KLN Expertmeeting: Garvo voeding, vertering en … VITALITEIT! d.d. 8 maart 2021

Op maandag 8 maart 2021 om 20:00 ’s avonds schuiven Herman Garretsen (algemeen directeur van Garvo) en Mariska Hooijer (productadviseur bij Garvo) aan bij de KLN Expertmeeting. Tijdens deze meeting vertellen ze over, maar willen ze vooral graag met jou in gesprek over – de titel zegt het al – voeding, vetering en vitaliteit. Als lid van de kleindierenvereniging is het voor jou als hobby of sport erg belangrijk dat je weet wát je moet voeren, welk effect dit heeft op de vertering en welke gevolgen dit heeft voor de vitaliteit van je dier. Naast dat de kennis vanuit Garvo graag met je gedeeld wordt, is er ook alle ruimte om je vragen te stellen of specifiek in te gaan op jou persoonlijke situatie.

Lees meer

Rapport verantwoord doden van dieren met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels

In de bijlage vind u het rapport over het verantwoord doden van dieren uit de dierliefhebberij, zoals dat nu is vastgesteld door KleindierNed. KleindierNed is het samenwerkende overlegorgaan, waaraan organisaties met hobbydieren, zoals KLN verbonden zijn. We zien het als een dynamisch document. Als er reden is om aanpassingen te doen, zal dit gebeuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen na nieuwe advisering over het doden van voedseldieren.

Het biedt handvatten om ervoor te zorgen dat dieren zorgvuldig worden gedood, met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels.

De overheid had gevraagd om een deskundig rapport hoe wij als fokkers omgaan met onze hobbydieren. Vroeger heersten er andere opvattingen ten aanzien van het doden van dieren dan tegenwoordig. Organisaties van dierhouders groeien mee met deze veranderende maatschappelijke opvattingen en vertalen dit naar regels voor de praktijk van de liefhebberij.

Drs. H.T. Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

9 februari 2021