Overlijden B.J. Vanhommerig

In de vroege ochtend van 16 januari is de heer  B.J.  Vanhommerig plotseling overleden. Jo Vanhommerig was 72 jaar.
Het is een groot verlies voor zijn vrouw en zijn dochter. KLN wenst hen troost en kracht toe.

Ook KLN zal de heer Vanhommerig als voorzitter van de standaardcommissie Konijnen en als veel gevraagd A keurmeester voor konijnen en cavia’s missen. Daarnaast beschikte Jo over veel kennis over uiteenlopende zaken die hij graag als adviseur overdroeg. 

Jo Vanhommerig heeft veel betekend en gedaan voor de kleindieren sport.
Hij was jarenlang een belangrijk vertegenwoordiger in de Entente. Bovendien vervulde hij verschillende kernfuncties binnen de voormalige NKB. Op woensdag 21 januari is er een avondwake in Bochholtz Limburg en op donderdag 22 januari de begrafenis om 11.00 uur in Bochholtz. In het februarinummer van KM verschijnt een uitvoeriger In Memoriam over de bestuurder, fokker, keurmeester, opleider en adviseur Jo Vanhommerig. Een persoonlijkheid waaraan veel leden met groot respect zullen terugdenken.

Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter
Toon Goossens
Secretaris

Siervogelshow Recklinghausen (Duitsland) gaat niet door!!

In het Kleindier Magazine van januari 2009 staat een artikel over de sier- en watervogeltentoonstelling in Recklinghausen genaamd: Juwelen der Natur. Hierin is ook de datum van de tentoonstelling van dit jaar vermeld,maar aangezien er in Duitsland een laagpathogene (= weinig ziekmakende variant) klassieke vogelpestuitbraak is in met name de commerciële kalkoenbedrijven gaat deze show niet door.

Dus zegt het voort,voor men aan een gesloten deur staat!

Met vriendelijke groeten,
Mieke Hermans

Portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden KLN
13 januari 2009

 

Laag pathogene aviaire influenza bij Belgische handelaar in sierpluimvee

Sinds 10 december 2008 zijn er verschillende Duitse kalkoenbedrijven in de omgeving van Cloppenburg positief bevonden op H5N3, een laagpathogene (dus weinig ziekmakende) vorm van Klassieke Vogelpest. In totaal is  op dit moment op 23 kalkoenbedrijven en 1 bedrijf met vleeseenden het virus vastgesteld. Cloppenburg ligt ongeveer 50 km over de grens ongeveer ter hoogte van Assen. Het gebied is inmiddels grondig onderzocht, maar het is tot nu toe niet bij ander pluimvee zoals bijvoorbeeld slachtkuikens of sierpluimvee aangetroffen. Door de Duitse overheid zijn wel allerlei maatregelen genomen waarmee ook hobbymatige pluimveehouders rekening moeten houden. 

Zojuist is bekend geworden dat er ook bij twee bedrijven in België bij routinematige monitoring laag pathogene aviaire influenza is vastgesteld.

Lees meer

Buitenlandse vogels weer op Nederlandse tentoonstellingen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eerder deze week bekend gemaakt dat het met ingang van 18 juli 2008 weer is toegestaan om buitenlandse vogels op Nederlandse tentoonstellingen toe te laten. Het tentoonstellingsverbod voor pluimvee dat uit het buitenland afkomstig is, is dus ook opgeheven. Door het bestuur van de NHDB is er vele malen op aangedrongen dit verbod op te heffen. Nu komt het ministerie van LNV na een risico-analyse hieraan tegemoet.

Lees meer