Vaccinatiecampagne Klassieke Vogelpest (voorlopig) gestopt.

Sinds februari 2006 was het mogelijk om pluimvee te enten tegen Klassieke Vogelpest (AI). Sinds die tijd zijn er 3 vaccinatiecampagnes geweest. In de 3de vaccinatiecampagne is er gekozen voor een ander vaccin in verband met onvoldoende werkzaamheid van het daarvoor gebruikte vaccin,maar ook dat laatste vaccin is waarschijnlijk onvoldoende effectief. 

De toenmalige NHDB heeft al vanaf het begin van die entcampagnes aangegeven dat het gezien de geringe kans op besmetting van hobbydieren niet nuttig was om hobbydieren te laten enten. Tevens is de kans van verspreiding van AI vanuit hobbydieren zeer gering. Daar kwam dan nog bovenop dat er een uitgebreide administratieve rompslomp en hoge kosten aan vast zaten. Volgens de NHDB was dit entplan met al die haken en ogen eraan gedoemd te mislukken. 

Lees meer

KLN: Bondstentoonstelling konijnen, cavia’s en kleine knagers niet op de KleindierenExpo.

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft besloten om de bondstentoonstelling 2010 van de groep pelsdieren NIET door de tentoonstellingsorganisatie KdE te laten organiseren. Dit lijkt namelijk niet verantwoord. Dit volgt uit gesprekken tussen delegaties van het bestuur van de KleindierenExpo en het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland. KLN wil wel graag verder met de groep enthousiaste vrijwilligers van KleindierExpo (KdE), maar niet met de organisatie KdE (Stichting etc).
De toegezegde financiële stukken, waaruit een vertrouwenwekkende exploitatieopzet moest blijken, zijn niet ontvangen. Er werden geen zekerheden en garanties gegeven waaruit bleek dat de tentoonstelling daadwerkelijk door zou kunnen gaan. Het bestuur vat het als haar plicht op om de jaarlijkse bondstentoonstelling voor haar leden met garanties te bewaken. Daarom zijn ook andere opties bekeken en beoordeeld.

Lees meer

Regelgeving pootringen wijzigt

Vanaf 1 juli 2009 verandert het aanvragen van pootringen. De belangrijkste reden hiervoor is verbetering van de administratie rondom de pootringen. Zo wordt vanaf dit jaar het ringenarchief gedigitaliseerd. Met één druk op de knop verschijnt de herkomst van een ringnummer op het scherm. De vogelbonden waaronder Kleindier Liefhebbers Nederland beheren de gegevens en sturen deze deels door naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Dit is nodig als de Algemene Inspectiedienst of een andere controlerende instantie vragen heeft over de naleving van de Ringenregeling.

 

Lees meer

Vraag eens vaker een C keurmeester!

In het februarinummer van Kleindier Magazine las ik in de rubriek: lezers schrijven een oproep van Herman van Olst aan verenigingen en speciaalclubs om naast de bekende oudgediende" keurmeesters ook eens een C-keurmeester te vragen voor show activiteiten. Als portefeuillehouder keurmeesterzaken KLN deed dit ingezonden stuk mijn hart sneller kloppen.
Uiteraard begrijpt iedereen dat het voor een vereniging en speciaalclub veel gemakkelijker is om met geroutineerde A keurmeesters te werken omdat dit nou eenmaal a) de organisatie makkelijker maakt en b) fokkers bij voorbaat weten waar ze aan toe zijn. Je bent je als vereniging verzekerd van een zekere "marktwerking". Bepaalde keurmeesters trekken een bepaalde inzendergroep.

Zoals Herman in zijn ingezonden stuk al aangeeft, het keurmeestervak moet je leren door te doen. Doen. Doen. En nog eens doen. Zoals autorijden. Na je eerste examen en aanstelling als C-keurmeester begint het pas. Echter, de verantwoordelijkheid om te doen ligt niet alleen bij de C-keurmeester en de door de KLN georganiseerde scholing. Hier dragen ook de verenigingen en speciaalclubs hun steentje aan bij. Vergeet niet dat de geroutineerde en "oudgedienden" van de toekomst nu nog verscholen zitten in de beginnende en rasuitbreidende keurmeesters van nu. 

Lees meer

Overlijden Mechelien Ruijters

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven, laten wij u weten dat op 27 april 2009, na een langdurige ziekte, is overleden ons Erelid

Mechelien Ruijters

levensgezellin van Toon Goossens

Wilhelminastraat 20,
5321 TC Hedel

Voor een periode van 12 jaar heeft Mechelien het ringenbureau van de voormalige NHDB gerund. De ringenverkoop is mede door haar stap voor stap geautomatiseerd waardoor  de ringenverkoop steeds beter verliep. Vooral de laatste jaren heeft de NHDB door onder andere de ringenverkoop financieel een stevige en gezonde basis kunnen leggen. Dat was nooit gegaan zonder de mateloze inzet van Mechelien. Voor ons was en is Mechelien “De Ringenkoningin van de voormalige NHDB".

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 1 mei om 10.30 uur in parochiekerk H. Willibrordus, Koningin Wilhelminastraat 4 te Hedel, gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland