Leerdag startende keurmeesters.

Zaterdag 3 april wordt in het AKV gebouw Bokkeduinen 4 te Amersfoort een
studiedag gehouden voor aspirant keurmeesters, hoenders en dwerghoenders en ook
voor keurmeesters die de afgelopen 2 jaar voor het eerst examen hebben gedaan,
kunnen aan deze dag deelnemen.

Lees meer

Welzijnsonderzoek kleine zoogdieren

Oproep: sectie vroegtijdig overleden konijnen, cavia’s, fretten of ratten

Konijnen, cavia’s, fretten en ratten worden steeds vaker als huisdier gehouden. Helaas worden veel van deze dieren lang zo oud niet als ze kunnen worden en sterven op jonge leeftijd. Het is zelden bekend waarom ze overleden zijn. Er wordt vrijwel nooit een volledige sectie (“autopsie”) op uitgevoerd.

Lees meer

Vergadering Raad van Advies op jl. 31 oktober 2009.

Zaterdag  31 oktober j.l. is er een vergadering van de Raad van Advies van KLN geweest. Op de agenda stond o.a. de conceptnotitie:  Besturing en beheersing KLN. Deze notitie was toegezegd in de ALV 2009.

Op deze site,  onder het kopje Raad van Advies,  staat de conceptnotitie die uitvoerig is besproken in de Raad van Advies. De Raad van Advies was positief over inhoud en richting van deze conceptnotitie.  Onderaan de notitie zijn de opmerkingen geplaatst die in de vergadering naar voren kwamen.

klik hier om naar de pagina van Raad van Advies te gaan

Nationale Kleindierenshow Nederland een feit

De samenwerking tussen KNV Avicultura, KNV Ornithophilia en de werkgroep Pelsdierenliefhebbers Nederland is geslaagd: Vanaf januari 2010 heeft Nederland een nationale tentoonstelling met internationale uitstraling. Deze tentoonstelling heet “Nationale Kleindierenshow Nederland“.

De show kan rekenen op de steun van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen (NBS) en  Kleindierliefhebbers Nederland (KLN). Die organisaties brengen hun bondsshow onder bij de “Nationale Kleindierenshow Nederland”. Voor KLN is dit de bondsshow voor de pelsdieren. (Konijnen, cavia’s en Kleine Knagers) De NBS had al eerder aan KNV Avicultura de toezegging gedaan om de bondstentoonstelling voor sierduiven te organiseren.

Lees meer