Reactie KLN op nieuwe Wet Dieren

KleindierLiefhebbers Nederland heeft kennis genomen van de aangenomen wijziging in de Wet dieren, die begin 2023 van kracht zal worden. Door de Partij voor de Dieren is dit amendement ingediend. Een meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd met het ingediende amendement. Dit amendement had niemand kunnen voorzien. Het wijzigingsvoorstel is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen.

De minister van LNV gaat zich nu buigen hoe het wijzigingsvoorstel zal uitwerken voor het houden van dieren. In het kort geeft de Wet dieren aan, dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitvoeren en dat het niet toegestaan is om dieren te fokken, die aan hun huisvesting aangepast moeten worden. De vraag is ook of dieren hun natuurlijk gedrag wel moeten vertonen of hebben ze daar duidelijk behoefte aan.

Al jarenlang heeft KLN zich ingezet om hun diergroepen als pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knagers en sier- en watervogels zo te houden, dat de dieren voldoen aan de vrijheden, waarop ze recht hebben. Samen met de overkoepelende organisatie van bonden die kleindieren houden, KleindierNed, worden steeds oplossingen gevonden in overleg met de politiek om te komen tot  het houden van onze kleindieren. Daarbij worden regelmatig deskundigen van onafhankelijke instanties ingeschakeld, zoals de WUR en de faculteit diergeneeskunde.

KLN en KleindierNed zijn graag bereid om samen met de minister en leden van de tweede kamer houderijrichtlijnen, indien nodig, verder te ontwikkelen. Dierenliefhebbers houden van hun dieren en net als Kleindierliefhebbers blijven we onze hobby uitoefenen.

Hoofdbestuur KLN. 2 juni 2021.

Aanvullingen konijnenstandaard 2020 en 2021

De aanvullingen konijnenstandaard 2020 en 2021 zijn voor de keurmeesters gedrukt omdat de digitale versie naar verwachting dit jaar uitkomt.
Voor de liefhebber zijn er nog een klein aantal over voor de verkoop. De aanvulling voor 2021 kost € 10 excl. verzendkosten. De aanvulling voor 2020 koste € 20 excl. verzendkosten.

Bestellen via mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SVP uw naam, volledig adres en fokkersnummer vermelden in het mailbericht.

Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR)

Er werden door meerdere verenigingen vragen gesteld over deze nieuwe wet die op 1 juli a.s. ingaat. Daarom heeft KLN aan een jurist gevraagd hierover een stuk met de nodige informatie te maken. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen er niet aan om de statuten te wijzigen. Daarom wordt dit stuk ook per e-mail aan de secretarissen van alle verenigingen en stichtingen gestuurd.

Deze wet, die directe werking heeft, heeft belangrijke gevolgen voor het bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In de WBTR wordt ten aanzien van die rechtspersonen duidelijker opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. Dit ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De WBTR is een aanvulling op in het Burgerlijk Wetboek boek 2 opgenomen algemene regels voor statuten etc.

Hier leest u wat er gaat veranderen en wat u kunt doen.

Er schijnen verenigingen te zijn die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die raden wij aan om statuten in te voeren.

KLN bestuur
29 april 2021

Certificaten (verkorte) erkenningen 2021

Met respect voor alle coronabeperkingen is het februari 2021 een drietal speciaalclubs toch gelukt de procedure voor de verkorte erkenningen van nieuwe creaties rond te krijgen.

Dit zijn:

  • de Vechthoender fokkersvereniging voor Aseel zwartbont. Betrokken fokker de heer M. Meijer te Nuth
  • de ZBOK voor Watermaalse baardkriel parelgrijszilverkwartel. Betrokken fokker de heer J. Roosma te Slagharen
  • de Brahmaclub voor Brahmakriel  koekkoek betrokken fokker de heer J. Breeden te Vaassen

In april 2021 is erkend:

  • Sussex Hoender in de kleurslag wit parelgrijscolumbia, betrokken speciaalclub de Sussexclub en fokster C. Veenendaal.

De bij de erkenning behorende certificaten gaan de speciaalclubs en de betrokken fokkers. Allen worden gefeliciteerd.