Laag pathogene aviaire influenza bij Belgische handelaar in sierpluimvee

Sinds 10 december 2008 zijn er verschillende Duitse kalkoenbedrijven in de omgeving van Cloppenburg positief bevonden op H5N3, een laagpathogene (dus weinig ziekmakende) vorm van Klassieke Vogelpest. In totaal is  op dit moment op 23 kalkoenbedrijven en 1 bedrijf met vleeseenden het virus vastgesteld. Cloppenburg ligt ongeveer 50 km over de grens ongeveer ter hoogte van Assen. Het gebied is inmiddels grondig onderzocht, maar het is tot nu toe niet bij ander pluimvee zoals bijvoorbeeld slachtkuikens of sierpluimvee aangetroffen. Door de Duitse overheid zijn wel allerlei maatregelen genomen waarmee ook hobbymatige pluimveehouders rekening moeten houden. 

Zojuist is bekend geworden dat er ook bij twee bedrijven in België bij routinematige monitoring laag pathogene aviaire influenza is vastgesteld.

Het betreft een professioneel ganzenbedrijf met vrije uitloop in Buggenhout, waar een virus van het type H5 is vastgesteld, en een handelsbedrijf in sierpluimvee in Bocholt. Welk type virus het hier betreft is nog niet bekend. Wel is bekend dat het om een laag pathogeen virus gaat. Rondom beide bedrijven zijn beperkingsgebieden ingesteld met een straal van 1 km, In geen van beide gebieden liggen andere pluimveebedrijven.

Voor zover bekend zijn er recent geen contacten geweest tussen deze bedrijven en Nederland.

Buggenhout ligt ongeveer 25 km ten westen van Mechelen en Bocholt ligt dicht tegen de grens met Nederland aan, ongeveer 10 km ten zuidwesten van Weert. Van het handelsbedrijf in Bocholt is bekend dat dit raspluimvee, sier- en watervogels in- en verkocht van en aan particulieren. Het valt niet uit te sluiten dat ook aan Nederlandse liefhebbers pluimvee is verkocht de laatste tijd.

Het advies is, nu er zowel in Duitsland als in België een laagpathogene vorm van klassieke Vogelpest is vastgesteld, extra zorgvuldig met hobbymatig gehouden pluimvee om te gaan. Neem extra hygiënemaatregelen door onder andere schoenen te wisselen als u uw hokken en rennen in gaat. Laat ook geen andere liefhebbers of houders in uw hokken of rennen toe.

In geval u recent kippen, sier- of watervogels gekocht heeft in België op bijvoorbeeld een dierenmarkt, hou de gezondheid van uw pluimvee dan scherp in de gaten. In geval u twijfelt aan de gezondheid raadpleeg dan uw dierenarts.