Wijziging algemeen secretariaat

Geachte leden en betrokkenen van KLN,

In een wat roerige tijd ben ik begin 2017 secretaris geworden van KLN. Een interessante en leuke periode brak voor mij aan.
Nu eind 2018 maak ik de balans op en stel ik vast dat er binnen KLN veel is veranderd, maar ook nog veel zal gaan veranderen.  
Veranderingen waar ik voor de volle 100% achtersta. Die ik zelfs noodzakelijk vind om onze hobby bestaansrecht te geven en om die reden mede door de voortvarendheid van het huidige bestuur met heel veel vertrouwen tegemoet zie.

Ook in mijn werkbare leven zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen geweest. Zo ben ik per 1 mei 2018 van functie veranderd bij mijn werkgever. Een functie welke door diverse onvoorziene omstandigheden op dit moment veel tijd kost en nu resulteert in het feit dat ik , naar mijn mening, niet voldoende tijd kan besteden om mijn vrijwilligerswerk bij KLN goed te kunnen uitvoeren. Om die reden heb ik daarom besloten mijn functie als secretaris neer te leggen.

Mijn takenpakket wordt vanaf heden, tot er een nieuwe secretaris is gevonden, waargenomen door het gehele bestuur. De overdracht van het secretariaat zal op gepaste wijze verlopen en zal ik diverse zaken, namens KLN, nog afhandelen en/of van de zijlijn bijstaan tot er een nieuwe secretaris is.

Alle correspondentie kunt u vanaf heden sturen aan Erna Sanders (2e secretaris):

Mevrouw B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Tel: 074-2664735
Het e-mailadres van het secretariaat blijft gelijk.

Hopende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Ik hoop u weer “tussen de kooien" te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes