Algemene ledenvergadering 2018; vervallen voorstellen

Twee voorstellen, zoals omschreven in het KLN-jaarboek 2018, komen te vervallen.

Het betreft het bestuursvoorstel H (pagina 88 van het KLN-jaarboek 2017) en de benoeming tot het bestuur van de heer C. Vlaardingerbroek.

Hopende u op deze wijze voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes
secretaris