Algemene ledenvergadering 2018; toevoeging voorstel Jaarboek 2017

Na het verschijnen van het KLN-Jaarboek 2017 hebben inmiddels enkele wijzigingen plaatsgevonden aangaande de omschreven voorstellen.
Op de pagina Verenigingsinfo/Bondsvergadering vindt u een toevoeging (Addendum) aan het Jaarboek 2017.
Tevens is er een herziene Geloofsbrief geplaatst.

Aan alle stemgerechtigden het vriendelijke verzoek om deze geloofsbrief (versie 18 mei 2018) te gebruiken.

Ronald Tiemes
Secretaris