Bestuursvergadering 1 mei 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 1 mei 2018 zijn ondermeer de volgende zaken besproken:

AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming)
Op 8 mei heeft Evert van de Waerdt een bijeenkomst over de AVG met een AVG-specialist met o.a. voorzitters KLN, NBS en algemeen directeur Nederlandse Lleindierpublicaties B.V. Daar worden naast punten die verenigingen betreffen ook de diverse aandachtspunten van de bonden besproken.
Direct daarna zal een mailing naar alle verenigingen e.d. worden gezonden.

Vogelgriep
Vogelgriep bijeenkomst NWPP (Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee & Parkvogels) is op 24 april geweest. Hier zijn diverse afspraken gemaakt en Harrie Arts zal een voorstel maken aangaande compartimenten. We zijn uitgenodigd om naar het Ministerie te gaan.

Afspraak met LNV Leewiekverbod
In de Wet Dieren staat, dat het verboden is om vogels die NA 1 JANUARI 2018 EN IN NEDERLAND GEBOREN ZIJN te leewieken, geleewiekt te houden, geleewiekt te transporteren, geleewiekt te koop aan te bieden en geleewiekt te ruilen. Ondanks overleg met het ministerie, met het team diergezondheid, met het team dierenwelzijn is het door het KLN bestuur, door verschillende andere organisaties waaronder: Aviornis, NBVV, Levende have, NWPP en de ornithologische werkgroep niet gelukt om het leewiekverbod uit de wet of met enige aanpassingen in de wet te krijgen.

Vogels afkomstig uit andere lidstaten, die voor of na 1 januari 2018 in die andere lidstaten gefokt en geboren en daar rechtmatig zijn geleewiekt, mogen wel aan het publiek worden tentoongesteld. Daarbij is proberen het verbod te omzeilen door een Nederlandse vogel in een andere lidstaat te laten leewieken niet toegelaten.

Leewieken is het amputeren van het buitenste vleugellid (waaraan de lange slagpennen groeien). Hierbij is het belangrijk dat het duimpje blijft zitten. Slechts één vleugel wordt geleewiekt, zodat de vogels uit balans raken bij een poging tot opvliegen.

Het is gewoon toegestaan om dieren die na 1 januari 2018 geboren zijn tentoonstellen, echter mogen deze niet zijn geleewiekt. Als KLN en haar Standaardcommissie sier- en watervogels hebben we de mogelijkheden gecreëerd om ongestraft gekortwiekte vogels ten toon te stellen. Kortwieken of knippen van de vleugel betekent dat van één vleugel een groot deel van de slagpennen afgeknipt wordt. Hier zullen de keurmeesters dus tijdens hun beoordeling niet op straffen.

Kortwieken dient elk jaar direct na de rui te gebeuren om opvliegen te voorkomen. Het totaal verwijderen van slagpennen heeft geen zin, omdat deze direct weer compleet aangroeien. Alleen het afknippen van stukken slagpennen is zinvol om het vliegen (ofwel het evenwicht) te verstoren. Het afknippen is verder wel pijnloos en vergelijkbaar met het knippen van onze nagels.

Wanneer er bij u controles uitgevoerd worden door de NVWA en/of andere overheidsinstanties, willen wij graag op de hoogte gehouden worden en zullen we bij eventuele problemen mede ondersteuning bieden. Tevens zijn we met andere bonden in overleg om toch nieuwe inzichten omtrent het verantwoord houden van sier- watervogels bespreekbaar te maken bij de nieuwe Minister van Landbouw en Visserij.