Buitenlandse vogels weer op Nederlandse tentoonstellingen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eerder deze week bekend gemaakt dat het met ingang van 18 juli 2008 weer is toegestaan om buitenlandse vogels op Nederlandse tentoonstellingen toe te laten. Het tentoonstellingsverbod voor pluimvee dat uit het buitenland afkomstig is, is dus ook opgeheven. Door het bestuur van de NHDB is er vele malen op aangedrongen dit verbod op te heffen. Nu komt het ministerie van LNV na een risico-analyse hieraan tegemoet.

Het buitenlands pluimvee dat op Nederlandse tentoonstellingen wordt gebracht, dient wel aan alle eisen te voldoen, die ook aan Nederlands pluimvee worden gesteld.

De vogels dienen geringd te zijn met een erkende naadloos gesloten pootring met een uniek identificatienummer. Hoenderachtigen en loopvogels dienen voorzien te zijn van een geldige verklaring van een dierenarts waaruit blijkt dat de dieren gevaccineerd zijn tegen New Castle disease. Verder moeten de dieren voor de toelating op de tentoonstelling gecheckt worden door een Nederlandse dierenarts net zoals pluimvee dat uit Nederland komt. Het bestuur van de NHDB juicht het opheffen van deze belemmering vanzelfsprekend toe.

17 juli 2008
namens het bestuur van de NHDB
portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden
Mieke  Hermans