Vaccinatiecampagne Klassieke Vogelpest (voorlopig) gestopt.

Sinds februari 2006 was het mogelijk om pluimvee te enten tegen Klassieke Vogelpest (AI). Sinds die tijd zijn er 3 vaccinatiecampagnes geweest. In de 3de vaccinatiecampagne is er gekozen voor een ander vaccin in verband met onvoldoende werkzaamheid van het daarvoor gebruikte vaccin,maar ook dat laatste vaccin is waarschijnlijk onvoldoende effectief. 

De toenmalige NHDB heeft al vanaf het begin van die entcampagnes aangegeven dat het gezien de geringe kans op besmetting van hobbydieren niet nuttig was om hobbydieren te laten enten. Tevens is de kans van verspreiding van AI vanuit hobbydieren zeer gering. Daar kwam dan nog bovenop dat er een uitgebreide administratieve rompslomp en hoge kosten aan vast zaten. Volgens de NHDB was dit entplan met al die haken en ogen eraan gedoemd te mislukken. 

Omdat het ministerie van LNV aan het begin de eis had dat dieren gevaccineerd moesten zijn, omdat ze anders opgehokt moesten worden, werden er in de 1ste campagne 21.000-22.000 hobbydieren (een zeer klein percentage van het totaal in Nederland voorkomende aantal hobbydieren) gevaccineerd. Aangezien later de hobbydieren sowieso niet meer opgehokt moesten worden en omdat de media-aandacht voor H5N1 afneemt, zijn er in de 3de campagne nog maar 1000 dieren geënt. Dat is een verwaarloosbaar aantal. 

Het ministerie LNV heeft ons dan ook gevraagd de volgende tekst onder de hobbypluimveehouders te verspreiden: 

Per 1 augustus 2009 verloopt de Europese toestemming voor de preventieve vaccinatie tegen vogelgriep (aviaire influenza, AI). Mede gezien de beperkte deelname en inhoudelijke vragen die er nog liggen op zowel beleidsmatig als (uitvoerings)technisch vlak, is er voor gekozen vooralsnog geen EU-verlenging aan te vragen van de huidige campagne. Dit houdt in dat het vanaf 1 augustus 2009 voorlopig niet meer toegestaan is om (hobby)pluimvee preventief te (laten) vaccineren tegen AI.

De aankomende maanden zal met betrokkenen uit o.a. beleid, uitvoering (VWA/GD/DR), onderzoek (CVI), farmacie en doelgroepen (commercieel en hobbymatig) worden bekeken of en, zo ja, in welke vorm er eventueel later dit jaar opnieuw Europese toestemming zal worden gevraagd voor het uitvoeren van een preventieve vaccinatiecampagne tegen AI.

Wij zijn verheugd dat het ministerie van LNV ook tot het inzicht is gekomen dat zowel ophokken van hobbydieren als vaccineren op deze manier geen nut heeft.

Namens het KLN bestuur
Portefeuille dierhouderij-aangelegenheden
Mieke Hermans