Dag van de watervogel

20-03-2022

Op zaterdag 9 april wordt in het Jaar van de Twentse Landgans een symposium georganiseerd over de instandhouding en het fokken met gedomesticeerde watervogels binnen kleine populaties. Over de problemen die het fokken met hoge verwantschap kunnen veroorzaken en hoe dit foktechnisch te voorkomen.
Sprekers van Wageningen Universiteit, het Centrum voor Genetische Bronnen, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Aeres Barneveld informeren fokkers en geïnteresseerden van kleindieren – het onderwerp is immers breder dan alleen watervogels - hoe hier mee om te gaan. Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties.

Programma
11.15 Inloop
11.30 Welkom en inleiding. Edgar de Poel, dagvoorzitter
11.40 Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren. Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, Wageningen University & Research
12.45 Lunch
14.45 Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy. Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland
14.15 Toekomstbestendig houden van kleindieren. Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker
14.45 Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie. Bert Kleijer, docent Aeres

Meer informatie en aanmelding:
https://szh.nl/artikelen/evenementen/dag van de watervogel/

Zaterdag 9 april 2022
11.30 - 15.30 uur

AeresBarneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld