Aktie tegen huisdierenstandpunt Vlissingen

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is als grootste Nederlandse organisatie van hobbymatige kleindierenhouders het oneens met  het standpunt van de gemeente Vlissingen omtrent het houden van huisdieren.
Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft het voornemen om het houden van kleine huisdieren aan banden te leggen.
Het voorstel is erop gericht om het houden van pluimvee of pelsdieren in de bebouwde kom te beperken tot vijf stuks.
Vlissingen introduceert hiermee een beleid van discriminatie van hobbydierhouders dat is gebaseerd op vooringenomenheid.
Dat is de reden dat Kleindierliefhebbers Nederland dit beleid bestrijdt. Volgens deze organisatie van dierenliefhebbers is het van de gekke dat een gemeente met een dergelijk beleid komt.

Uit onderzoek in de grote steden is namelijk gebleken dat slechts 5% van alle overlastmeldingen voortkomt uit dierenhouderij.
Meestal gaat het om overlast door honden of katten en hoogstzelden gaat het om pluimvee of konijnen.
Liefhebbers van kleine huisdieren krijgen met dit beleid het stempel opgedrukt dat ze overlast veroorzaken, terwijl andere overlastveroorzakers ongemoeid blijven. 
Dat is discriminatie van het zuiverste soort en ongehoord.

Kleindierliefhebbers Nederland eist van de gemeente Vlissingen dat zij haar voornemen intrekt omdat veel liefhebbers van kleine huisdieren daardoor worden gedupeerd.

De gemeente ontzegt dierenliefhebbers hun hobby, waarmee ze geen vlieg kwaad doen, die bijdraagt aan het dierenwelzijn en aan het behoud van met uitsterven bedreigde soorten en rassen.

Download persbericht in PDF formaat