Bondsbericht 9 augustus 2021 (Europashow, organiseren shows etc. en ALV)

Europashow 2027

De besturen van NBvV, NBS en KLN hebben in goed overleg besloten de Europashow 2027 terug te geven aan de Entente. Ze vinden het niet verantwoord om op dit moment de toezegging te geven aan de Entente gezien de ontwikkelingen in de wetgeving, corona, en het teruglopen van het aantal leden waardoor het aantal leden dan zou kunnen helpen bij de organisatie ook terugloopt.
Wel stellen de bonden voor om meer Rasgebonden Europashows te gaan houden in Nederland. Hopelijk wordt daar iets mee gedaan door onze speciaalclubs.

Organiseren van shows, jongdierendagen en fokkersdagen

Op dit moment krijgen wij als KLN-bestuur vragen binnen of het organiseren van shows, jongdierendagen of fokkersdagen mag en hoe KLN hiertegenover staat. Graag zouden we zien dat alle shows, jongdierendagen en fokkersdagen door zouden gaan, echter iedereen dient zich aan de geldende RIVM regels te houden.

Schema evenementen

U kunt goede afspraken maken met de verhuurder van de locatie, de regels van RIVM opvolgen en eventueel bij de gemeente, waarbinnen de activiteit plaatsvind, informeren wat wel of niet mogelijk is. Soms kan een evenementenvergunning nodig zijn (2-3 maanden aanvraagtijd), soms kan worden volstaan met een melding; de regels verschillen echter per gemeente.

Volg ook de wijzigingen in de coronamaatregelen in het nieuws en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

ALV

De ALV staat gepland op 23 oktober a.s. bij de Aker te Putten. We hopen begin september het jaarboek klaar te hebben en via de mail te kunnen versturen. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de RIVM-regels en ontwikkelingen van de Corona.
De provinciale afdelingen zouden dan eind september begin oktober haar vergadering met de verenigingen kunnen houden.

Met vriendelijke groeten,
Erna Sanders
9 augustus 2021