Welzijnsnormen konijnen per 1 januari 2009 aangepast

Per 1 januari 2009 is de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding van de verordening op 23 april 2006, zijn technische problemen aan het licht gekomen en waren wat nuanceringen nodig. In overleg met LTO, de Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders en de Dierenbescherming is de regelgeving op een aantal punten aangepast.

In de criteria voor huisvesting van voedsters is opgenomen dat de breedte van het plateau ten minste 20 cm moet zijn. Ook is aangegeven dat de diameter van het bovenliggende draad ten minste 2, 45 mm moet zijn. De vloeroppervlakte waarover de hoogte van de kooi minstens 60 centimeter moet zijn, is gewijzigd van 1/3 deel in 950 cm2. Aanvullend is aangegeven dat de doorgang van de bodem naar het plateau ten minste 25 centimeter breed moet zijn.

In de criteria voor huisvesting van voedsters die drachtig of dekrijp zijn, opfokkonijnen en vleeskonijnen is de vloeroppervlakte (waarvan de hoogte van de kooi minimaal 40 centimeter is) aangepast. Voorheen moest de kooi op elk punt minstens 40 centimeter hoog zijn, nu volstaat minimaal 80% van het vloeroppervlak met een hoogte van 40 centimeter. Er is een aanpassing gemaakt in de ruwvoer en knaagmateriaal voorziening van de verrijkte leefomgeving. Konijnen dienen altijd toegang te hebben tot ruwvoer of knaagmateriaal dat voorziet in de knaagbehoefte. De rest van de verordening is gelijk gebleven.

De wijzigingen hebben invloed op het puntensysteem. Het kan gebeuren dat punten die zijn behaald voor de wijziging, op basis van de nieuwe wijzigingen niet behaald zouden zijn. In dat geval blijven de behaalde punten staan. Het is wel de bedoeling dat 10 jaar na inwerkingtreding van de verordening, dus in 2016 aan alle punten in de verordening wordt voldaan.

bron: PVE, 09/01/09