• Home
  • Home
  • Nieuwsberichten
  • Rapport verantwoord doden van dieren met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels

Rapport verantwoord doden van dieren met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels

In de bijlage vind u het rapport over het verantwoord doden van dieren uit de dierliefhebberij, zoals dat nu is vastgesteld door KleindierNed. KleindierNed is het samenwerkende overlegorgaan, waaraan organisaties met hobbydieren, zoals KLN verbonden zijn. We zien het als een dynamisch document. Als er reden is om aanpassingen te doen, zal dit gebeuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen na nieuwe advisering over het doden van voedseldieren.

Het biedt handvatten om ervoor te zorgen dat dieren zorgvuldig worden gedood, met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels.

De overheid had gevraagd om een deskundig rapport hoe wij als fokkers omgaan met onze hobbydieren. Vroeger heersten er andere opvattingen ten aanzien van het doden van dieren dan tegenwoordig. Organisaties van dierhouders groeien mee met deze veranderende maatschappelijke opvattingen en vertalen dit naar regels voor de praktijk van de liefhebberij.

Drs. H.T. Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

9 februari 2021