Vogelgriep rond de feestdagen

Nieuwe uitbraak
Vandaag 5 december is Sinterklaas in Nederland, maar ook zijn we weer opgeschrikt met een nieuwe uitbraak van HPAI in Maasland (gemeente Midden Delfland, provincie Zuid Holland) bij een kleinschalig pluimveebedrijf. Ook hier is weer een toezichtgebied van 10 km ingesteld rondom het bedrijf. De kippen op het bedrijf zijn geruimd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Maasland.

Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met bedrijfsmatig gehouden gevogelte.
Keuringen, waarbij dieren of eieren verzameld worden mogen binnen de 10 km rond het bedrijf ook niet doorgaan. Ook dit bedrijf ligt in de HPAI-belt, die de gebieden omvat, waar veel wilde watervogels fourageren en zwemmen.

Op de site van de rijksoverheid is het actuele nieuws te lezen over de maatregelen. Het draaiboek AI schrijft nu voor, dat onze AI gevoelige dieren afgeschermd moeten worden van de wilde vogels. Dit betekent, dat hoenders, siervogels, watervogels achter een omheining gehouden moeten worden in een te overziene ruimte. Het is niet nodig om ze allemaal onder een dicht dak te houden, maar zorg dat wilde vogels en hun uitwerpselen niet in contact komen met onze hobbydieren.

In een vogelarm gebied zal dit eenvoudiger zijn dan in een vogelrijk gebied. Vaak is een eenvoudige omheining in dergelijke gebieden voldoende om contact met wilde vogels te voorkomen Blijf waakzaam.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor bedrijfspluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling op deze ophokplicht zijn ook eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde vogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Dierentuinen en kinderboerderijen mogen wel bezocht worden. Verder blijft het verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Enten tegen vogelgriep

Vaccineren tegen vogelgriep is momenteel niet mogelijk. Binnen Europa is besloten om door te gaan met het ruimen van besmette koppels. Na een enting is het niet mogelijk om verschil te maken tussen gevaccineerde en besmette dieren. Het virus AI muteert ook veel en vaak, zodat het vaccin niet altijd aangepast is aan de nieuwste varianten van het veldvirus (zowel van Laag Pathogeen naar Hoog Pathogeen).

Wanneer alleen Nederland kiest voor vaccinatie van alleen de hobbykippen, dan komt de exportpositie van pluimvee en pluimveeproducten in gevaar. Wel houden wij als KLN de vinger aan de pols omtrent de nieuwste regels over de aanpak van dit gevaarlijke virus HPAI.

Naast onze lobby met de overheid trekken we gezamenlijk op met de collega bonden als de overkoepelende organisatie NWPP. Bij de Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden  Pluimvee en Parkvogels zijn KLN, Aviornis, NBVV, NBS, NPO, SZH, vSKBN, NBvH, Levende Have aangesloten.   Deze maand wordt besproken om behoud van dieren van onze hobbyleden tijdens uitbraken bij wilde vogels of bij bedrijfsmatig pluimvee. Daarbij hoort een goed preventief beleid, waarin aandacht voor vaccinatie niet mag ontbreken. Wel moet er eerst een goed en werkzaam vaccin gemaakt worden. In het verleden is wel geprobeerd een geïnactiveerd (dood) vaccin tegen HPAI toe te passen. Maar vanwege de individuele injectie en de kosten van toedienen bij alle dieren werden te weinig dieren gevaccineerd. Een enting heeft alleen zin als de totale populatie aan AI gevoelige dieren ook gevaccineerd wordt. Anders blijven er gaten aanwezig in de entdeken over het land.

Blijf wel genieten van je hobby. Ondanks het Coronavirus en het AI virus kunnen we zeker nieuwe jonge dieren fokken, zodat we volgend jaar deze dieren keuren in het najaar van 2021.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

5 december 2020.