Korting contributie KLN leden 2021

Beste Kleindierliefhebber,

Het zijn bijzondere tijden door COVID-19 en nu ook hoogpathogene vogelgriep in Nederland en in de ons omringende landen.
Velen van u hebben zich verheugd op een tentoonstellingsseizoen en de vele ontmoetingen met collega fokkers die daarbij horen. Helaas niets van dat al. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven en mogen mondjesmaat bezoek ontvangen. Uw dieren zijn juist in deze periode op z´n mooist, u had graag uw dieren laten zien aan andere fokkers en belangstellenden. Wat rest is het maken van foto´s en filmpjes, op deze wijze kunt u toch nog uw dieren aan anderen laten zien. Het bestuur van KLN begrijpt maar al te goed dat voor velen van u een lastige tijd is. Wij roepen u dan ook op om eens contact op te nemen met een collega fokker.

Als tegemoetkoming in deze lastige tijd heeft het bestuur van KLN besloten u eenmalig een korting te geven op uw lidmaatschap 2021 van € 3,00.

Rest mij u al het goede toe te wensen en laten wij de komende periode naar elkaar omkijken.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland,

Jan Dirk Nijkamp, voorzitter KLN
30 november 2020