• Home
  • Home
  • Nieuwsberichten
  • Vogelgriep (hoog pathogeen) in Nederland vastgesteld en nieuwe landelijke maatregelen van kracht (afschermen en tentoonstellingsverbod)

Vogelgriep (hoog pathogeen) in Nederland vastgesteld en nieuwe landelijke maatregelen van kracht (afschermen en tentoonstellingsverbod)

Met de laatste maanden van het jaar in zicht komen ook de vogels op hun trektocht naar Nederland. Waakzaamheid op binnendringen van de vogelgriep is weer actueel.

Vorige week werden we opgeschrikt door de aanwezigheid van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) bij zwanen. Op 29 oktober is HPAI geconstateerd bij een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Keuringen, waarbij dieren of eieren verzameld worden mogen binnen de 10 km rond het bedrijf ook niet doorgaan.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling op deze ophokplicht zijn ook eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meer informatie is te vinden op de informatiepagina vogelgriep van de Rijksoverheid.

Namens bestuur KLN, Harry Arts
30 oktober 2020

Toelichting afschermplicht

Om toelichting te geven wat bedoeld wordt met de afschermplicht, staat hieronder de tekst uit het Beleidsdraaiboek Aviaire influenza over afschermen.
Er is dus maatwerk mogelijk om de afschermplicht in te vullen voor onze rasdieren.

8.13 AFSCHERMPLICHT

De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moet worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers. De afschermplicht kan ingesteld worden om het risico op insleep van AI vanuit wilde vogels te verkleinen (bijvoorbeeld wanneer er een HPAI H5N1 besmette wilde vogel is aangetroffen in Europa en er trekbewegingen van wilde vogels vanuit dit gebied richting Nederland zijn) of om het risico op verspreiding tussen bedrijven via onder andere wilde vogels te minimaliseren. De afschermplicht betekent dat commercieel gehouden pluimvee naar binnen moet. Een uitzondering wordt gemaakt voor watervogels en loopvogels. Voor watervogels en loopvogels die normaliter buiten worden gehouden, kan het naar binnen brengen leiden tot dusdanige welzijnsproblemen dat de maatregel buitenproportioneel is. Waar mogelijk probeert de houder in dat geval met andere maatregelen contact met wilde vogels et cetera te voorkomen.

Voor hobbyhouders geldt geen generieke maatregel, maar is meer maatwerk vereist, vanwege de grote diversiteit in type vogels en manier van houden. Gehouden vogels die vanuit hobby, sport, schadebeheer of om andere redenen rondvliegen (en daarbij in direct contact met wilde vogels of in de buurt van pluimveebedrijven kunnen komen) en hoenderachtigen (waar de welzijnsimpact van ophokken acceptabel wordt geacht) moeten in elk geval tijdens de standstill binnen hun hok en/of volière blijven. Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels et cetera te voorkomen. Dit is mede in het belang van de houder zelf, aangezien hij op die manier de kans dat zijn dieren besmet raken verkleind. Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting, worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen. De afschermplicht is een maatregel die in de beschermings- en toezichtsgebieden tot het eind van de uitbraak van kracht blijft.