Chlamydia bacterie bij cavia's en antibioticagebruik bij konijnen

Afgelopen jaar zijn in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht verschillende cavia’s onderzocht op een weinig aanwezige doch voor de gezondheid van mens en cavia gevaarlijke Chlamydia bacterie.
In de download kunt u het gehele verhaal nalezen. Het verhaal is gemaakt aan de hand van literatuuronderzoek en aan de hand van eigen onderzoek bij verschillende cavia’s bij verschillende fokkers. Het onderzoek is uitgevoerd door de studenten van de faculteit Diergeneeskunde voor hun Master opleiding tot dierenarts.

In 2012 werd voor het eerst een formularium voor tentoonstellingskonijnen ontwikkeld. In 2017 is het formularium verder aangepast aan de huidige inzichten van antibioticagebruik bij dieren en in ons geval bij konijnen gefokt voor de tentoonstellingen. Samen met uw dierenarts kan zo een verantwoorde keuze gemaakt worden bij een bacteriële ziekte bij de konijnen. Het vernieuwde formularium van 2017 is een beargumenteerde richtlijn voor het antibioticumgebruik bij voedselproducerende konijnen. Het doel van het formularium is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën door het antibioticumgebruik bij onze konijnen. in de download kunt u het formularium nalezen. De formularia zijn ook terug te vinden bij www.wvab.nl