Overlijden B.J. Vanhommerig

In de vroege ochtend van 16 januari is de heer  B.J.  Vanhommerig plotseling overleden. Jo Vanhommerig was 72 jaar.
Het is een groot verlies voor zijn vrouw en zijn dochter. KLN wenst hen troost en kracht toe.

Ook KLN zal de heer Vanhommerig als voorzitter van de standaardcommissie Konijnen en als veel gevraagd A keurmeester voor konijnen en cavia’s missen. Daarnaast beschikte Jo over veel kennis over uiteenlopende zaken die hij graag als adviseur overdroeg. 

Jo Vanhommerig heeft veel betekend en gedaan voor de kleindieren sport.
Hij was jarenlang een belangrijk vertegenwoordiger in de Entente. Bovendien vervulde hij verschillende kernfuncties binnen de voormalige NKB. Op woensdag 21 januari is er een avondwake in Bochholtz Limburg en op donderdag 22 januari de begrafenis om 11.00 uur in Bochholtz. In het februarinummer van KM verschijnt een uitvoeriger In Memoriam over de bestuurder, fokker, keurmeester, opleider en adviseur Jo Vanhommerig. Een persoonlijkheid waaraan veel leden met groot respect zullen terugdenken.

Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter
Toon Goossens
Secretaris