Siervogelshow Recklinghausen (Duitsland) gaat niet door!!

In het Kleindier Magazine van januari 2009 staat een artikel over de sier- en watervogeltentoonstelling in Recklinghausen genaamd: Juwelen der Natur. Hierin is ook de datum van de tentoonstelling van dit jaar vermeld,maar aangezien er in Duitsland een laagpathogene (= weinig ziekmakende variant) klassieke vogelpestuitbraak is in met name de commerciële kalkoenbedrijven gaat deze show niet door.

Dus zegt het voort,voor men aan een gesloten deur staat!

Met vriendelijke groeten,
Mieke Hermans

Portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden KLN
13 januari 2009