Wijzigingen in Portefeuillehouders per 4 juli 2019

 

Met ingang van 4 juli 2019 zijn de volgende wijzigingen aangebracht bij de portefeuillehouders:

Jan Dirk Nijkamp Voorzitter en portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Johnny Leeflang portefeuillehouder Verenigingsondersteuning en Kwaliteitszorg en ondersteuning show

Esther Witteveen portefeuillehouder PR en Jeugdzaken.