Uitzending EenVandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van EenVandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van EenVandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.  

Onze raskonijnen zijn het erfgoed uit een ver verleden en maken een belangrijk deel uit van deze biodiversiteit en worden daarom gekoesterd. Vele landen, waaronder ook Nederland, hebben de conventie van Rio ondertekend en daarmee verklaard zich te zullen inzetten voor het behoud van die biodiversiteit. Wij zetten ons in om de  biodiversiteit van kleindieren te behouden. Er zijn ook fokkers die dieren slachten voor eigen gebruik. Echter dat dit op de wettelijk toegestane manier moet gebeuren is evident. Wij zullen wat dit betreft nadere voorlichting geven om te zorgen dat het slachten van dieren op de juiste wijze plaatsvind en natuurlijk binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

KLN en haar Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving zet zich continue in om het dierenwelzijn te verbeteren en juiste criteria vast te stellen. KLN is al jaren geleden een traject gestart om stap voor stap de rasstandaarden op dierenwelzijn aan te passen en heeft richtlijnen opgesteld voor het houden en vervoeren van dieren en reglementen voor tentoonstellingen, waarin ook dierenwelzijn is geregeld. Er is begonnen om stappen te zetten en grotere  stappen zullen op korte termijn volgen bij de Europese harmonisering in deze. Voorlichting via ons maandblad Kleindier Magazine,  beginnerscursussen en verplichte nascholing voor de keurmeesters  maken daar ook onderdeel van uit.

De grote onrust en de vele reacties van onze leden geeft aan dat onze hobby nog spring levend is. Wij als KLN bestuur zijn druk bezig om de problematiek te bespreken met de diverse instanties die hierbij betrokken zijn. Het positieve aan deze uitzending is dat we ons realiseren, dat we nog harder moeten werken aan het verbeteren van het dierenwelzijn voor onze diersoorten. Bewustwording uitdragen is daarbij één van de onderdelen waarbij wij samen met de leden zorgen voor een beter beeld van onze hobby.

Bestuur van KLN en de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving