Marekvirus bij kuikens

KLN-berichten:
De sneeuw smelt met rasse schreden schoon.
De eerste broedeitjes zijn al gelegd, en bij een aantal fokkers zijn de eerste kuikens al in opfok.
Helaas loert bij uitkomst zo gauw de kuikens de snavel uit de eischaal steken, het marekvirus, om het kuiken te infecteren.
In de eerste dagen na uitkomst worden de kuikens geïnfecteerd. Daarna ontstaat een leeftijdsresistentie vanaf
ongeveer 6 weken leeftijd tegen de infectie met het marekvirus.
Het is noodzakelijk ter voorkoming van Marek bij de kippen om:
De kuikens zo gauw mogelijk na uitkomst uit het ei te vaccineren met HVT vaccin.
De kuikens zo snel mogelijk te scheiden van de ouderdieren.
De kuikens zo schoon mogelijk en liefst zo ver mogelijk van de ouderdieren op te fokken.

Het venijn van Marek is, dat de ziekte zich niet eerder openbaart als dat de opfokkippen 8 weken of liefst nog ouder zijn. De gevolgen van de infectie met het marekvirus zoals oogmarek, buikmarek en marekse verlamming worden dan pas zichtbaar. Dieren, die de verschijnselen laten zien, zijn niet meer te genezen en moeten daarom ook opgeruimd worden.

Het marekvirus wordt geproduceerd door de veerfollikels. Via het verenstof verspreidt de ziekte naar de kuikens en blijft vastplakken op de broedeieren vastplakken net na het leggen. Immers als een ei net gelegd is, moet de natte cuticula nog opdrogen. Ook heeft het ei tijdens het leggen nog een temperatuur van 40 oC en zal tijdens de afkoeling het verenstof in de eiporiën zuigen. Daarmee wordt het marekvirus mee in de eischaal gezogen. Zo komt het virus ook in de broedmachine terecht.

Kuikens net uit het ei moeten zo snel mogelijk voer en water opnemen. Uit onderzoek met camera’s blijkt dat kuikens net uitgekomen snel iets gaan eten en drinken en daarna nemen ze een rustperiode van ongeveer 10 uren. Kuikens hebben een sensor voor water. Het is alsof ze ruiken waar water te vinden is.
De dooier met daarin de antistoffen tegen verschillende virussen kan zo beter verteren en zorgen voor fittere kuikens. Het is zelfs slecht om de kuikens in de uitkomstkast lang te laten zitten zonder voer en water. De resorptie van de dooier is dan veel minder.
Na uitkomst is het verstandig met een thermometer in de cloaca de temperatuur van het kuiken te meten. De kuikens hebben een normale temperatuur tussen de 40 en 41 oC. Bij lagere temperaturen is het verstandig de kuikens in  een hogere ruimtetemperatuur op te vangen.

Dierhouderij aangelegenheden.