Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Bericht van KLN bestuur:

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Als gevolg van berichtgevingen en wetgeving door de overheid inzake het welzijn van onze dieren en de publieke opinie daaromtrent, achtte het KLN bestuur het noodzakelijk een adviescommissie in te stellen. Problemen en vraagstukken in deze worden door de commissie beoordeeld en daarover advies uitgebracht naar het bestuur. Kwesties als welzijn, houderij en gezondheid van dieren komen aan de orde, maar ook wetgeving, fokproblemen en vakbekwaamheidseisen worden door de commissie behandeld. Het KLN bestuur wil op die wijze meer inhoudelijk kennis vergaren om zo een betere gesprekspartner te zijn voor onze overheden en datgene wat werkelijk goed is voor onze dieren en onze hobby beter te kunnen verdedigen. Veranderende nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Wet Dieren en het Besluit houders van Dieren vragen veel diplomatie.

De commissie bestaat uit personen afkomstig uit verschillende geledingen van onze organisatie zoals dierenartsen en een keurmeester, een provinciaal bestuurder en een tentoonstellingsbestuurder.

Alle (sociale) media worden bijgehouden, gefilterd en wat belangrijk is gedeeld.

De commissie geeft daarover advies aan het hoofdbestuur, die met deze informatie verder in overleg  kan gaan lokale overheden, het Ministerie in Den Haag of anderzijds.

De laatste maanden is veel aandacht besteed aan het nieuwe AI-draaiboek, waardoor tentoonstellingen wellicht voor veranderingen komen te staan. Ook de cursus Vakbekwaamheid voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties is aan de orde geweest. In de vergadering van de Raad van Advies zal verder op deze onderwerpen ingegaan worden.

Vaccinatieschema’s voor hoenders en konijnen zijn opgesteld in het kader van gezondheid van onze kleindieren. Ook de mogelijke gevolgen van de NcD uitbraken in België zijn door de commissie in kaart gebracht, waarna het KLN bestuur direct de fokkers van hoenderachtigen adviseerde om extra te vaccineren tegen NcD en alert te blijven voor de ziekteverschijnselen.

Vragen over hoe om te gaan met controles bij liefhebbers thuis en op tentoonstellingen zijn door de commissie behandeld en toegelicht aan het bestuur KLN.

Harry Arts, portefeuille dierhouderij aangelegenheden.

Samen met Commissie D&W