Home

Gedragscode Bestuur KLN

 

 GEDRAGSCODE BESTUUR KLN

Het Bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) besluit:

  • Overwegende dat bestuursleden van KLN een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van KLN en dus dienen te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt;
  • Overwegende dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan collega-bestuurders als aan de Algemene Ledenvergadering van KLN.

Tot het vaststellen van de volgende gedragscode voor de leden van het bestuur van KLN.

Lees meer

NIEUWE ERKENNINGEN NOORDSHOW 2019

Namens de diverse Standaardcommissies wil ik u het volgende mededelen. Tijdens de afgelopen bondsshow in Assen zijn de volgende rassen/ kleuren erkend.
Ik wil namens de KLN alle fokkers die dieren hebben aangeboden voor de erkenningsprocedure feliciteren met hun behaalde resultaat. Het is een mooie
prestatie om vaak na jaren werk dit resultaat te bereiken waarbij een ras of kleurslag wordt erkend. In de komende weken zal er een uitgebreider bericht
volgen van de Standaard commissies op de site van de KLN en in Kleindiermagazine.

Hoenders:
Appenzeller Spitskuif, Blauw (ongezoomd)
Lakenvelder, Lakenveldertekening blauw
Sussex, Wit blauwcolumbia

Dwerghoenders:
Araucanakriel, Wildkleur
Chabokriel, Blauwtarwe
Nederlandse Baardkuifkriel, Donkerbruin dun
Nederlandse Baardkuifkriel, Splash
Nederlandse Sabelpootkriel, Citroenporselein blauwgetekend
Wyandottekriel, Citroen blauwcolumbia 

Watervogels:
Kwaker, Geelblauw forel (lichtwildkleur) grofbont  

Konijnen:
Rassen:
Klein-Rex, patroon, otter, voorlopig erkent 
Kleuren:
Nederlandse Hangoordwerg, oranje, definitief erkent
Polish, blauw, definitief erkent         
Voorlopige erkenningen voortzetten:
Blauwe Holicer, rasgebonden kleur
Rex Hangoordwerg, wit blauwoog
Leeuwenkop Dwerg, rhön                                                     

Namens het KLN Bestuur
Bart van der Vlis

Europashow Herning

In de pdf die hier te downloaden is, treft u de uitnodiging aan om in te schrijven op de Europashow te Herning in Denemarken. Een Europashow is een geweldig evenement, waar je zeker een keer geweest moet zijn.
Als u er over denkt om in te schrijven, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan met de gegevens zoals genoemd in de uitnodiging. U krijgt dan alle informatie, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en u krijgt tijdig de inschrijfbescheiden. Het verplicht u nog tot niets, maar inschrijven kan namelijk alleen via de contactpersonen van de betreffende bonden. De sluitingsdatum in Denemarken geldt niet voor de overige Europese landen, dus wees er op tijd bij.

Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

In deze video van de NVWA krijgt u suggesties hoe u bijvoorbeeld hobbykippen kunt afschermen.

 https://www.rovid.nl/ezk/nvw/2021/ezk-nvw-20211026-idvqtqwx6-web-hd.mp4

Wat betekent dat voor tentoonstellingen?

Zeer spijtig, maar tot nader orde mogen hoenders, watervogels en loopvogels niet tentoongesteld worden. Wel mogen zoogdieren als konijnen, cavia’s, kleine knagers oorspronkelijke duiven en sierduiven tentoongesteld worden.

Afhankelijk van het deskundigen overleg en de onderzoeken van de omliggende bedrijven zal de Minister aangeven, wanneer het Tentoonstellingsverbod opgeheven is. 

Vervoersverbod

In de 10 KM zone rondom het getroffen bedrijf in Zeewolde mogen geen hoenders, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere dieren en producten die afkomstig zijn van een bedrijf dat commercieel vogels houdt.

Contact met de overheid

Zowel vanuit KLN als vanuit de overkoepelende organisatie KleindierNed wordt overleg met AVINED en volgende week met LNV over de vogelgriep gehouden. We zullen u via onze nieuwskanalen en site op de hoogte houden. Ook wordt er nu steeds meer de nadruk gelegd om toch te gaan vaccineren tegen Aviaire Influenza, omdat blijkt, dat AI een endemische ziekte geworden is in Europa. Frankrijk heeft besloten om eenden met buitenuitloop al te gaan vaccineren tegen AI.

 


 Meer informatie