Watervogels

Dit is een kleurrijke groep vogels en daardoor ook populair bij vele liefhebbers. Afhankelijk van het soort hebben ze nauwelijks tot veel zwemwater en ruimte nodig. Een iets grotere tuin is vaak al voldoende voor het houden één of enkele prachtige soorten.

De watervogels worden in twee hoofdgroepen ingedeeld, te weten:

  • de gedomesticeerde rassen
  • en de oorspronkelijke rassen

Bij de oorspronkelijke soorten komen beperkt kleurmutaties voor. Een bekend voorbeeld is de blonde Carolinaeend. Het is de bedoeling dat de gekweekte dieren zoveel mogelijk gelijkenis vertonen met de wilde soortgenoten. Dat kan wat verwarring opleveren wanneer er bij de wilde vorm sprake is van meerdere ondersoorten.
Een punt van aandacht is dat veel soorten beschermd zijn. De overheid heeft zeer strikte regels vastgesteld voor o.a. het ringen van jonge dieren enz. enz. Dieren behorende tot de beschermde soorten moeten voorzien zijn van een vast voetring uitgegeven door een door het ministerie van LNV gemachtigde organisatie (o.a. KLN). De naleving van al deze regels wordt gecontroleerd door de politie en de AID.

Een zeer grote verscheidenheid komt voor bij de gedomesticeerde rassen. Twee uitersten zijn de kleine kwaker en de enorme Toulousegans. Een aantal soorten waren vroeger (en soms nu nog steeds) echte productierassen voor vlees of eieren. Met name Noord Holland was tot in de jaren 60 beroemd om de vele krombek- en spreeuwkopeenden.

 Er zijn twee standaards (één voor de gedomesticeerde watervogel en één voor de oorspronkelijke watervogels) waarin de diverse erkende rassen en soorten tot in detail zijn beschreven. Voor meer info kijk eens bij de digitale standaards en standaards en boeken.