Showen

Intro
Fokkers willen graag hun fokresultaat aan andere fokkers en liefhebbers tonen en tegelijkertijd in competitie strijden om te zien wie de beste dieren heeft. De meeste soorten siervogels worden echter niet in grote getale op kleindierententoonstellingen getoond. De stressgevoelig bij deze dieren speelt hierbij een rol. Overal in het land worden in de maanden september tot en met januari kleindierententoonstellingen georganiseerd. Voor een overzicht van de kleindierententoonstellingen in Nederland, klik hier. In vogelvlucht wordt beschreven wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na een kleindierententoonstelling.

Overzicht van een kleindierententoonstelling

Selecteren en huisvesten van showdieren
Een showdier is een dier dat het standaardideaal dicht benadert en alle kenmerken toont van een vitaal dier. De inzender moet dus op de hoogte zijn van de eisen die aan zijn dieren worden gesteld. De praktijk is dat er weinig siervogels speciaal voor de show worden gehouden. Pauwen en zeker pauwhanen worden bijna nooit op tentoonstellingen getoond. Fazanten worden wel ingezonden maar meestal paarsgewijze in de tentoonstellingskooi geplaatst. Oorspronkelijke duiven komen nog niet in grote getale op tentoonstellingen. Ze worden ook nog niet zoveel gefokt als bijvoorbeeld de lachduiven, maar het aantal wordt groter. Patrijzen zien we regelmatig en kwartels worden al vaak in grote aantallen op tentoonstellingen getoond. Kalkoenen, parelhoenders en fazanten worden geselecteerd op uiterlijke kenmerken en op de manier waarop ze zich gedragen. Zeer zenuwachtige of onrustige dieren kunnen beter thuis blijven. De dieren die naar een tentoonstelling gaan worden enkele dagen voor de tentoonstelling apart in een hok met een flinke laag stro geplaatst om ze zo schoon mogelijk te houden.

Conditioneren en toiletteren
Siervogels worden in tegenstelling tot hoenders niet gewassen, zij laten als afweer bij een aanval van roofdieren direct hun veren los en dat doen ze ook bij een wasbeurt. Zelfs als deze dieren met natte handen worden vastgepakt heeft al verlies van veren tot gevolg. Aan deze vogels valt dus weinig te conditioneren. De poten worden wel gewassen en met vaseline ingewreven. Met de kopversierselen wordt dit ook wel gedaan. Dieren die erg droog hebben gezeten krijgen soms gekrulde veren. Met een bloemenspuit worden ze nat gespoten. Hierdoor gaat het verenpak wat strakker zitten. Dieren die naar een tentoonstelling gaan kunnen van te voren thuis in kooien worden getraind. Het trainen moet wel voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat de dieren hun verenkleed beschadigen. Bovendien moeten ze weer een keer extra in de hand genomen worden. Aan de andere kant, door het vaker maar wel voorzichtig hanteren van de dieren worden ze ook tammer. Het ligt ook een beetje aan het gevoel van de fokker om te beoordelen of de dieren vooraf getraind worden of niet.

Europese patrijs

Verzendmateriaal
Als het tijdstip is aangebroken om de dieren naar de tentoonstelling te brengen, worden de snavel en de poten schoon gemaakt voordat ze in de verzendkist worden geplaatst. Het beste is elk dier apart in een verzendkist te plaatsen. Op de kist wordt het etiket geplakt van de organiserende tentoonstellingsorganisatie. Op dit etiket wordt het ringnummer geschreven, zodat gecontroleerd kan worden of het juiste dier in de juiste kooi wordt geplaatst.

Papierwinkel
Inschrijven voor een tentoonstelling verloopt volgens de procedure die beschreven is in het vraagprogramma van die tentoonstelling. Dit vraagprogramma kan worden aangevraagd bij de betreffende tentoonstellingssecretaris en vaak ook via internet. In het vraagprogramma is alle informatie opgenomen over de tentoonstelling. Is hierbij hulp nodig, ga dan naar een ervaren fokker van een plaatselijke kleindiervereniging. De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender kort voor de tentoonstelling de inschrijfbevestiging met de kooinummers van elk ingeschreven dier. Siervogels (m.u.v. duiven) die naar een tentoonstelling worden gebracht moeten verplicht zijn ingeënt tegen pseudo vogelpest. Bij het enten ontvangt de fokker een entbewijs. Bij het inkooien is de inzender verplicht een kopie van het entbewijs af te geven aan de tentoonstellingsorganisatie. Dat entbewijs geldt ook als vervoersvergunning.

Dieren inkooien
Inkooien is het brengen van de ingeschreven dieren naar de tentoonstelling en het plaatsen van de dieren in de aangewezen kooien. De meeste fokkers brengen zelf of met enkele personen samen de dieren naar de tentoonstelling. De grote (nationale) tentoonstellingen verzorgen vervoerslijnen door heel Nederland. Dit vervoer is veel goedkoper dan zelf de dieren wegbrengen en ophalen. In de vraagprogramma's van deze grote tentoonstellingen zijn de vervoerslijnen beschreven, inclusief de voorwaarden om mee te doen. De inzender of de vervoerder plaatst de dieren in de kooien. Gelijktijdig worden nog even wat slordige veren en staarten als gevolg van het transport rechtgestreken. Het ringnummers van elk ingekooid dier wordt door de inzender op de achtergrondkaart geschreven die al bij de kooi hangt. Op deze kaart wordt na de keuring de beoordelingskaart van het dier bevestigd. De lege transportkist wordt onder de kooien geplaatst.

Speciale kooien met kleine siervogels. De beoordelingskaarten hangen aan de kooien

Keuringen en keurresultaten
Meestal zijn alleen tentoonstellingsmedewerkers, keurmeesters, helpers en schrijvers tijdens de keuring van de dieren aanwezig. In het vraagprogramma staat vermeld welke keurmeester de dieren keurt. De keurmeester keurt de dieren volgens vaste regels en volgens de vastgestelde standaardbeschrijving.
De beoordelingskaart wordt aan de kooi gehangen, zodat iedereen de beoordeling van elk dier kan lezen. De inzender kan de beoordelingskaarten opvragen om mee te nemen. De keurmeester gebruikt de onderstaande predikaten bij de beoordeling met daarbij genoemd de te behalen punten per predikaat:
• DIS is Diskwalificatie en 0 punten; het dier is uitgesloten door een fout van de fokker
• is Onvoldoende en 0 punten; de laagste beoordeling voor een dier met een ernstige fout
• V is Voldoende en 90 punten; het dier beantwoordt nog net aan de standaardbeschrijving
• G is Goed en 91 en 92 punten; het dier is een matige tot goede vertegenwoordiger van het ras
• ZG is Zeer Goed en 93, 94 of 95 punten; de punten geven aan dat het om een krappe, een gemiddelde en een royale ZG gaat, waarbij de laatste een hele mooie vertegenwoordiger van het ras is
• F is Fraai en 96 punten; het dier en vooral ook het type (vorm) is beoordeeld als fraai, dus in totaal een fraai exemplaar
• U is Uitmuntend en 97 punten; dit dier benadert op alle onderdelen het ideaalbeeld.

Prijzen
Het toekennen van de verschillende prijzen, zoals beschreven in het vraagprogramma, volgt als alle dieren gekeurd zijn. De gewonnen prijzen worden in een aparte lijst in de catalogus opgenomen in volgorde van prijsnummer. De inzender ontvangt de gewonnen prijzen meestal tijdens de tentoonstelling. Geldprijzen worden soms overgemaakt via de giro- of bankrekening. Veel fokkers vinden het behalen van goede fokresultaten net zo belangrijk als het winnen van prijzen.

Uitkooien
Als de show afgelopen is worden de dieren rustig uit de kooien genomen. Let goed op dat de juiste dieren worden meegenomen en niet per ongeluk een dier van iemand anders. Omdat het nummer van de kooi en het ringnummer op het etiket van de verzendkist staan is controle mogelijk.

Terug in de hokken
Thuis gekomen worden de dieren zo snel mogelijk weer in hun eigen hokken geplaatst. Is het erg koud weer dan is het verstandig de dieren eerst in een schuurtje of het binnenhok los te laten. Pas de dag daarop kunnen de dieren weer naar buiten. Kalkoenen en parelhoenders kunnen bij een groot temperatuursverschil een nacht in de transportkist doorbrengen om te acclimatiseren. Zorg dan wel voor voldoende ventilatie.