Konijnen

Hoewel de konijnen en hazen samen onder de orde Haasachtigen vallen, zijn er toch vele verschillen tussen deze diersoorten. Ons huiskonijn is voortgekomen uit Oryctolagus cuniculus) het tamme konijn gebracht dat ons huiskonijn is. De haas is onder te verdelen in de Europese haas (Lepus europaeus) en de sneeuwhaas (Lepus timidus). Maar behalve de naam en indeling in het dierenrijk zijn er nog meer verschillen tussen hazen en konijnen. Neem bijvoorbeeld de voortplanting.

Hazen hebben een bijzonder paringsritueel waarbij de ram soms enige uren achtereen de moer achtervolgt, vaak op volle snelheid. Na een dracht van 42 dagen werpt de haas 2 tot 4 jongen in een open leger, een kleine holte onder een struik of boom. Hazen zijn nestvlieders. Ze worden volledig behaard geboren, hebben direct de ogen op en verlaten binnen een enkele dagen de geboorteplaats. De jongen verspreiden zich eerst over vrij korte afstanden en later naarmate ze grote worden en later over steeds grotere afstanden. Ongeveer drie kwartier na zonsondergang keren de jongen terug naar de geboorteplaats waar de moeder een kwartier later verschijnt. Het zogen van de jongen duurt enkele minuten. Direct na het zogen gaat de moerhaas met een grote sprong weg  om de jongen niet aan de roofdieren te verraden. Slechts deze ene keer per dag is het hazengezin bij elkaar. Verder moeten de jongen hun eigen kostje bij elkaar zoeken. De blootstelling van de jongen aan de natuurelementen, de roofdieren en de zelfstandigheid die de jongen direct moeten vertonen, maken de levensverwachting van de jongen niet hoog. Gemiddeld brengt een haas 11 jongen per jaar ter wereld, waarvan slechts 5,7 van deze jongen ouder worden dan één maand! Weinig van deze jongen bereiken dan ook de voortplantingsleeftijd.

Dan doen de konijnen dat toch anders. Konijnen paren zittend, de dracht duurt ongeveer 31 dagen. De vier tot twaalf jongen komen hulpeloos ter wereld, ze hebben geen beharing en de ogen zijn gesloten. Maar ze worden dan ook in een nestkamer geboren. Konijnen graven holen en de worp vindt plaats in een aparte nestkamer. De voedster heeft hier allerlei materialen verzameld als gras en takjes. Van haar buik plukt ze haren, dit is om de naakte jongen warm te houden en de tepels vrij te maken voor het zogen. Pas na 9 dagen gaan de oogjes van de jongen open en na ongeveer drie weken verlaten de dieren het nest. Zoals veel kleidierliefhebbers kunnen bevestigen, zijn de konijnenmoeders erg fel op hun jongen en zullen ze ook beschermen. Konijnen leven in de natuur in groepen, dat een extra veiligheid inbouwt omdat de dieren elkaar waarschuwen bij dreigend gevaar. De levensverwachting bij jonge konijnen is veel hoger dan bij de hazen. Een voedster kan wel 5 nesten per jaar hebben, waardoor een konijnenpaar in één jaar tot een gezin van 80 familieleden uitgroeit. In vier jaar zou dit gezin meer dan miljoen leden hebben, mits roofdieren daar niet een stokje voor zouden steken.

De konijnen worden onderverdeeld in zeven hoofdgroepen gebaseerd op uiterlijk:kleur, tekening, verzilvering en pareling, kleurpatroon en uitmonstering, wit, hangoren en bijzondere haarstuctuur. Daarnaast wordt nog vaak de oude indeling gebruikt, die is gebaseerd op grootte/gewicht: grote rassen, midden rassen, kleine rassen, dwergrassen en rassen met een bijzondere haarstructuur. Tijdens de shows worden de dieren beoordeeld op uiterlijk kenmerken zoals gewicht, lichaamsvorm en houding, kop, oren, stand van de benen, kleur, pelskwaliteit en showconditie (verzorging – vleesconditie – nagels etc).

Wilt u meer weten over de rassen? Deze zijn alle tot in detail beschreven in de Konijnenstandaard. Voor meer info kijk eens bij de digitale standaards.