Showen

Intro
Fokkers willen graag hun fokresultaat aan andere fokkers en liefhebbers tonen en tegelijkertijd in competitie strijden om te zien wie de beste dieren heeft.
Overal in het land worden in de maanden september tot en met januari kleindierententoonstellingen georganiseerd.
Voor een overzicht van de kleindierententoonstellingen (met adresinformatie) in Nederland, klik hier.
In vogelvlucht wordt beschreven wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na een kleindierententoonstelling.


Tekening van een kleindiertentoonstelling in vroegere tijden

Selecteren en huisvesten van showdieren
Een showdier is een dier dat het standaardideaal dicht benadert en alle kenmerken toont van een vitaal dier.
De inzender moet dus op de hoogte zijn van de eisen die aan zijn ras in de betreffende kleurslag worden gesteld.
Deze dieren worden regelmatig in de hand genomen en goed bekeken en ontdaan van een onregelmatig veertje.
Voorkom ook dat natte dieren veel in de zon komen, want dat heeft een nadelige invloed op de veerkleur.
Vooral tere kleuren hebben daar last van. Dit wordt voorkomen door een deels overdekte ren met voldoende schaduw.

Een paar dagen voor de show worden de ingeschreven dieren in een trainingskooi geplaatst die veel lijkt op een echte tentoonstellingskooi. Hierdoor gedragen de dieren zich later op de tentoonstelling beter en zijn ze goed te beoordelen. Voer en water worden in deze trainingskooien natuurlijk niet vergeten.


Overzicht van een kleindierententoonstelling anno 2006

Conditioneren en toiletteren
Conditioneren zorgt er voor dat de dieren er zo goed mogelijk uitzien om op een show optimaal te kunnen presteren. De dieren mogen niet vet maar ook niet te mager (schraal) zijn. De bevedering mag ook niet beschadigd zijn. Het is duidelijk dat de dieren niet in een paar weken in een goede conditie zijn te krijgen als ze dat nog niet zijn. Dat kan alleen bereikt worden als de verzorging het hele jaar goed is.

Toiletteren is het showklaar maken van de in te zenden kippen. Hierbij worden de dieren schoongemaakt en de kopversierselen en de poten licht ingevet met vaseline waardoor de kleur intensiever wordt. Zijn de poten erg vuil en dan vooral tussen de schubben op de poten, dan worden voor het invetten de poten met een oude zachte tandenborstel gewassen.

Bij oudere dieren is het soms nodig de nagels of de punt van de bovensnavel te knippen. Let goed op dat niet in het leven wordt geknipt.


Klaar voor de tentoonstelling (blauwe Grubbe baardkrielhen)

Als de dieren in schone hokken gehouden worden is het bij de meeste kleurslagen voldoende als de veren even met een vochtige doek voorzichtig worden afgenomen. Witte of overwegend witte dieren worden meestal wel gewassen.Ook al zien ze er schoon uit, ze leggen het dan af tegen dieren die wel gewassen zijn en daardoor stralend wit zijn.
De dieren worden enkele dagen voordat ze naar de tentoonstelling gaan gewassen. De veren kunnen dan goed opdrogen en hun natuurlijke glans terug krijgen. Voor het wassen zijn een paar bakken met lauw water nodig, waarin de dieren tot aan de kop worden ondergedompeld. In de eerste bak worden de dieren gewassen met babyshampoo of een ander zacht middel. De volgende bakken worden gebruikt om de zeep goed uit te spoelen. Uitspoelen kan ook met de douche. Met een handdoek worden de dieren afgedroogd. Hierbij wordt altijd met de veren mee gestreken. Dieren die een volle bevedering moeten hebben worden daarna met een föhn nagedroogd en het dons wordt wat gemodelleerd. Dieren met een strakke harde bevedering worden het best na het afdrogen met de handdoek in een schoon hokje of trainingskooi geplaatst om vanzelf verder op te drogen. Het hokje moet goed schoon zijn, anders heeft het wassen geen nut gehad. Goed getoiletteerde dieren ogen voor keurmeester en bezoekers veel beter dan niet-getoiletteerde dieren.

Verzendmateriaal
Als het tijdstip is aangebroken om de dieren naar de tentoonstelling te brengen, worden de snavel, de kam en de poten schoon gemaakt voordat ze in de verzendkist worden geplaatst. Het beste is elk dier apart in een verzendkist te plaatsen. Op de kist wordt het etiket geplakt van de organiserende tentoonstellingsorganisatie. Op dit etiket wordt het ringnummer geschreven, zodat bij het uitkooien gecontroleerd kan worden of het juiste dier in de juiste kooi wordt geplaatst.

Papierwinkel
In het vraagprogramma staat vermeld welke keurmeester de dieren keurt.
De keurmeester keurt de dieren volgens vaste regels en volgens de vastgestelde standaardbeschrijving.
Inschrijven voor een tentoonstelling verloopt volgens de procedure die beschreven is in het vraagprogramma van die tentoonstelling. De plaatselijke kleindiervereniging stuurt haar leden het vraagprogramma ruim van te voren toe. Vraagprogramma’s van andere tentoonstellingen worden aangevraagd bij de betreffende tentoonstellingssecretaris. In het vraagprogramma is alle informatie opgenomen over de tentoonstelling.
Is hierbij hulp nodig, ga dan naar een ervaren fokker van een plaatselijke kleindiervereniging.
De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender kort voor de tentoonstelling de inschrijfbevestiging en een etiket voor elk ingeschreven dier met het kooinummer op de tentoonstelling.
Pluimvee dat naar een tentoonstelling wordt gebracht moet verplicht zijn ingeënt tegen New Castle Disease (NCD). Bij het enten ontvangt de fokker een entbewijs. Bij het inkooien is de inzender verplicht een kopie van het entbewijs af te geven aan de tentoonstellingsorganisatie. Dit entbewijs geldt ook als vervoersvergunning.

Dieren inkooien
Inkooien is het brengen van de ingeschreven dieren naar de tentoonstelling en het plaatsen van de dieren in de aangewezen kooien. De meeste fokkers brengen zelf of met enkele personen samen de dieren naar de tentoonstelling.
De grote (nationale) tentoonstellingen verzorgen vervoerslijnen door heel Nederland. Dit vervoer is veel goedkoper dan zelf de dieren wegbrengen en ophalen. In de vraagprogramma's van deze grote tentoonstellingen zijn de vervoerslijnen beschreven, inclusief de voorwaarden om mee te doen.
De inzender of de vervoerder plaatst de dieren in de kooien. Gelijktijdig worden nog even wat slordige veren en staarten als gevolg van het transport rechtgestreken.De lege transportkist wordt onder de kooien geplaatst en de inbrengers van de dieren verlaten de tentoonstellingshal om bij het inkooien niet in de weg te lopen.

Keuringen en keurresultaten
Meestal zijn alleen tentoonstellingsmedewerkers, keurmeesters, helpers en schrijvers tijdens de keuring van de dieren aanwezig.


De keurmeester aan het werk op een kleindierententoonstelling

De beoordelingskaart wordt aan de kooi gehangen, zodat iedereen de beoordeling van elkdier kan lezen. De inzender kan de beoordelingskaarten opvragen om mee te nemen.
De keurmeester gebruikt de onderstaande predikaten bij de beoordeling met daarbij genoemd de te behalen punten per predikaat:

  • DIS is Diskwalificatie en 0 punten; het dier is uitgesloten door een fout van de fokker
  • O is Onvoldoende en 0 punten; de laagste beoordeling voor een dier met een ernstige fout
  • V is Voldoende en 90 punten; het dier beantwoordt nog net aan de standaardbeschrijving
  • G is Goed en 91 en 92 punten; het dier is een matige tot goede vertegenwoordiger van het ras
  • ZG is Zeer Goed en 93, 94 of 95 punten; de punten geven aan dat het om een krappe, een gemiddelde en een royale ZG gaat, waarbij de laatste een hele mooie vertegenwoordiger van het ras is
  • F is Fraai en 96 punten; het dier en vooral ook het type (vorm) is beoordeeld als fraai, dus in totaal een fraai exemplaar
  • U is Uitmuntend en 97 punten; dit dier benadert op alle onderdelen het ideaalbeeld.

 


Een beoordelingskaart die aan de kooi hangt

Prijzen
Het toekennen van de verschillende prijzen, zoals beschreven in het vraagprogramma, volgt als alle dieren gekeurd zijn.
De gewonnen prijzen worden in een aparte lijst in de catalogus opgenomen in volgorde van prijsnummer. De nummers van de prijzen zijn ook in het vraagprogramma opgenomen.
De inzender ontvangt de gewonnen prijzen meestal op de tentoonstelling. Geldprijzen worden soms overgemaakt via de giro- of bankrekening.
Veel fokkers vinden het naast het winnen van prijzen net zo belangrijk dat ze goede fokresultaten hebben bereikt.
Misschien is dat voor hen wel de belangrijkste prijs.

Uitkooien
Als de show afgelopen is worden de dieren rustig uit de kooien genomen.
Let goed op dat de juiste dieren worden meegenomen en niet per ongeluk een dier van iemand anders.
Omdat het nummer van de kooi en het ringnummer op het etiket van de verzendkist staan is controle mogelijk.

Terug in de hokken
Thuis gekomen worden de dieren weer in hun eigen omgeving geplaatst. Zijn er geen grote temperatuurverschillen tussen de tentoonstellingshal en het eigen hok en is er nog daglicht, dan kunnen de dieren direct terug gezet worden.
In het donker terug plaatsen kan ook, maar dan moeten de dieren op de zitstok gezet worden. Blijven de dieren een nacht in de transportkist, dan wordt deze in een tochtvrije schuur of garage geplaatst. De ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd worden.
De volgende ochtend zijn de dieren goed gewend en kunnen dan weer terug naar hun vertrouwde omgeving.

Fokkers willen met goede dieren graag naar meer dan één show. Dat kan wel, maar tussen beide shows moeten de dieren voldoende rust krijgen. De optimale uitstraling komt dan weer terug.
Een rustperiode van minimaal een maand tussen twee shows is wel nodig. Een goede richtlijn is ook dat een dier in een tentoonstellingsseizoen niet vaker dan driemaal naar een tentoonstelling wordt gebracht.