Hoenders

Wij kunnen tegenwoordig genieten van een enorme verscheidenheid aan hoenders in grootte, kleuren, bevedering etc. De rassen die wij nu kennen, zijn vrijwel zeker allemaal nazaten van het Bankivahoen.

De domesticatie van het Bankivahoen begon vermoedelijk ongeveer 6000 jaar geleden in de Indusvallei (India/Pakistan). Door selectie en kruisingen ontstonden rassen of werden rassen gecreëerd die zich aanpasten aan het klimaat van de streek en/of aan de wensen van de mensen uit zo’n streek. Veel streken hadden een eigen variant van het landhoen. Denk bijvoorbeeld aan het Drents hoen. Zo brachten de Romeinen lichtere kippenrassen naar onze streken. Kippen werden toen hoofdzakelijk voor het vlees gehouden, liepen vrij rond en scharrelden zelf hun kostje bij elkaar, deels uit afval.

De echte domesticatie is pas begonnen toen kippen sierkippen werden en later ook echte nutrassen.
Aan het einde van de 19e eeuw was er een landbouwcrisis. Veel West Europese boeren schakelde toen over op de pluimveehouderij die daardoor in een stroomversnelling kwam. Tussen 1850 en 1925 ontstond het merendeel van de nut- en sierrassen die wij nu kennen. Een goed sfeerbeeld uit die tijd geven enkele artikelen uit 1923 over hoenderparken en de relatie tussen bedrijfs- en raspluimveeteelt. Op hoenderparken werden in de jaren 20 voornamelijk grote rashoenders en ook raseenden op commerciële basis gehouden voor de verkoop van broedeieren en eendagskuikens.

Dwerghoenders werden al volop door liefhebbers uit die periode 1850 – 1925 gehouden, verbeterd en in steeds meer variëteiten en kleuren gefokt. Naast de rassen die alleen als krielvorm voorkomen (bijvoorbeeld de Nederlandse Sabelpootkriel), kennen we ook dwergrassen die door selectie etc. zijn gefokt uit grote hoenderrassen (bijvoorbeeld Wyandotte kriel, Barnevelder kriel etc.).
In de boeken van staat ook veel leerzame informatie over de ontwikkeling van de diverse (streekgebonden) rassen.

Op tentoonstelling en keuringen worden de hoenders en dwerghoenders ingedeeld op land van herkomst, te weten:

  • Nederlandse rassen
  • Belgische rassen
  • Duitse rassen
  • Franse rassen
  • Engelse rassen
  • Rassen uit het Middellandse Zeegebied
  • Overige Europese rassen
  • Amerikaanse rassen
  • Aziatische rassen
  • en als laatste vaak de groep vechthoenderrassen (die overigens alleen de uiterlijke kenmerken hebben en ook alleen daarop worden gefokt).

Wilt u meer weten over de rassen? Deze zijn alle tot in detail beschreven in de Hoender- en dwerghoenderstandaard. Voor meer info kijk eens bij de digitale standaards.