Diergroepen

Onder Kleindier Liefhebbers Nederland vallen een groot aantal soorten hobbydieren:

  • Konijnen
  • Cavia’s
  • Kleine knaagdieren
  • Hoenders
  • Dwerghoenders
  • Siervogels
  • Oorspronkelijke duiven
  • Watervogels

Al deze soorten zijn te zien op veel keuringen en tentoonstellingen van de bij KLN aangesloten plaatselijke verenigingen en niet te vergeten de speciaalclubs (die één ras of een groep van rassen behartigen).
In de komende maanden zal de informatie die nu bij de diverse diergroepen staat vermeld, worden vervangen door veel uitgebreidere informatie. Ook is nu al informatie over de diverse diergroepen te vinden op onze zustersite www.kleindierplaza.nl.