KLN berichten augustus 2014

De Noordshow heeft een nieuwe locatie
Nadat de Prins Bernhardhoeve eenzijdig het contract met de Noordshow had verbroken, is het Noordshowbestuur naarstig op zoek gegaan naar een geschikte vervangende locatie. Die hebben zij gevonden in Assen. De TT hallen zijn uit meerdere opties gekozen op basis van prijs-prestatieverhouding.
Het is een geweldig mooie locatie met vele voordelen, zeker nu de TT hallen een rechtstreekse aansluiting krijgen op de A-28. Dat is belangrijk voor de grootste kleindierenexpo van Nederland, die bovendien een sterk internationaal karakter heeft.
Het komende half jaar wordt hard gewerkt om de organisatie toe te snijden op de nieuwe locatie. U kunt de Noordshoworganisatie niet beter steunen dan door als vanouds, of nog liefst wat meer, dieren in te sturen op hun show, nu te  Assen.

Geplande inwerkintreding Positieflijst op 1 juli gaat niet door
Per 1 juli 2014 is het “Besluit houders van dieren” alsmede de “Regeling houders van dieren” in werking getreden. Op deze datum zou ook de omstreden Positieflijst van kracht worden, maar dat bleek niet haalbaar als gevolg van de geëiste aanpassing van de beoordelingssystematiek.
Er komt een geheel nieuwe aanpak en de huidige lijst van 19 juni 2013, waar maar 90 soorten op staan, is uiteindelijk toch van tafel. Voor het plaatsen van de diersoorten op de positieflijst zal een geheel nieuwe methode komen. Het belangrijkste pluspunt in de brief van de staatssecretaris is dat de kennis uit de praktijk van de houderij daarin wordt meegenomen. Eureka!
Verder zijn er nog wat details waarover we helderheid moeten verkrijgen. Het vele werk van o.a. het PVH (waar ook KLN deel van uitmaakt) heeft toch zijn vruchten afgeworpen.
Wat blijft is dat diersoorten, die straks niet op de lijst van in Nederland gehouden diersoorten staan, ook niet in de beoordeling meegenomen worden en mogen vanaf het in werking treden van de nieuwe Positieflijst niet meer in Nederland gehouden worden. Houders van aantoonbaar in Nederland gehouden diersoorten, die niet op die lijst staan, hebben tot 1 januari 2015 de tijd om hun dieren te aan te melden, waarna die diersoorten alsnog toegevoegd zullen worden aan lijst van nog te beoordelen zoogdiersoorten. Wij hopen u zo snel mogelijk over die lijst te informeren.
Het heeft veel tijd en energie gekost sinds de eerste kennismaking met de  WUR-methode (WUR-rapport 345) in juni 2011, maar we mogen tevreden zijn met de hoofdlijnen van het resultaat. Nu nog de details, er blijven nog wat juridische voetangels en klemmen.

Data KLN vergaderingen
De reguliere KLN vergaderingen zijn als volgt gepland.
Raad van Advies: 25 oktober 2014, om 09.30 uur
Diertechnische Raad: 7 maart 2015 om 09.30 uur
Raad van Advies: 7 maart 2015 om 14.00 uur
Algemene Ledenvergadering 20 juni 2015 om 10.00 uur
Dit zijn allen data, waarbij we cyclisch niet afgeweken zijn van het gebruikelijke schema (laatste zaterdag oktober, 1e zaterdag maart en 3e zaterdag juni).

Buitenlandse inzenders op Nederlandse shows
Wij constateren dat het niet altijd duidelijk is, hoe omgegaan moet worden met buitenlandse inzenders op onze Nederlandse shows. Om te beginnen dingen die ook volledig mee naar het KLN prijzensysteem. Dat is ook de reden waarom we via de laatste ALV de tentoonstellingsregels wat aangescherpt hebben voor Nederlandse ingezetenen, die geen lid zijn van KLN en alleen lid zijn in het buitenland. Die kunnen niet meer inzenden op tentoonstellingen die onder auspiciën van KLN en of de NBS georganiseerd worden.
In de Bepalingen voor buitenlandse inzenders, die u kunt vinden in par.4, lid 2. van het ROT, wordt
het volgende geregeld:
Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de regels van het georganiseerd zijn, die in hun land gelden. Zij moeten hun registratienummer bij de buitenlandse organisa¬tie op het in¬schrijfformulier vermelden.
Als een showorganisatie dat in het vraagprogramma toestaat, kunnen buitenlanders dieren inschrijven, die behoren tot rassen of kleur¬slagen, die in hun land wel maar in Neder¬land niet erkend zijn.
Voor buiten¬landse inzendingen van hoenders etc. en konijnen, die dezelfde rasnaam hebben als de Nederlandse, maar waar¬van de standaard in het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de Neder¬landse geldt het volgende:
-    Deze dieren moeten in aparte klassen worden ondergebracht;
-    Er moeten dan aparte prijzen voor beschik¬baar worden gesteld;
-    De tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor een ter zake kundig keurmeester;
-    De dieren moeten worden gekeurd volgens de geldende standaard van het land van herkomst. In deze wordt geadviseerd in het vraagprogramma te vermelden dat gekeurd wordt volgens de EE standaard, omdat het anders wel heel moeilijk kan worden voor een Nederlandse keurmeester;
-    de beoogde keurmeester(s) moet(en) daarvan vroegtijdig op de hoogte worden ge¬steld zodat zij, indien zij daarin toestemmen, voldoende voorbereidingstijd hebben om zich voor te bereiden op de geldende standaardeisen.

AOC en Vrije Klasse in het vraagprogramma
In de ALV van juni jl. zijn de AOC en Vrije Klasse na een proefperiode van een jaar definitief aangenomen. Na de evaluatie van deze twee klassen met een respectabele commissie van keurmeesters en daarna op de Raad van Advies in maart, waren er geen ingrijpende wijzigingen, maar het is toch aan te raden de reglementen nog eens even door te lezen.
Veel verenigingen en tentoonstellingsorganisaties beginnen in deze periode al met het samenstellen van het vraagprogramma. Om fokkers in de gelegenheid te stellen om in deze klassen in te zenden, moeten de AOC en Vrije Klasse wel gevraagd worden in het vraagprogramma!
Het zijn separate klasse, dus hiervoor geldt dat de dieren separaat opgesteld worden van de erkende klasse en dat er ook een separaat prijzenschema voor moet zijn.
Als er in deze klassen maar enkele dieren ingezonden worden, zodat die voor geen enkele KLN prijs in aanmerking kunnen komen, kan de TT houdende organisatie ook besluiten de dieren wel bij het betreffende erkende ras in te delen. Hou er dan wel rekening mee dat sommige speciaalclubs grote moeite hebben met niet door hen geaccepteerde kleuren of kleurslagen.

TT software
Sinds vele jaren zijn er twee belangrijke softwarepakketten beschikbaar voor kleindierententoonstellingen, EW-Show en FinalTT.
De ontwikkelaar van FinalTT, dhr. Huub van Helderen van Snelsoft is gestopt met FinalTT.
KLN wil de vele tevreden gebruikers van dit programma niet in de kou laten staan en heeft daarom de rechten daarvan overgenomen. KLN gaat voorlopig het programma onderhouden (bij wijziging in rassen kleuren en kooimaten) en de gebruikers ondersteunen. KLN heeft niet de ambitie het programma te gaan verkopen.
FinalTT wordt nog tot één maand na het uitkomen van dit bondsbericht (tot 15 september 2014) verkocht door Van Helderen en daarna niet meer. Zo worden verenigingen, die nog steeds overwegen FinalTT aan te schaffen, in de gelegenheid gesteld dit pakket binnen één maand aanschaffen.

Ook EW-show werd maar door één persoon ontwikkeld en onderhouden. Vanwege die smalle basis is ook contact gezocht met de ontwikkelaar van EW-show, dhr. Evert van de Waerdt.
EW-show is daarom ook aangesloten bij het Ondersteuningsteam TT software, maar EW-show blijft geheel eigendom van dhr. v.d. Waerdt en wordt ook nog gewoon door hem verkocht.

Voor het onderhouden en ondersteunen van deze beide programma’s is daarom het KLN ondersteuningsteam TT software samengesteld, waarin ook de ontwikkelaars van beide programma’s zitting hebben.
Het TT software ondersteuningsteam bestaat uit:

Naam Telefoon Email FinalTT EW-Show
Evert v.d. Waerdt 033-2861444 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   xx
Huub van Helderen 013 535 2747 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. xx  
Remco Blumink 0573-431671 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. xx xx
Gust van Eijk 06-13157251 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. xx  
Piet Bouw 0318-416789 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. x xx
Frank Baltus 0229-218434 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. x x
Wessel Kok 076-5415749 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. x xx
Johan Albada 0546-647107 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. x x
Mathijs Lubbertsen 0341-352572 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   xx

 

Keurmeesterslijsten in KLN-Digikeur
Keurmeesterslijsten werden in het verleden door de FK verstrekt aan secretarissen van verenigingen en tentoonstellingsorganisatie en uiteraard aan de keurmeesters. Al diverse jaren kon u die lijsten benaderen via een inlognaam en wachtwoord op KleindierPlaza. Dat laatste is veranderd. Nu kan iedereen die in KLN-Digikeur kan inloggen (verenigingen en keurmeesters), daar de actuele keurmeesterslijst downloaden. Ga via het menu naar Keurmeesters en klik daar op de knop met het symbool van Acrobat pdf-reader en de hele keurmeesterslijst wordt automatisch gedownload. U hoeft daarvoor dus geen selecties middels filters te maken in de lijst van keurmeestersgegevens.