KLN berichten Maart 2014

Twee prima Bondsshows
De beide Bondsshows van KLN mogen best weer een succes genoemd worden. Beide hadden wel wat minder dieren, als je naar de KLN-diergroepen kijkt, maar het waren toch weer twee gezellige drukke shows. In totaal had de Championshow dank zij de jubileumshow van de NBS zelfs meer dieren dan vorig jaar.


In kippen en konijnenland zag je op veel shows al minder dieren, dus de verassing was niet groot, behalve een verrassing in positieve zin: Minder minder dan waarvoor gevreesd werd.
Daarom onze hartelijk dank aan de inzenders en de showorganisaties die dit op een zo voortreffelijke wijze met al hun vrijwilligers mogelijk gemaakt hebben. Ook de inzenders: Hulde!, want je moet er niet aan denken wat een werk voorafging aan het in de kooien brengen van die duizenden dieren.  
Beide shows bruisten ook weer van de activiteiten. Op beide shows bomvolle erkenningskeuringen en keurmeestersexamens. Met het aantal voorgebrachte erkenninmgskeuringen had je even het idee dat men vergeten was dat er tegenwoordig ook een AOC klasse bestaat. Jammer overigens dat de AOC klasse om onduidelijke redenen bij de Noordshow tussen wal en schip viel en niet gevraagd werd. Zowel bij de hoenders als konijnen hadden ook de examencommissie hun handen vol. Tevredenstellende was de nieuwe aanwas en vele keurmeesters deden een beste hoeveelheid uitbreidingsexamens, waardoor ook een interessant aantal qua bevoegdheid een lettertje afdaalden in het alfabet.
Het vertrouwde infoplein van de “veren” speciaalclubs op de Noordshow was als vanouds weer een mooie en informatieve aanvulling in de “kippenhal”. Het realiseren van het infoplein vraagt zowel financieel als qua bemensing een flinke investering voor de speciaalclubs, maar zij doen dat uitstekend voor zover het in hun vermogen ligt.
Datzelfde vertrouwde beeld gold ook voor de Championshow. Net als voorgaande jaren dus géén infoplein… De speciaalclubs hebben er kennelijk nog te veel moeite mee. Ook de uitwerking van de promotieactiviteiten van de op dit gebied actieve speciaalclubs, zoals de Ned. Hangoordwergenclub vraagt om een betere afstemming. Alles staat en valt in deze met wensen kenbaar maken en notie nemen van die wensen. Dit zijn vast startersproblemen en de nieuwe organisatie van de Championshow kennende, zal dat vast goed komen. In drie jaar tijd zagen we namelijk steeds een ander bestuur achter de balie, allemaal met de instelling het zo goed mogelijk te willen doen. Heb er begrip voor, dat wat je met het ene bestuur afgesproken hebt, weinig waarde heeft als het volgende is aangetreden.
In overleg met elkaar komt uiteindelijk alles goed. Dus als het nog niet goed is, is het einde er ook nog niet.

Eerste Konijn-Hop wedstrijden
Na een jaar van Konijn-Hop reglementen uitwerken en opstellen (naar Duits model), scheidsrechters opleiden (in het buitenland), hindernissen maken, startboek/konijnenpaspoorten drukken, matten aanschaffen voor binnenwedstrijden, vele demonstratiewedstrijden houden door heel Nederland en een instructie en classificeringsdag was het dan eindelijk zover. De eerste Konijn-Hop wedstrijden in Nederland op de Championshow. Helaas was het aantal deelnemers dat zich wist te classificeren nog niet overweldigend, maar het was een mooie start die veel belangstelling trok en door jong en oud werd gewaardeerd. De KLN-Konijn-Hop-commissie heeft een geweldige klus geklaard en veel waardering geoogst. Er was ook wel eens wat kritiek, maar dat kwam vooral vanwege de het feit dat de commissie nog ervaring moet opdoen. Ook de shows waar de commissie aanwezig was, moesten aan dit nieuwe fenomeen wennen.
De resultaten van de wedstrijden staan in de paspoorten van de konijnen die hebben deelgenomen en de drie winnaars kregen naast de aantekening in het konijnenpaspoort van de Championshow ook een mooie oorkonde.  
Er is veel belangstelling, zodat de commissie best wel wat uitbreiding kan gebruiken, ook om de sport op meer plaatsen in Nederland te kunnen promoten, te ondersteunen en trainers/scheidsrechters te kunnen inzetten. Een paar aspirant scheidrechters hebben zich al gemeld, maar we kunnen er meer gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van KLN.

Tussenadvies van de RDA
De positieflijst voor de zoogdieren is door het ministerie van EZ vastgesteld. De meeste KLN dieren staan daar gelukkig op. Nu wil het ministerie vaststellen onder welke voorwaarde de dieren gehouden mogen worden. Dus duidelijk het “Toegestaan mits” principe. Zij heeft daarvoor een opdracht gegeven aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). KLN is ook door de RDA gevraagd daar haar zienswijze over te geven.
In haar tussenadvies stelt de RDA dat de welzijnsomstandigheden voor een dier pas goed zijn, als het in staat is zich aan de leefomstandigheden aan te passen en die dan het als positief ervaart. Ontwikkeling van pathologisch gedrag wordt niet als een acceptabele aanpassing beschouwd. Ook stereotiep gedrag wordt gezien als een pathologische aanpassing.

Keurcontracten afsluiten
Vanaf 1 maart tot 15 maart moeten keurmeesters hun keurcontracten afsluiten voor het daarop volgende keurseizoen. Niet zelden zijn de keurafspraken al enkele jaren geleden gemaakt, vandaar de regel dat aan het begin van het keurseizoen nog eens gecheckt moet worden of de keuring door kan gaan, waarna het definitieve contract gemaakt wordt.
Het omzetten van uw keurafspraken in een keurcontracten kunt u in KLN-DigiKeur eenvoudig doen met een paar muisklikken. Pas na 1 maart is het omzetten van de keurcontracten voor het komende keurseizoen mogelijk. De Keurmeester klikt één voor één de keurafspraken van 2014-2015 aan en via de keuze Contract sluit u de betreffende keuring weer op de gebruikelijke wijze af. U kunt dan zien dat de afspraak (groen V-tekentje) is veranderd in een contract-tekentje. De tentoonstellingssecretaris (en de beheerder keurcontracten) krijgt daar weer op de gebruikelijke wijze bericht van en ziet ook dat de afspraak is gewijzigd in een contract.
Keurmeesters die niet met KLN-Digikeur werken, moeten zoals voorheen keurcontracten schrijven en per post verzenden.

Uw pluimveefoto’s in het Pluimveemuseum te Barneveld?
Als u denkt dat u een mooie foto van pluimvee gemaakt heeft, kunt u die in aanmerking laten komen om een tijd geshowd te worden in het Pluimveemuseum in Barneveld. Het museum trekt jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers, dus uw foto heeft dan veel bekijks. Foto’s die de dieren weergeven zoals ze in onze liefhebberij gehouden worden, genieten de voorkeur.
Stuur uw foto (of foto’s) digitaal met een bestandsgrootte van minimaal 1 MB naar het secretariaat van KLN. Samen met het museum maken we een keuze. De gekozen foto’s worden afgedrukt en ingelijst opgehangen in het museum en blijven dan eigendom van het museum. De makers krijgen vooraf bericht of hun foto’s wel/niet geaccepteerd zijn.
Het museum werd deze winter ingrijpend omgebouwd en uitgebreid met diverse themaopstellingen. Als u er al een tijdje niet meer geweest bent, treft u een sterk vernieuwd museum aan. Ook zijn weer buiten achter het museum alle Nederlandse hoenderrassen te bezichtigen in afzonderlijke volières.

Geri Glastra

Spermawinning bij Konijnen door het CGN
Eerdere inventarisaties tussen KLN, SZH en de Wageningen UR  brachten aan het licht, dat diverse Nederlandse konijnenrassen er zeer slecht voor staan qua aantal fokkers en het aantal nog aanwezige dieren. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat de Beige, Gouwenaar, Havana, Deilenaar, Thrianta, Eksterkonijn en Sallander tot de zeer zeldzame rassen behoren.
Op initiatief van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) is het plan opgevat om van de Nederlandse konijnenrassen sperma te verzamelen voor de gegenbank.
KLN heeft de speciaalclubs van Nederlandse rassen op de afgelopen Championshow uitgenodigd en samen met de WUR en SZH besproken, hoe we de genetische eigenschappen van deze rassen kunnen veiligstellen. Na een uitvoerige uiteenzetting van de plannen hoe een en ander gerealiseerd kan worden, hebben de aanwezige speciaalclubbestuurders de opdracht mee gekregen om contact te leggen met hun fokkers, waarbij we er van uitgaan wordt dat men dieren selecteert die bijna 100 %  fokzuiver zijn. Dus niet teveel externe of buitenlandse inbreng in de Nederlandse stam. Tijdens de vergadering van de Diertechnische Raad op zaterdag 1 maart in Putten zal portefeuillehoeder dierenaangelegenheden Harry Arts een demonstratie geven hoe men sperma bij rammen kan winnen, zodat men kan zien hoe de fokker met  de glazen kunstschede’s moet omgaan.  KLN zal daarna in overleg gaan met de betreffende speciaalclubs en de namen van de fokkers met de eventueel beschikbare rammen gaan inventariseren. Zo willen we gerichte plannen maken om na het fokseizoen (mei-juni) de spermawinning te laten plaats vinden. Onderzocht wordt nog of dat bij de fokker thuis gaat gebeuren of op één centrale plaats, waarbij logistiek en (bewaar)tijd belangrijke overwegingen zijn.  
KLN doet een dringend beroep op de speciaalclubs die op de informatiebijeenkomst in Nieuwegein aanwezig waren, om op korte termijn hun fokkers te benaderen om hun rammen beschikbaar stellen. Uw aanmeldingen zien we graag tegemoet via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Renes.

Cursus Beginnende konijnenfokker
Na het succes van de eerste editie van deze cursus in het voorjaar 2013 en de daaropvolgende praktische ochtend op de Championshow, organiseert KLN ook dit jaar weer deze cursus. De cursus is bedoeld om beginnende konijnenfokkers binnen onze organisatie niet in het diepe te gooien en hen vertrouwd te maken met onze hobby. Veel plaatselijke verenigingen hebben daar de mogelijkheden niet voor. Voorwaarde, de fokkers moeten lid van KLN zijn.
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde en worden behandeld door deskundigen op dat gebied bij uitstek.
-    Aanschaf van dieren
-    Dierenwelzijn  
-    Huisvesting  
-    Voeding en verzorging
-    Gezondheid en aanpak ziektes bij konijnen  
-    Fokken
-    Opfokken van jonge dieren
-    Selectie  
-    Showen en conditioneren
-    Organisatie
Gedurende het tentoonstellingsseizoen zal gezamenlijk een tentoonstelling worden bezocht waarbij onder leiding van keurmeesters een aantal praktische zaken m.b.t. het showen van dieren aan de orde zullen komen.
De cursus wordt gehouden in Putten (De Aker) op zaterdag 3 mei 2014
Aanvang 10.00 uur en om 12.30 uur wordt een lunch geserveerd. Einde cursusdag ca, 16.00 uur.
De kosten van de workshop bedragen € 15,00 inclusief het leerboek (wordt digitaal aangeleverd) en de lunch,
U kunt zich tot uiterlijk 19 april a.s. voor de cursus opgeven bij Erna Sanders, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam, fokkersnummer, adresgegevens, telefoonnummer. Uw aanmelding is pas een feit als u de kosten heeft overgemaakt op de rekening van KLN te Bennekom, IBAN nr. NL27RABO 0110245695 onder vermelding van de naam van de deelnemer en cursus konijnenfokker.

Co Korsuize