KLN berichten Februari 2014

Uitnodigingen RvA en DtR op 1 maart 2014
Op 1 maart is om 09.30 uur de vergadering voor de Raad van Advies en om 14.00 uur de vergadering van de Diertechnische Raad. De basis voor de RvA wordt gevormd door de besturen van de Provinciale Afdelingen en voor de DtR zijn dat de besturen van de speciaalclubs. In beide gevallen worden deze vergaderingen aangevuld met de KLN commissies.
De vergaderingen worden gehouden in De Arendshof (DUS NIET IN DE AKER), Arendstraat 2, 3882JJ Putten
De betrokken besturen en commissies worden ook per e-mail uitgenodigd en kunnen tot 15 februari agendapunten indienen.

IBAN nummers
Op uw declaratieformulier, met name ook dat voor de uitbetaling van de KLN-prijzen, moet u niet het oude banknummer invullen maar het volledige IBAN nummer. Bij het invoeren van het oude nummer vult de bank dat namelijk lang niet altijd automatisch aan met de IBAN gegevens.
Per 1 februari is het volledige IBAN nummer verplicht.
 
Nieuwe Ringenprogramma KLN DigiRing online
Op 24 december is de bestelmodule van het nieuwe ringenprogramma online gegaan. Betaling was toen alleen nog via iDEAL mogelijk en binnen acht uur hadden we voor ruim duizend euro bestellingen binnen.
Bij de online bestellingen kan niet meer via automatische incasso betaald worden. Dat heeft KLN in het verleden te veel geld gekost, omdat er vaak onvoldoende saldo op de rekeningen aanwezig was.
Op verzoek hebben wij nu achteraf toch de mogelijkheid om te betalen via bankoverschrijving in laten bouwen. Het nadeel daarvan is echter wel dat uw bestelling pas in behandeling genomen wordt, als de betaling binnen is en verder dat wij voor het extra controlewerk € 2,50 administratiekosten rekenen. Dus wilt u uw ringen zo snel en goedkoop mogelijk hebben, betaal dan uw ringen via iDEAL en als u dat niet heeft, via uw ringencommissaris (uiteraard mits die wel via iDEAL betaalt).
Verder loopt het over het algemeen zonder problemen en de problemen die er waren konden snel opgelost worden.
We krijgen nogal eens de vraag waarom er geen ringen (meer) besteld kunnen worden voor sierduiven. Dat was in het verleden wel mogelijk, omdat wij niet wisten waar de ringen voor besteld werden. Sierduivenringen moeten  bij de NBS besteld worden, want sierduiven die met zogenoemde kippenringen geringd zijn, krijgen bij een keuring een DIS.
Tot slot vragen wij u zo nauwkeurig mogelijk de rassen op te geven, ook als u twee rassen heeft met dezelfde ringmaat. Dan graag toch voor beide rassen de ringen bestellen.

Gecertificeerde internetverbinding
Aan de wachtwoordbeveiliging voor KLN DigiRing en KLN DigiKeur zijn met betrekking tot de programma’s zelf nauwelijks risico’s verbonden. Echter omdat men een wachtwoord vaak voor meerdere doeleinden gebruikt, hebben we toch besloten om de wachtwoorduitwisseling gecertificeerd beveiligd te laten plaatsvinden. U kunt dat zien, doordat het URL voorafgegaan wordt door apps. (https://apps.kleindierliefhebbers.nl/digiring/) als u naar het ringenprogramma gaat. Het onderscheppen en kraken van uw wachtwoord is hiermee tot een minimum beperkt.

Nu ook sierduivenkeurmeesters te contracteren via DigiKeur
De NBS heeft geparticipeerd in het digitale keurmeestersprogramma van KLN, zodat nu ook de NBS sierduivenkeurmeesters gereserveerd en gecontracteerd kunnen worden via DigiKeur, net zoals dat al mogelijk was met de KLN keurmeesters. Secretarissen kunnen dat zien doordat nu achter deze keurmeesters, die internet hebben en zich geregistreerd hebben, het telefoontje vervangen is voor het internettekentje.

Keurmeesters Wim de Groot gestopt
Net voor de kerstdagen ontvingen wij van A keurmeester konijnen Wim de Groot uit ’s-Heerenbroek het bericht, dat hij per 1 januari 2014 na 38 jaar stopt als keermeester. Er is een tijd van komen en gaan en dat laatste is nu van toepassing voor hem, aldus Wim de Groot. Op een wat zachter pitje blijft hij voorlopig nog wel dieren fokken.
Tijdens zijn ambtsperiode was hij ook gedurende 10 jaar lid van de examencommissie. Al met al een indrukwekkende ambtsperiode dus, waarvoor KLN Wim de Groot bijzonder erkentelijk is.

Keurmeester Wim Kok gestopt
Op 7 februari 2014 beëindigt A keurmeester konijnen Wim Kok te Nieuw Lekkerland na een periode van ruim 30 jaar zijn ambt als keurmeester. In april hoopt hij 80 jaar te worden, voor hem een mooi moment om te stoppen. Hij heeft op die datum nog de leiding over de Kampioenstentoonstelling van Zuid Holland in Vlaardingen, wat hij betiteld als zijn laatste optreden.
Vanaf de oprichting van ROC Zuid in 1999 werd hij door dhr. L.A. Geurts eerst aangesteld als hulpdocent en kort daarna als docent. Die functie heeft hij bekleedt tot 2010.
Kort na zijn aanstelling als docent werd hij in 2000 benoemd tot lid van de examencommissie en in 2007 tot voorzitter van deze commissie toen plotseling dhr. F.A. Ladestein was overleden. Deze functie bekleedde hij ook tot 2010, maar ook daarna heeft het ROC en de ExCie nog vaak dankbaar op Wim kunnen terugvallen. KLN is Wim Kok bijzonder veel dank verschuldigd.

Rabbit Time!
Het e-magazine Rabbit Time! is een initiatief voor en door konijnenliefhebbers, en met hun online magazine geven zij informatie over konijnen.
Rabbit Time! publiceert artikelen, waarbij alle denkbeelden over het houden van konijnen belicht worden. Hierdoor hopen zij op meer interactie tussen alle liefhebbers. Hun overtuiging is dat wij van elkaar kunnen leren en dat de uitwisseling van kennis kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor onze konijnen.  
De laatste jaren neemt het aantal konijnen, dat als huisdier deel uitmaakt van het gezin, enorm toe. Na de hond en de kat is het konijn inmiddels gestegen tot een derde plaats van gekozen huisgenoten. Hoewel alle konijnenliefhebbers deze populariteit zullen begrijpen en toejuichen, is het wel belangrijk om recht te doen aan de eigenheid van het konijn. Konijnen zijn intelligente en sociale dieren en het is daarom belangrijk dat zij om de juiste redenen en op een goede manier worden gehouden.  
De redactie van Rabbit Time! nodigt u uit om een kijkje te nemen op haar website: www.rabbittime.nl
De eerste online editie van Rabbit Time! is op 15 december 2013 uitgekomen.
U kunt op ma/wo/vrij van 10:00 tot 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de redactie. Tel: 06-81172168

Verkoopprijs van onze dieren
De berichtgeving om de prijzen van onze dieren te verhogen wordt verschillend ontvangen. Feit blijft dat ze het vlakbij, net over de grens in Duitsland, al lang begrepen hebben.
Grappig ook dat ons in dit verband door een Nederlandse fokker, woonachtig in Groot Brittannië, het volgende stukje uit Avicultura van 1919 werd toegezonden. Er is kennelijk niets nieuws onder de zon, ook dat we er helaas nog steeds niet veel van geleerd hebben…
Van Week tot Week, Avicultura 22 oktober 1919
Door C. S. Th van Gink.
De hooge prijzen der hoenders
De hooge prijs der hoenders moge thans voor den aanschaf wat remmend werken, op den duur zal een betere prijs voor pluimvee en pluimveeproducten het herstel en der uitbreiding dezer teelt ten zeerste bevorderen. Vooral de ras-pluimveeteelt ging de laatste jaren voor den oorlog gebukt onder de veel te lage prijzen, welke in doorsnede slechts voor het fokmateriaal konden verkregen worden.

Aviornisringen niet toegestaan bij gedomesticeerde watervogels
Aviornisringen zijn niet per definitie verboden op KLN (FB) shows. Die kunnen zelfs ook KLN prijzen winnen. Echter Aviornis geeft alleen ringen uit voor oorspronkelijke (wilde) soorten. Het is daarom niet de bedoeling om Aviornis ringen ook voor gedomesticeerde soorten te gebruiken.
Daarom krijgen tamme watervogels zoals Kwakers, die met een Aviornisring geringd zijn op KLN shows een DIS.

Diervriendelijke dierhouderij
Staatssecretaris Dijksma heeft de RDA opdracht gegeven om in overleg met de houders richtlijnen voor de huisvesting en verzorging van konijnen op te stellen waarmee zij gehoor geeft aan een motie van Kamerlid Henk van Gerven van de SP. Dit houdt in dat KLN in de versnelling moet gaan om zelf richtlijnen op te stellen, want de zogenoemde konijnenflat komt hierbij vast ook aan de orde.

Geri Glastra