KLN berichten december 2013

Eerste Nederlandse konijn-Hop wedstrijd op de Campionshow
Op de Championshow (23 t/m 25 januari 2014) vinden bij voldoende belangstelling de eerste Nederlandse Konijn-Hop wedstrijden plaats. U leest daar meer over in het vraagprogramma van de Championshow. Als u recentelijk dieren naar de Championshow heeft ingestuurd, ontvangt u automatisch een vraagprogramma. Anders kunt u er een aanvragen. Zie de website van de Championshow.

Trainingsdag en wedstrijdclassificering Konijn-Hop
Om aan officiële Konijn-Hop wedstrijden mee te kunnen doen, moet je natuurlijk het konijn de techniek geleerd hebben. Verder moet je de spelregels kennen en moet je je vooraf classificeren om mee te mogen doen aan een officiële wedstrijd. In het begin zullen we daar soepel mee omgaan, maar het is niet verstandig om ongetraind zonder verdere kennis aan een wedstrijd mee te doen.
Daarom houdt KLN centraal in het land een trainingsdag voor Konijn-Hop liefhebbers of voor hen die er mee willen beginnen.
Ga vooraf al vast regelmatig trainen met je konijn met een stuk of tien hindernissen van zo’n 60 cm breed en 25 cm hoog. Die kun je bijvoorbeeld van karton maken. Plaats ze met een tussenruimte van 2 m op een niet gladde ondergrond. Het trainen moet met zachte hand gebeuren. Je mag je konijn absoluut niet dwingen om over de hindernissen te springen. Maak de hindernissen zo dat je ze gemakkelijk kunt opbergen en weer kunt neer kunt zetten.
Om je konijn te begeleiden kun je een kattentuigje gebruiken, mits het riempje aan de buikband is bevestigd. Op de KLN facebookpagina Konijn-Hop vindt je ook een besteladres voor officiële bandjes.  
Per konijn moet je een paspoort kopen (€ 1,00) wat tevens het startboekje is. Daarin komen een foto en de gegevens van het konijn en de trainings en wedstrijdresultaten. Achterin in het boekje vind je ook de Konijn-Hop reglementen. De belangrijkste onderdelen uit het reglement worden op de trainingsdag behandeld. Verder leer je in detail welke eisen je aan hindernissen moet stellen en hoe je een wedstrijdbaan opbouwt. Uiteraard leren we je ook hoe je een konijn traint en na het trainen houden we classificeringswedstrijden waarmee je je kunt kwalificeren voor o.a. de Championshow. Je moet daarom dus je eigen (liefst al getrainde) konijn of konijnen meenemen en een foto van elk konijn voor het paspoort.
Kosten     : € 10,00 inclusief lunch (excl. consumpties)
Datum    : 11 januari 2014
Tijd    : 10.00 – ca. 16.00 uur
Plaats     : Veenendaalhal, Nijverheidsweg 8, 3903AP Veenendaal
Je kunt je opgeven bij de voorzitter van de Konijn-Hop commissie Anja Schönfeld, bij voorkeur per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., anders op 06-28455574 (ma. t/m vr. na 18.00 uur).
Kijk ook eens op facebook www.facebook.com/pages/Konijn-Hop/439095432845750
Ook verenigingsbesturen die Konijn-Hop in hun vereniging willen introduceren zijn van harte welkom.

Europees keurmeesterscongres konijnen en cavia’s
Op  15 maart wordt het Europese congres voor konijnen en caviakeurmeesters in Putten (NL) gehouden. De caviakeurmeesters gaan ook op de zondagochtend 16 maart nog even door.
Voor zover er nog plaats is kunnen ook Nederlandse keurmeesters aan het congres deelnemen. Keurmeesters behorende tot de KLN commissies hebben echter voorrang.
Voorafgaand aan het congres is op vrijdag 14 maart een diner voor de buitenlandse gasten en het congres wordt zaterdagavond afgesloten met een diner en gezellige avond. Aan beide diners en de gezellige avond kunnen de Nederlandse keurmeesters ook deelnemen.
De kosten voor het congres zijn gratis, een lunch kost € 15, een diner € 25 en mits nog kamers beschikbaar zijn, één of twee overnachtingen kosten in beide gevallen € 50 o.b.v.2pk (1pk € 100).
U kunt zich tot 1 februari aanmelden bij de secretaris van KLN met opgave van de gewenste opties en uw banknummer voor automatische incasso. U hoort dan zo spoedig mogelijk of er nog plaats voor u is. De behandelde konijnenrassen zijn de NHD, Bruine van Lorraine versus Deilenaar, Polish, Blauwe van St. Niklaas versus Van Beveren, type en bouw Polen en Kleurdwergen. Voor de caviakeurmeesters staat op zaterdag en zondagochtend genetica op het programma en zaterdagmiddag de Agouti.


Digitalisering
Heel veel om ons heen is aan het digitaliseren. Ook in onze liefhebberij is dat op organisatorisch en uitvoerend vlak gaande en dat geldt ook voor het fokken en opfokken van de dieren. Denk bijvoorbeeld aan het recent ontwikkelde digitale keurmeestersprogramma DigiKeur.
Tentoonstellingen kunnen niet meer zonder een tentoonstellingsprogramma, vaak gecombineerd met digitaal inschrijven en vraagprogramma’s etc. worden digitaal beschikbaar gesteld.
KLN wil graag in contact komen met leden die beroepsmatig of anderszins op dit terrein werkzaam zijn en KLN hierin kunnen adviseren of steunen. Te denken valt aan het adviseren omtrent onderhouden of ontwikkelen van programma’s, websites, te gebruiken technieken voor probleemoplossingen etc. De bedoeling is om met een selecte groep op gezette tijden zaken die (gaan) spelen, te bespreken.
Degene die op dit gebied wat voor KLN en daarmee voor onze liefhebberij willen betekenen, worden verzocht contact op te nemen met de secretaris van KLN.

Genenbank WUR gaat sperma verzamelen van Nederlandse konijnenrassen.
De WUR wil, net als van Nederlandse hoender en watervogelrassen, in samenwerking met KLN en SZH sperma verzamelen van de elf Nederlandse konijnenrassen. Het gaat daarbij om het Eksterkonijn, de Deilenaar, Beige, Gouwenaar, Havana, Hulstlander, Klein Lotharinger, Nederlandse Hangoordwerg, Nederlandse Kleurdwerg, Sallander en de Thrianta. Sperma van konijnen bewaren vereist een andere techniek dan van bijvoorbeeld van pluimvee. Naar de techniek loopt nog een onderzoek. Als dat positief wordt afgesloten, wordt er pas een Go gegeven voor dit project en zullen de speciaalclubs en fokkers benaderd worden. Daarbij worden waarschijnlijk ook keurmeesters ingeschakeld.

Keurmeesters Johan Qualm gestopt
Na ruim 43 jaar is Johan Qualm als A-keurmeester konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren per direct gestopt. Hij heeft dit werk al die jaren met ontzettend veel plezier gedaan, maar nu heeft hij er vanwege zijn leeftijd, zijn gezondheid en het feit dat hij er nu alleen voor staat, toe moeten besluiten. De keurmeesters met een A-bevoegdheid voor alle diergroepen in de pelsdieren waren dun bezaaid en nu is de laatste gestopt. Tijdens zijn lange keurmeesterschap was hij ook zo’n 23 jaar lid van de examencommissie en ca. 10 jaar lid van de standaardcommissie pelsdieren. KLN is deze icoon in de hobby veel dank verschuldigd.

Sikke Oostenbrug stopt als docent opleiding hoenderkeurmeesters
Per 1 januari stopt docent theorieopleiding hoenderkeurmeesters Sikke Oostenbrug na een indrukwekkende periode  van 25 jaar. Een niet onbelangrijk deel van het hoenderkeurmeesterskorps heeft de eerste stappen naar dit ambt via de Sikke gezet. Maar nu de jaren voor Sikke beginnen te tellen, draagt hij met vertrouwen zijn functie over aan de nieuwe docent Johan Albada. Sikke volgde Harmen Hoving op, dus kun je inmiddels kennelijk stellen dat je de Friese taal machtig moet zijn om voor deze functie in aanmerking te komen…
KLN is Sikke ontzettend veel dank verschuldigd voor het vele werk wat aan deze functie verbonden is.

Keurmeester Hans Binnema gestopt
Op doktersadvies is Hans Binnema, A-keurmeester oorspronkelijke duiven, C-keurmeester gedomesticeerde watervogels en A-keurmeester oorspronkelijke watervogels per direct gestopt. Hij was keurmeester sinds 1995, dus een kleine twintig jaar. De laatste tijd nam hij al geen keuringen meer ver van huis aan. Om diezelfde reden heeft hij ook zijn dieren weg moeten doen, maar op afstand blijft hij wel de liefhebberij volgen.
Wij betreuren het stoppen van Hans des te meer omdat dit niet zijn eigen keuze is en het aantal keurmeesters bij de watervogels toch al krap is. KLN is ook deze keurmeester veel dank verschuldigd.  

Hard oordeel wetenschappers over verbod op dierhouderij
Prominente wetenschappers hebben fundamentele kritiek op de WUR-methode die het ministerie van
Economische Zaken gebruikt om te bepalen welke diersoorten de Nederlandse bevolking nog mag
houden.
Per 1 januari 2014 wordt de positieflijst voor zoogdieren van kracht. Daarna mogen alleen nog maar
zoogdiersoorten worden gehouden die de staatssecretaris heeft aangewezen. Meer dan 5400 soorten
worden verboden, ruim 5300 daarvan zonder enige motivering. Volgend jaar moet de lijst van
gehouden vogels en reptielen klaar zijn.
Wetenschappers en veterinaire specialisten voor bijzondere diersoorten, die zich gebogen hebben
over de toegepaste WUR-methode, zijn niet mals in hun kritiek. De methode schiet in wetenschappelijk opzicht ernstig tekort en misbruikt volksgezondheidsargumenten voor politieke doeleinden. Zij bepleiten nadrukkelijk een alternatieve aanpak.
Op de website van het PVH vindt u documenten waarin al tweeënhalf jaar geleden diezelfde conclusies werd getrokken.

Geri Glastra