KLN berichten november 2013

Waarom twee websites?
KLN kent twee websites, www.kleindierliefhebbers.nl en www.kleindierplaza.nl. Waar is dat goed voor, zult u zeggen? Heel simpel, we hebben een website voor onze leden, waar u alles kunt vinden wat organisatorisch, technisch en informatief met KLN te maken heeft. Dat is Kleindierliefhebbers.nl en is dus de interne site voor onze eigen leden en organisatie.
Externen, de niet leden dus, die voorzichtig in het houden en fokken van kleindieren zijn geïnteresseerd, moet je niet direct met al die organisatorische en technische zaken vermoeien. Vandaar dat we ook een extern gerichte site hebben, KleindierPlaza.nl. Dat is het portal naar onze hobby en op die site is vooral onze PR commissie actief. Daar staat de algemene informatie over kleindieren houden, maar soms ook externen interessante gegevens van Kleindierliefhebbers.nl. Voorbeelden daarvan zijn de adressen van de speciaalclubs en plaatselijke verenigingen en ons tentoonstellingsrooster. Zo kunnen ze kennis kunnen maken met onze dieren en organisatie en als ze echt geïnteresseerd zijn, ook waar ze ons kunnen vinden.
Als KLN lid is het overigens ook best interessant om eens een kijkje te nemen op KleindierPlaza.nl, want wellicht staat er toch ook voor u als fokker wat interessants op zoals bijvoorbeeld de verschillende kleindierenparken in binnen en buitenland.
Dus kort en goed, als u als KLN lid informatie zoekt, moet u op Kleindierliefhebbers.nl zijn en als u potentiële geïnteresseerden in onze hobby verder wilt helpen, verwijs ze dan naar KleindierPlaza.nl.


Nieuwe caviastandaards
De geheel vernieuwde caviastandaard uit 2012 was al snel uitverkocht en is nu bijgedrukt, versie 2013. Daarin zijn tevens de kleine omissies, die in de 2012 zaten weggewerkt en we hebben gestreefd naar een betere drukkwaliteit. Kleine hoeveelheden drukken kost tegenwoordig nauwelijks meer, vandaar dat we in kleine oplagen drukken en zo steeds kunnen verbeteren.
De standaard is verkrijgbaar bij KLN boeken, de fam. Boskma. De kosten zijn nu vanwege de betere drukkwaliteit € 60,00 inclusief € 10,00 verzendkosten.

Nieuwe leerboek Konijnen
Ook het leerboek konijnen was aan herdruk toe en daarin zijn tevens de organisatorische wijzigingen (o.a. het opheffen van de FK en de oprichting van het FB) meegenomen en de foutjes uit de eerste druk gecorrigeerd. Het leerboek is voor docenten en examinatoren gratis en kost voor (kandidaat)keurmeesters € 25,00 en voor KLN leden € 54,00, beiden inclusief € 10,00 verzendkosten.

Nieuwe ringen en kooienlijsten
In de laatste versie van de ringen en kooienlijsten zijn de nieuw erkende rassen opgenomen en zijn de lijsten nog eens kritisch onder loep genomen. Ook is de ringenlijst nog eens naast die van Aviornis gelegd om zoveel mogelijk de verschillen bij de sier en oorspronkelijke watervogels weg te werken.
De lijsten vindt u op site van KLN onder Tentoonstelling en Reglementen en Lijsten.

Veel verenigingen vragen naar de volgorde van de te showen rassen. Ook daar is naar gekeken bij de volgorde van de kooienlijst. Wij adviseren de volgorde van de kooienlijst aan te houden.

Folder en reglement Konijn-Hop
Voor Konijn-Hop is bijzonder veel belangstelling. Er zijn meer aanvragen voor een demonstratie, dan door de commissie naast hun dagelijkse werk doenlijk is. Velen vinden Konijn-Hop leuk, maar de echte aanmeldingen komen nog maar mondjesmaat binnen. Daarom verzoeken wij de verenigingen twijfelende geïnteresseerden te stimuleren zich op te geven bij de commissie Konijn-Hop. Dat verplicht hun tot niets, wij gaan ze alleen informeren en zo mogelijk hen op weg helpen. Neem contact op met:
Anja Schönfeld
06-28455574 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Andrea Sonderen
06-38101229 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op onze website kunt u onder Diergroepen en Konijnen ook de pagina Konijn-Hop vinden, waar u de folder en reglementen Konijn-Hop kunt vinden. De reglementen lijken ingewikkeld, maar met praktische voorbeelden valt dat best mee. Bij voldoende belangstelling willen we daarom een informatiedag voor hoppers houden en voor verenigingsbesturen die deze sport in hun vereniging willen promoten. Meldt u aan bij de commissie.

Nieuw beleidsdraaiboek aviaire influenza
In september 2013 is de nieuwe versie van het Beleidsdraaiboek AI (Versie 2.0) door het ministerie van EZ gepubliceerd. Ook het hobbymatig gehouden pluimvee staat hierin beschreven. Enkele belangrijke zaken daaruit zijn:
-    Wanneer er verschijnselen gezien worden die kunnen wijzen op vogelgriep, neem dan contact op met de NNVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten:
045- 546 31 88
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
-    Voor dierhouders, dierenartsen en laboratoria geldt een meldplicht voor verdenkingen van vogelgriep.
-    Als u een besmettelijke ziekte onder uw dieren heeft die aangifteplichtig is, en deze niet meldt, bent u medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de dierziekte.
U kunt het draaiboek vinden op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/dierziektes/dierziektes-bestrijden/beleidsdraaiboeken-dierziektes

Nieuwe stappen in vergroten dierenwelzijn
Staatssecretaris Dijksma van EZ laat het niet bij het leewiekverbod en de positieflijst zitten. Ze zet ook stappen in de richting ter voorkoming van fokproducten die je zou kunnen betitelen met kwelfok en wil daarmee het dierenwelzijn voor landbouw en gezelschapsdieren verbeteren. Op zich is dat een goede zaak, maar we hopen dat ze daarmee niet net zo doorschiet als met de voorgaande maatregelen als leewieken en de positieflijst.  
Zo komt de sector bijvoorbeeld met een fokprogramma om dieren meer natuurlijk te laten bevallen. Nu kunnen door het fokken sommige landbouwdieren en hondenrassen enkel via keizersnedes jongen krijgen. Dat geldt niet voor de zogenoemde KLN diersoorten, maar toch is het goed nog eens onze rassen goed onder de loep te nemen, voordat men voor ons maatregelen gaat nemen.
Naast die regels komen er ook regels voor de verkoop van huisdieren en ze hoopt dat de hoge ambities van Nederland ook zijn weerslag zal krijgen in Europese regels. Zij vindt dat niet allen belangrijk voor eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de EU, maar ook voor de verbetering van het dierenwelzijn in andere EU-landen.

Nog eens de verkoopprijzen
We hebben het al eerder gemeld, de verkoopprijzen van onze dieren zijn veel te laag. Omstreeks deze tijd worden veel dieren verkocht, dus is het goed u daar nog eens op te wijzen.
Als we allemaal jaarlijks onze verkoopprijs met € 5,00 verhogen, zitten we over een jaar of acht op een aanvaardbaar prijsniveau. Kopers lijken dat momenteel helemaal geen probleem te vinden en de € 5,00 verhoging is elk jaar procentueel minder.

Geri Glastra


Internationaal transport hobbymatige dieren
Met de nieuwe regeling voor niet commercieel verkeer van gezelschapsdieren 576-2013, lijkt het er op dat hobbydieren niet meer naar andere (Europese) landen vervoerd mogen worden. We hebben daarover via onze vertegenwoordigster Janny Hermans vragen gesteld aan de Beitat van de Entente.
Het antwoord van Janny namens de Beirat is als volgt:
Diverse mensen hebben zich erover gebogen.  Men vindt dat in het algemeen de verordening niet-commercieel vervoer betreft:
Deze verordening bestaat eigenlijk al langer en geldt al sinds 2003. Het feit dat niet commercieel gehouden dieren een identificatie moeten hebben, speelt KLN alleen maar in de kaart (daar voldoen onze tentoonstellingsdieren immers aan!).
Alle vogelsoorten en pelsdieren vallen eronder m.u.v. het commercieel gehouden pluimvee. Dat valt onder verordening 2009/158/EG en ziet toe op NCD en AI. De werking daarvan kan ook naar de hobbyist worden doorgetrokken.
Vanwege het feit dat uit de transporteertabel blijkt dat de eerdere verordening een nieuwe indeling heeft gekregen met bescheiden aanvullingen ziet men voor de liefhebberij geen wezenlijke belemmeringen.

Janny Hermans
Adviescommissie dierengezondheid en dierenbescherming EE


Examendata voor de groep pelsdieren
Het tweede theorie-examen Kleine Knagers [Gerbils en Tamme Ratten]  wordt gehouden op maandag  18 november 2013 In het Duivensportcentrum  Pr Beatrixlaan 240  7312AA Apeldoorn  aanvang 19.00 uur.
Praktisch examen konijnen op de Noordshow te Zuidlaren op donderdag 9 januari en vrijdag 10 januari 2014 aanvang 8.30 uur.
Praktisch examen konijnen en Cavia,s op de Championshow te Nieuwegein op vrijdag 24 januari 2014 aanvang 8.30 uur.
Praktisch examen kleine knaagdieren op de Championshow te Nieuwegein op zaterdag 25 januari 2014 aanvang 8.30 uur.
Voor het nieuwe seizoen is het theorie-examen voor konijnen, cavia’s en kleine knagers op zaterdag 5 april 2014 in gebouw De Bron Vogelplein 1 te Amersfoort, aanvang 9.00 uur
De uiterlijke datum voor opgave van de theorie examens is 1 maart 2014 schriftelijk bij de secretaris examencommissie pelsdieren.
Ook moeten dan de verschuldigde examenkosten bij de penningmeester van de KLN zijn voldaan.
Voor de praktijk examens in januari 2014 moeten de kandidaten zelf voor een degelijke weegschaal zorg dragen.

Tonnie Oomen
Secretaris Examencommissie Pelsdieren

                                                                                      
Het keuren van sier- en watervogels.
Er zijn soms onduidelijkheden over welke sier en watervogels in kooi gekeurd moeten worden en welke zoals gebruikelijk in de hand. Wij hebben de standaardcommissie sier en watervogels gevraagd dit nog eens op een rijtje te zetten.
-    Alle gedomesticeerde watervogels moeten in de hand beoordeeld worden. Een uitzondering op deze regel vormen alle gedomesticeerde ganzen en Muskuseenden.
-    Alle oorspronkelijke watervogels (zwanen, ganzen, eenden en talingen) moeten in de kooi beoordeeld worden.
-    Alle siervogels en oorspronkelijke duiven moeten in de kooi beoordeeld worden.
-    Bij de drie hierboven genoemde diergroepen is de keurmeester gerechtigd om het dier uit de kooi te nemen bij het constateren van iets ongeoorloofds of een afwijking/kenmerk die met zekerheid vast gesteld moet worden.

Nico van Wijk
Secretaris standaardcommissie sier en watervogels