KLN berichten Juli 2013

Nieuwe variant vogelpest in Duitsland
Het PPE (Productschap Pluimvee en Eieren) meldt dat er sinds de eerder gerapporteerde uitbraken van AI (H7 variant) in Duitsland in de omgeving van Ornabrück en Emsland  er nu ook meer dan honderd uitbraken zijn van de laagpathogene nieuwe variant H9N2 zijn bij kalkoenen, maar ook bij vleeskuikenouderdieren en leghennen. Vooral het pluimveedichte gebied rond Emsland en Cloppenburg zijn zwaar getroffen en liggen maar respectievelijk 25 en 65 km van de Nederlandse grens.
Deze variant uit zich in een verminderde voedselopname en een productiedaling van ca. 30% en bij co-infecties ook uitval.


Tot dusver zijn er nog geen signalen, dat het virus ook al in Nederland aanwezig is. Het virus verspreid zich over kortere afstand makkelijk via de lucht, maar bij uitruil van dieren uiteraard snel over grotere afstanden.
Omdat AI van het type H9N2 op basis van Europese regelgeving niet bestreden behoeft te worden, worden besmette bedrijven niet geruimd en vormen zij gedurende langere tijd een bron van besmetting. Omdat de Duitse overheid niet verplicht is maatregelen te nemen, wordt ook niet officieel bekend gemaakt welke bedrijven besmet zijn.
KLN verzoekt daarom haar fokkers geen dieren uit Duitsland te betrekken of daar zeer voorzichtig mee om te gaan.

Nieuw ringenprogramma
Eind 2013 kunnen banktransacties alleen nog via IBAN-nummers uitgevoerd worden. U zult dat straks zelf ook gaan ervaren, maar dat houdt ook in dat wij het ringenprogramma danig moeten aanpassen. Het programma is sowieso hard aan vernieuwing toe, zodat we een nieuw ringenprogramma moeten laten schrijven. Dat programma moet uiterlijk eind van het jaar klaar zijn. Een flinke klus nog! Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Complimenten voor showorganisaties en keurmeesters!
Ongelofelijk hoe geweldig tentoonstellingsorganisaties en keurmeesters KLN DigiKeur hebben opgepakt. Bijna alle keurmeesters werken er al mee. Enkele (ca. 5%) hebben geen PC, maar in de niet-digitaal-werkende-keurmeesters voorziet DigiKeur ook. Nu de laatste verenigingen nog, want het systeem werkt alleen perfect als alle shows meewerken. Dat moet toch kunnen, want van alle secretarissen hebben er maar twee geen internet en e-mail. Voor die twee gevallen kan toch iemand anders in het bestuur voor DigiKeur als TT-secretaris optreden. Neem even contact op met Piet Bouw bij vragen of voor inloggegevens.
Even nog een paar tips waar we in de praktijk op gekomen zijn:
-    Ook de keurafspraken van 2013-2014 moeten nog in DigiKeur, ook al waren daar al papieren keurcontracten voor;
-    Daarom moeten keurmeesters die data niet zelf blokkeren, want dan kan de vereniging de keurmeester niet meer uitnodigen;
-    Als je in een gemaakte keurafspraak aanklikt, verschijnt de tekst om te annuleren, de afspraak is dus nog niet geannuleerd zoals sommige denken;
-    Na 1 maart kun je in de afspraken van dat tentoonstellingsjaar naast Afzeggen ook kiezen voor Keurcontract. Als je die verstuurt, is je reservering omgezet in een keurcontract;
-    Je kunt de lijst van keuringen, die je op dat moment hebt geselecteerd, naar Excel exporteren door op het icoontje van Excel te klikken. De Excel-file wordt dan in je downloadomgeving opgeslagen onder de naam grid.xlsx. De Excel-file kun je dan in Excel naar believen bewerken en filteren;
-    Je kunt niet antwoorden op de noreply-mail, die je vanuit DigiKeur krijgt, als er een keuraanvraag voor jou klaar staat of de keuraanvraag door de keurmeester is beantwoord. Antwoorden moet altijd via DigiKeur. In dat antwoord kun je ook een persoonlijke boodschap toevoegen;
-    Als je een mailtje naar een secretaris of keurmeester wilt sturen, kun je de gegevens opzoeken in keurmeesters of verenigingslijst in DigiKeur;
Keurmeesters moeten alleen nog keuringen via KLN-DigiKeur aannemen. Verenigingen die daar nog niet aan kunnen voldoen, kunnen voor assistentie contact opnemen met Piet Bouw. Het werkt echt kinderlijk eenvoudig.

Coördinatie aanpak diefstal
Diefstal van vaak dure sier en watervogels, maar ook doorsnee kleindieren, lijkt dermate grote vorm aan te nemen, dat dit om een landelijke aanpak vraagt. Aviornis en KLN willen deze diefstalrush van kleindieren gecoördineerd gaan aanpakken. Daarom vragen wij aan KLN fokkers, die in het afgelopen jaar gedupeerd zijn door diefstal(len), zich te melden bij het secretariaat met vermelding van datum, plaats en in grote lijnen wat er gestolen is (aantal en ras of soort). Dan kunnen wij de ernst aantonen en eventuele typische probleemgebieden in kaart brengen, zodat we de Nationale Recherche kunnen aanzetten dit te gaan vervolgen. Wij zullen uiterst vertrouwelijk met de lijst omgaan, zodat die lijst geen aanleiding kan vormen tot nieuwe diefstellen.
Bij een recente diefstal zijn overigens al twee Franse dieven gepakt.

Einde Bollenstreekshow
De Bollenstreekshow sluit haar deuren en de editie 2013 gaat al niet meer door. Dat gegeven zal velen danig teleur stellen, met name de provinciale jeugdshow Zuid-Holland. Doorgaan, in de wetenschap dat het weer een flink verliesjaar zal worden, was voor PKV Lisse & Omstreken geen optie meer. Zij hebben een aantal alternatieve onderzocht, maar moesten constateren dat daar ook geen oplossing in zat. Lisse gaat nu door in sterk afgeslankte vorm als verenigingstentoonstelling.
Dit is weer een show die door het (te) lage inschrijfgeld het hoofd niet meer boven water kan houden.
U weet het toch nog? Als wilt dat er straks nog shows zijn, dan moet de verkoopprijs van uw dieren danig omhoog en kunt u dan ook bereid zijn een hoger inschrijfgeld te betalen. Dit is niet nieuw. Duitsland is u daarin al lang voorgegaan!

Nieuws van de Entente
Naar aanleiding van het Ententecongres (EE-congres) van 9 t/m 12 mei jl. in Bern (CH), waar overigens maar 13 van de 24 landen aanwezig waren, zijn een paar belangrijke wijzigingen te melden:
-    De voorzitter van het EE hoofdbestuur Urs Freiburghaus is afgetreden en is opgevolgd door de voormalige EE secretaris Gion Gross (CH).
-    Op zijn beurt is secretaris Gross opgevolgd door Ester Huwiler (CH). Zwitserland is dus nu behoorlijk zwaar vertegenwoordigd in het EE hoofdbestuur.
-    Konijnensectievoorzitter Dieter Meister (D) is afgetreden.
-    Hij is opgevolgd door Rainer Retschitzegger (A), die al lid van de standaardcommissie was.
-    Verder is Wolfgang Vogt (D), de man die de laatste jaren steeds het Nederlandse keurmeesterscongres bezoekt, als nieuw lid in de standaardcommissie konijnen gekozen.
-    Het 11e EE konijnen en caviakeurmeesterscongres is van 14 tot 16 maart 2014 gepland in Putten, Nederland waar de Nederlandse Hangoordwerg (Zwergwidder), Deilenaar – Brun Marron de Lorraine, Polish, Blauwe van Beveren – Blauwe van St. Niklaas en het type en bouw bij Pool en Kleurdwerg behandeld zullen worden. Ook Nederlandse keurmeesters kunnen daar in beperkte mate aan deelnemen.
-    Van 8 tot 11 januari 2014 is op de Noordshow de rasgebonden Europashow voor Polish en Pool en Kleurdwergen gepland.
-    In de Europastandaard konijnen van 2012 zijn kleine fouten ontdekt. Wie verder nog fouten ontdekt, kan die doorgegeven aan Markus Vogel, secretaris EE konijnenstandaardcommissie. Voor het doorgeven van omissies staat een formulier op de website van de EE.
-    Aan het bestuur van de sectie konijnen is een zetel voor Konijn-Hop toegevoegd die na verkiezing ingevuld is door Jules Schweizer (CH).
-    De EE sectie hoenders geeft een nieuwsbrief uit, waarvan het eerste nummer met interessante informatie inmiddels is verschenen en is te vinden op de website van de Entente, http://www.entente-ee.com.
-    Al sinds 2010 geeft de sectie sierduiven ook al een degelijk bulletin uit, echter die van sectie hoenders is werkelijk bijzonder fraai.

Herdruk caviastandaard
De huidige caviastandaard is praktisch uitverkocht. Dat is veel sneller gegaan dan we hadden verwacht.
Momenteel wordt door de standaardcommissie in overleg met de NCC hard gewerkt aan een nieuwe versie. De foutjes worden er uit gehaald en de standaard wordt weer up to date gemaakt. We hopen omstreeks augustus de nieuwe standaards en de wijzigingssetjes beschikbaar te hebben bij onze boekenverkoop Pieter Boskma.

Foutief telefoonnummer Sikke Oostenbrug
In het KLN-jaarboek over 2012 is een foutief telefoonnummer geslopen van Sikke Oostenbrug, opleiding hoenderkeurmeesters. Dit telefoonnummer moet zijn: 0511- 542108.

Geri Glastra


KLN Standaards
Op een regenachtige avond (en die waren er genoeg), heb ik eens nagedacht over onze standaards.
-    moeten we die blijven uitgeven in de huidige vorm, dus op papier?
-    Welke manieren zijn er om onze standaarden aantrekkelijk te maken/ houden?
-    Wat voor mogelijkheden zijn er om de standaarden beschikbaar te stellen aan een grotere groep fokkers?
-    Is kijkend naar de toekomst, de standaard in digitale vorm uitgeven binnenkort aan de orde?  
Wat is de meerwaarde om onze standaarden uit te geven op papier, zoals nu nog steeds gebeurt. Het is makkelijk om een papieren standaard te hebben als naslag werk. Voor de keurmeester is het belangrijk om op een keuring een standaard bij zich te hebben, maar als hij hem ook in zijn smartfone kan inzien, heeft hij zijn standaard altijd ter beschikking.
Als fokker is het ook prachtig om zo’n naslagwerk van de verschillende KLN-diergroepen in je kast te hebben.   
Op dit moment worden standaards hoofdzakelijk aangeschaft door keurmeesters, verenigingen en daarnaast een kleine groep fokkers. De meeste individuele fokkers krijgen via hun secretaris een kopietje van “hun” ras. Echter, in die standaard staat nog veel meer interessante informatie. Daarom zou elke fokker een complete standaard moeten hebben. We begrijpen dus niet waarom niet meer fokkers een eigen standaard hebben. Wat is daarvan de reden?
-    Is de standaard te duur?
-    Maken wij onvoldoende duidelijk dat er veel meer in staat dan over je eigen ras?
-    Lijkt het te oubollig?
-    Ziet u een boekwerk niet zitten en wacht u op een altijd up to date versie op uw PC, laptop, iPad of smartfone?
Het maken en up to date houden van de standaard is enorm veel werk. Achter elke standaard zit een complete standaardcommissie, die jaarlijks de nieuwe erkenningen beoordeelt, dat gegeven in de standaard bijhoudt en ook de wijzigingen n.a.v. overleg met de speciaalclubs e.d. verwerkt. Het werkt eindigt niet bij de aangepaste standaardbeschrijving. Ook de begeleiding van de DTP-er van de drukkerij kost veel tijd en energie omdat zo’n DTP-er niet materie deskundig is. Gemiddeld zo’n vijf drukproeven beoordelen is geen zeldzaamheid. Gelukkig is dat van KLN zijde allemaal vrijwilligerswerk, want als dit allemaal financieel doorberekend zou worden, zouden onze standaards onbetaalbaar zijn. Daarnaast berekend KLN niet alle kosten door in de wijzigingen en nieuwe standaards. Door de nodige subsidie is de standaard nog steeds verkrijgbaar voor een aangename prijs en dat moet ook altijd zo blijven, zodat ook de laatste gebruikers voor een reële prijs een papieren standaard kunnen kopen.       
Alles wijst er op dat we wellicht standaarden op een andere wijze moeten gaan uitgeven. We zien dan drie afnemers:
-    De keurmeester die niet of nauwelijks digitaal georiënteerd is en een complete papieren standaard wil.
-    De fokker die de algemene (zeer interessante) delen wil hebben en verder alleen de beschrijvingen van zijn ras. Een standaard op maar dus.
-    De keurmeester en fokker die een altijd up to date standaard digitaal beschikbaar wil hebben.
Het verschil in drukkosten tussen grote oplagen en kleine aantallen wordt steeds minder. Daardoor kunnen we steeds meer op maat gaan werken.
We hebben er ook over gedacht een standaard via abonnement beschikbaar te stellen. Je betaalt dan een klein vast jaarlijks bedrag en je hebt dan altijd de beschikking over een up to date standaard. Dit is wel een optie die extra geld kost om dat te automatiseren en daardoor waarschijnlijk erg duur wordt, als maar enkelen daar gebruik van willen maken.
Een gedachte die steeds meer vaste bodem begint te krijgen is de standaard digitaal aan te bieden. De behoefte van een mooi boekwerk in de boekenkast wordt namelijk steeds minder. Je krijgt dan via handige zoekfuncties toegang tot een altijd up to date standaard via internet. In de cloud zoals dat zo mooi heet, overal waar je bent in de wereld. De kosten kunnen dan een stuk geringer zijn, omdat je dan niet meer betaald voor de drukkosten.
Dit zijn allemaal vragen waar we over nadenken en u uitnodigen om met ons mee te denken. Laat het ons weten als u interessante ideeën heeft.

Harry Beerling