KLN berichten februari 2013

Inzenders Bondsshows bedankt
Ondanks het feit dat beide shows beduidend minder dieren hadden, willen wij de inzenders toch bijzonder hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze twee prachtige shows. Zonder uw dieren geen show en zonder showorganisatie ook geen show. Daarom ook onze hartelijke dank aan de beide organisaties. We hopen dat u er allemaal van genoten heeft en het u de voldoening heeft gebracht, die u er van verwachtte.

Het is inmiddels bekend dat de meeste shows, met name de grote, duidelijk minder dieren hadden en dat werkt ook door in onze twee bondsshows. De andere zaken die daar mogelijk een rol in hebben gespeeld, worden nog door de beiden showorganisaties geanalyseerd en op de vergadering van de Diertechnische Raad geëvalueerd.


De Noordshow had er veel energie in gestoken om de opening een facelift te geven en was daar uitstekend in geslaagd. Dat was ook goed te merken aan het aantal genodigden, die gevolg hadden geven aan de uitnodiging en wellicht worden dat er de volgende keer nog meer.
In zijn openingstoespraak wist voetbaltrainer Foppe de Haan vanuit zijn professie toch op een handige en leuke manier in te spelen op onze hobby. Onze KLN voorzitter maakte van deze gelegenheid gebruik om onze volkssport nummer één te koppelen aan onze belangrijkste doelstellen voor de komende tijd, het op peil houden van het ledenbestand.
Dat ook de opening van de Championshow een succes zou worden lag voor de hand. Met een spreker als Beelaerts van Blokland zit het met dat onderdeel altijd wel goed. Doordat de voorzitter van de NBS Thom Laming handig voortborduurde op het openingswoord van Jasper Smelt op de Noordshow, merkte je er weinig van, dat Jasper net voor de show door een flinke bronchitis was geveld. En de show zelf was duidelijk boven alle verwachting. De organisatie door een totaal nieuw team aan de top liep min of meer vlekkeloos en de sfeer was uitstekend. Ook op de vloer heel veel oude gezichten, maar vooral ook veel nieuwe. Hulde!

Uitnodiging vergaderingen Diertechnische Raad en Raad van Advies
Op 9 maart worden zowel de vergadering van de Diertechnische Raad als de Raad van Advies gehouden. Omdat velen beide vergaderingen bezoeken, hebben we besloten deze vergaderingen op één dag te houden.
Om 09.30 uur starten we met de DtR en na de lunch is om 13.30 uur de vergadering van de RvA.
Voor de DtR worden primair de besturen van speciaalclubs uitgenodigd en alle technische commissies van KLN. Voor de vergadering van de RvA zijn dat primair de provinciale besturen, samen met commissies van KLN. Zij adviseren het KLN bestuur bij het nemen van beleidsvoornemens.
KLN stelt op Kleindierliefhebbers.nl voor alle provincies een webpagina ter beschikking die door de PA’s zelf wordt gevuld en onderhouden. In de ochtend zal er een demonstratie/training gegeven worden voor hen die voor de PA’s deze webpagina gaan bijhouden.
We gaan er van uit dat u gauw daarna informatie van uw PA daar zult aantreffen.

Rectificatie Nieuwe vereniging P.K.S.V. “De Veenstreek”
In het oktobernummer werd de vereniging K.S.V. De Veenstreek aangekondigd. Dit moet zijn  P.K.S.V. wat staat voor Pluimvee, Konijnen en Sierduiven Vereniging “De Veenstreek” die op 1-1-2013  verder gaat als gezamenlijke vereniging uit de Verenigingen De Sportfokkers K&O Klazienaveen en Sport Veredelt Barger-Compascuum. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter  J. B. L. Lammers, secretaris  K. Trip,  Foxel 64, 7881 PL, Emmer-Compascuum.  Tel: 0591-353246 en Penningmeester  A. Duetz.

Ook keurcontracten voor jongdierenkeuringen
We willen nogmaals het belang aanstippen van keurcontracten, ook voor jongdierenkeuringen. Door het opmaken van keurcontracten worden vergissingen als gevolg van misverstanden door miscommunicatie voorkomen. Zo ligt de overeenkomst duidelijk vast, waardoor teleurstellingen worden voorkomen. Via de keurcontracten kan de keurmeestersadministratie door Pieter Boskma compleet gemaakt worden en kan informatie gegeven worden of een keurmeester nog mogelijk vrij is voor een bepaalde datum. Mogelijk uiteraard, want hij de keurmeester kan ook andere verplichtingen hebben.

Keurmeester Martin Scheuter gestopt 1-1-2013
Hoender en siervogelkeurmeester Martin Scheuter uit Sinderen is per 1-1-2013 gestopt met keuren. De spanning voorafgaande aan het keuren en het grieperige gevoel steeds na elke keuring heeft hem tot dit besluit gedwongen. Hij had gehoopt dat dit mettertijd zou verdwijnen, meer helaas werd het alleen maar erger. Martin dankt zijn collega’s voor de fijne samenwerking en de shows waar hij keurde voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij was keurmeester sinds 1999. KLN dankt Martin van harte voor zijn inzet als KLN keurmeester gedurende toch nog dertien jaar.

Keurmeester W. van Buuren gestopt per 1-1-2013
Konijnenkeurmeester Willem van Buuren uit Westzaan is per 1-1-2013 gestopt. Hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin en dat kan hij met zijn functie als keumeester onvoldoende combineren. Dieren blijven fokken ziet hij als een belangrijkere prioriteit en blijft dat ook doen. Willem van Buuren was keurmeester sinds 1993. KLN dankt hem van harte voor zijn inzet gedurende bijna twintig jaar.

Lid standaardcommissie S&W Ernst de Haas gestopt per 1-1-2013
Standaardcommissielid sier en watervogels Ernst de Haas uit Ede is per 1-1-2013 gestopt als lid van deze commissie. Ernst de Haas was één van de zeldzame personen, die als niet-keurmeester zitting had in een standaardcommissie. Onprettige privéomstandigheden hebben bijgedragen aan zijn besluit om te stoppen. Het KLN bestuur is Ernst de Haas veel dank verschuldigd voor zijn technische inbreng in deze commissie.

Europashow 2015 in Metz (Fr)
De 27 e Europashow 2012 te Leipzig was een gigantisch succes, qua show maar ook de vele prijzen die door de Nederlanders gewonnen werden. U kunt daar later in een uitgebreid verslag meer over lezen.
De volgende Europaschau, de  28 e, gecombineerd met de 3 e Europajeugdshow, wordt van 13 t/m 15 november 2015 gehouden in het Parc des Exposition, Metz-Metropole in Frankrijk. De organisatie daarvan ligt bij de Société Centrale d’Avivulture de France SCAF. Dat is lekker dichtbij, even onder Luxemburg.
De daarop volgende shows zijn in 2018 in Herning (Denemarken) en in 2021 weer in Leipzig (D).
Het KLN bestuur denkt er serieus over na om ook weer een Europashow naar Nederland te halen. De moeilijkheid is, dat je dan nu als bestuur een beslissing neemt voor een bestuur, waarvan straks de samenstelling waarschijnlijk heel anders is, omdat de race voor 2024 ook al loopt.

Geri Glastra

Adviezen voor entingen bij hoenders en dwerghoenders:
Om de hoenders en dwerghoenders gezond te houden, is naast een goede voeding, verzorging en hygiëne ook een verhoging van de afweerstatus van de dieren nodig. Voorbehoedende entingen zorgen voor een optimale opfok van de raskippen en leiden tot gezonde en mooie raskenmerken in en op de kip.
Door de dieren te injecteren, te druppelen in de ogen of in de huid te prikken kunnen ziektes preventief  en gematigd uitbreken bij de kippen op een leeftijd, wanneer het de dierhouder uitkomt. Een goede en effectieve opbouw van afweer en immuniteit is dan gewaarborgd.

Hieronder staat een vrij uitgebreid standaard entschema vermeld. Dit entschema is een handleiding, die u samen met uw dierenarts voor uw situatie kunt aanpassen.
Er zijn verschillende entstoffen beschikbaar van verschillende firma’s, tegen dezelfde ziekten. Zowel bacteriële als virale entingen zijn bekend:
Dag 1        Marec        injectie            gevriesdroogde rispens of HVT vaccin
Dag 1 tot 9    Coccidiose    drinkwater, spray    paracox 8
Week 3        NCD, IB    spray,drinkwater    avinew, NDclone 30, IBprimer, Ma5, 4/91
Week 5        Gumboro IBD    drinkwater        D78, bursine -2, gallivac IBD
Week 7        IB variant    spray, oogdruppel    4/91, Qx, IBprimer, IB88
Week 9        NCD, IB    spray,drinkwater    avinew, NDclone 30, IBprimer, Ma5, 4/91
Week 11    ILT        oogdruppel        avipro ILT, nobilis ILT
Week 12    Salmonella    injectie            nobilis salenvac T
Week 15    NCD, IB    spray,drinkwater    avinew, NDclone 30, IBprimer, Ma5, 4/91
Week 16    Salmonella    injectie            nobilis salenvac T

Voor begin van de leg:
Vanaf week 16:    Injectie mogelijk tegen de ziekten NCD, IB, EDS, ART, Se, St, Coryza, OR, E coli, Mycoplasma (entstoffen: nobilis RT+IBmulti+ND+EDS, nobilis salenvac T, Coryza, nobilis ORinac, nobilis Ecoli inac. Voor Mycoplasma is een spray MG6/85 beschikbaar)

Volwassen dieren:
Alle 6 tot 12 weken:  NCD, IB spray,drinkwater:    Avinew, NDclone 30, IBprimer, Ma5, 4/91
Alle 12 maanden: injectie mogelijk tegen de ziekten NCD, IB, EDS, ART

Drinkwaterenting: de dieren altijd minimaal twee uren laten dorsten door de avond ervoor het water weg te nemen en de volgende ochtend entstof in water met  magere melk oplossen. Entstof altijd onder water oplossen. De entstof moet binnen 4 uren opgedronken zijn.
Voor meer informatie kunt U altijd contact opnemen met Uw dierenarts.

Harry Arts