KLN berichten November 2012

Vergaderdata  DtR, RvA en ALV
Op 27 oktober jl. was de najaarsvergadering van de Raad van Advies. De aanstaande KLN vergaderdata zijn:

-    Diertechnische Raad: 9 maart 2013 om 09.30 uur;
-    Voorjaarsvergadering Raad van Advies: 9 maart 2013 om 14.00 uur;
-    Algemene Ledenvergadering:  15 juni 2013 om 10.00 uur.
Wij verzoek hen, die gebruikelijker wijze voor deze vergaderingen uitgenodigd worden, deze data vast in hun agenda te noteren.


Aanvullingen op en enkele foutjes in de Almanak
In de digitale Almanak op de website KleindierPlaza.nl zijn zaken toegevoegd die, toen de Almanak naar de drukker ging, nog niet bekend of nog niet definitief waren. Door het kopieerduiveltje zijn in de Almanak ook enkele foutjes geslopen in het prijzenschema van KLN. In de digitale Almanak zijn die foutjes inmiddels ook gecorrigeerd.
Voor de finesses kunt u dus beter de digitale Almanak raadplegen. Overigens alle digitale lijsten worden steeds up to date gehouden zoals de adressen van secretarissen van alle PA’s en verenigingen en ook de keurmeesterslijsten (nu ook met de Seramabevoegdheid) e.d.
Heeft u niet de mogelijkheid om de digitale lijsten in te zien, dan kunt voor het juiste prijzenschema ook het jaarboek van KLN over 2011 aanhouden (status 1 mei 2012).

Ongekende belangstelling voor de EE-show Leipzig
De belangstelling vanuit Nederland voor de Europashow te Leipzig is deze keer ongekend groot met zo’n 1150 inschrijvingen, inclusief de jeugd n.a.v. de jeugdshow te Laren. Ook de busreis was binnen een mum volgeboekt, maar we konden gelukkig nogal wat geïnteresseerden doorschuiven naar de busreis van de Nederlandse Hangoordwergenclub, die daar nu ook wel bij vaart.
We moeten het Leipzigteam gaan uitbreiden om alle klussen goed te kunnen klaren en we vragen ook hulp van hen, die hun dieren zelf brengen en inkooien. Want stelt u zich eens voor, 1150 dieren inkooien in vijf immense hallen van zo’n twee voetbalvelden elk. De verwachting is dat het transportteam zo’n 40 km kooien voor zijn kiezen krijgt. Een grote maar ook secure klus!
Op de show hebben we een extra grote stand gehuurd, zodat we makkelijk iedereen kunnen herbergen, die even in het “Holland House” wil neerstrijken. Ons team staat daar voor u klaar voor uw catalogus en uw eventuele prijzen, maar ook voor een drankje en wat hartigs. Dus wees welkom in het Holland House van KLN en NBS!

Bondsjeugdshow te Laren was weer een groot succes
De bondsjeugdshow van KLN en NBS, op 15 september georganiseerd door Pels en Pluim te Laren, was weer een groot succes in vele opzichten. Er was weer ontstellend veel belangstelling, er werden vele mooie dieren geshowd en de opluistering van de show was weer geweldig en vooral ook origineel. Omdat afbeeldingen meer zeggen dan duizend woorden, moet u maar eens op de website van de Jeugdshow kijken (www.jeugdshow.nl).
De winnaars van elke diergroep mogen naast de gebruikelijke prijzen ook op kosten van de bonden vier dieren insturen naar Europashow in Leipzig en de winnaars van de grootste diergroepen (konijnen en dwerghoenders) mogen tevens gratis met de door de bonden georganiseerde busreis mee!

Gestopt als examinator konijnen
Dhr J.A.(Bertus) Lanting, die jaren gewaardeerd examinator konijnen in de examencommissie pelsdieren was, heeft zich om gezondheidsreden per 01-09-2012 teruggetrokken uit deze examencommissie. Om diezelfde reden stopt hij ook per 1-1-2013 als docent bij het ROC-Noord.
Het KLN bestuur bedankt dhr. Lanting bij deze bijzonder hartelijk voor zijn inzet in genoemde commissies, waarin hij veel kennis en ervaring inbracht.

Drenken en voeren van uw dieren op een show
Het drenken en voeren van de dieren bij het inkooien is de verantwoordelijkheid van de fokker, dus van uzelf. Konijnen vinden in de kooi vers stro en hooi en hebben dus meteen genoeg voer ter beschikking. Hoenderachtige moeten steeds water ter beschikking hebben, dus geef ze bij het inkooien water. In elke tentoonstellingsruimte staan wel gieters met water.
Konijnen kunnen onder koele omstandigheden goed 24 uur zonder water, dus dat kunt u eventueel achterwege laten als u bang bent dat de dieren zich bevuilen door het morsen van water. Maar een beetje water geven kan ook en is wel net zo prettig voor het konijn. De caviafokkers weten als geen ander hoe ze hun dieren moeten verzorgen en besteden daar zelf ook veel aandacht aan. Hou er in ieder geval rekening mee, dat uw dieren pas na de keuring worden gevoerd en gedrenkt. Hou ook rekening met de temperatuur van de tentoonstellingsruimte. Is het er warm, dan hebben de dieren veel eerder behoefte aan water.
   
Heeft u uw TT in het seizoen 2013-2014 al aangevraagd bij het FB?
Alle tentoonstellingen moeten tegenwoordig vóór 1 november, voorafgaand aan het betreffende tentoonstellingsseizoen, aangevraagd worden bij het Facilitair Bureau (FB). Verenigingen en TT-organisaties die dat nog niet gedaan hebben, worden verzocht dit alsnog zo snel mogelijk te doen bij de afdeling Tentoonstellingszaken van het Facilitair Bureau, Dhr. S (Sytze) de Bruine, Burg. Dusarduynstraat 7, 4551 SV Sas van Gent, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 0115-453003.

FB geïnstalleerd
Het Facilitair Bureau ( FB ) van KLN en NBS is op 27 augustus jl. geïnstalleerd. Op die datum droeg de FK haar tentoonstellingstaken over aan het FB.
De Federatie Kleindierenteelt, in 1971 opgericht en bedoeld als overkoepelend orgaan van de bonden, had al veel van haar oorspronkelijke taken afgestoten en regelde alleen nog de belangrijkste gemeenschappelijk taak van de bonden, het tentoonstellingswezen en de keurmeestersadministratie. Zelfs haar naam werd in 2004 daarop aangepast. De K van Kleindierenteelt veranderde in Kleindierententoonstellingen, maar de vertrouwde afkorting FK bleef, waardoor beeldvorming nauwelijks veranderde.
De FK, in feite organisatorisch nog steeds ingericht op haar oorspronkelijke taak, was eigenlijk te groot en te duur voor haar huidige taak. Vandaar dat werd besloten een andere koers te gaan varen met een kleinere organisatie, die zich puur op de kwaliteit van het tentoonstellingswezen en het dierenwelzijn op de shows gaat richten en daardoor aanmerkelijk goedkoper kan functioneren. De opleiding en het examineren van keurmeesters was altijd al een taak van de bonden, nu het aanstellen en eventueel het ontslaan ook.
Het FB is nu geen eigen entiteit meer, maar een uitvoerende commissie van KLN en NBS. Over zaken die de beide bonden aangaan wordt door de beide bonden een besluit genomen. Gaat het om een onderwerp dat maar één bond aangaat, dan beslist die betreffende bond. Wijzigingen in het TT-reglement worden in de ALV van één of beide bonden vastgesteld.
Door de lange historie was de FK best wel aardig diep in onze organisatie geworteld en de ontvlechting daarvan was daarom best een aardige klus. Het werd toen ook duidelijk dat de FK nog aardig wat op haar bordje had, m.a.w. daar werd achter de schermen nog aardig wat werk verzet. De TT-zaken voor het TT-seizoen 2012-2013 zijn nog geheel door de FK geregeld. Dat wordt vanaf nu door de bonden en natuurlijk het FB gedaan.
De FB-commissie bestaat uit vier personen, Tentoonstellingszaken Sytze de Bruine, Financiële zaken Hendrika Adriaans-Bonder, Coördinatie gedelegeerden Bert Kremer en Secretariaat Kees Mollema. Elders in dit nummer van Kleindier Magazine stelt de commissie FB zich voor en vind u ook de adresgegevens.
Aan deze commissie is een team van gedelegeerden toegevoegd. Deze worden geschoold, getraind en nageschoold, zodat ze naast hun controlerende taak ook een showorganisatie van advies kunnen dienen als daar behoefte aan is.

Nieuw Reglement keurmeesters KLN
Als gevolg van het opheffen van de FK is het Besluit Keurmeesters van de FK vervallen en hebben de beide bonden een Reglement  Keurmeesters opgesteld. Het nieuwe Reglement Keurmeesters KLN is vastgesteld in de ALV van 2012 en is te vinden op de www.kleindierliefhebbers.nl en op pag. 106 e.v. van het KLN jaarboek over 2011. Wij verzoeken iedere keurmeester dit reglement nog eens goed te bestuderen, voor zover u dat nog niet gedaan heeft. In de bijlage van dit reglement is ook de zogenoemde Gedragscode opgenomen, waaraan een keurmeester zich heeft te houden. Graag in deze aandacht voor het volgende uit de gedragscode: “Er wordt veel aandacht besteed aan scholing van keurmeesters. Een KLN-keurmeester keurt daarom in Nederland alleen op een door KLN goedgekeurde tentoonstelling en op jongdierendagen of tafelkeuringen van bij de bonden aangesloten verenigingen”.
Door keurmeesters van bepaalde diergroepen wordt hiertegen regelmatig gezondigd en wordt op wilde shows gekeurd. Zij benadelen hiermee direct of indirect KLN-verenigingen.

Jubileumstandaards 40 jaar NHDB
Omdat het bijna sinterklaas is, willen we u attenderen op een fraai sinterklaascadeau. Er zijn namelijk nog enkele jubileumhoenderstandaards te koop. Deze fraaie ingebonden standaard met kunstlederen kaft en gouden opdruk n.a.v. het 40 jarig jubileum van de NHDB in 2008 is nog verkrijgbaar voor € 75 en is te bestellen (met verzendkosten) bij:
KLN materiaalbeheer, P. Boskma,
Schwartzenberghlaan 57,  9201 JZ  Drachten,
Bank: 13.99.43.277 t.n.v. KLN Materiaalbeheer te Maarn
BIC: RABONL2U IBAN: NL02 RABO 0139 9432 77
Tel. 0512-518847 of 06-22688916
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op dit adres zijn overigens alle KLN standaards te koop.

Wijzigingsset 2012 konijnenstandaard
De nieuwe wijzigingsset 2012 voor de konijnenstandaard is nu te koop bij KLN materiaalbeheer, Pieter Boskma. De kosten zijn € 3,00 plus € 2,95 verzendkosten.
Konijnenkeurmeesters krijgen de wijzigingsset via de KKV verstrekt  door Robert Meijer en hoeven die dus niet bij Pieter Boskma te bestellen.

Promotieplein Noordshow
Traditiegetrouw wordt op de Noordshow een promotieplein ingericht door speciaalclubs van hoender en dwerghoenderrassen. Dit is elk jaar weer een geweldige trekpleister op de Noordshow. De betreffende speciaalclubs zullen daarvoor schriftelijk benaderd worden. Om de speciaalclubs te stimuleren om zich zo duidelijk en informatief mogelijk te presenteren, worden weer de meest aansprekende stands beloond met een prijs, die tijdens de vergadering van de Diertechnische Raad op 9 maart a.s. worden uitgereikt.


Geri Glastra