KLN Bondsberichten september 2012

KLN berichten

Inschrijving EE show Leipzig gesloten
De inschrijving sloot op 1 september. De voorinschrijving geeft al een fantastisch beeld. Op dit moment (30 juli) zijn al bijna 700 dieren aangemeld. Met name de konijnen overtreffen de deelname t.o.v. de afgelopen EE-shows met 160 dieren in ruime mate. Geweldig!


Als u dit leest weten we wat het definitieve aantal dieren is geworden. Voor de EE-show Leipzig 2006 werden 500 dieren ingestuurd en naar Nitra 400.
Ook de busreis was op dat moment al in juli volgeboekt, dus ook die kan doorgaan. We hebben nog twee plekken voor de winnaars van de jeugdshow in Laren gereserveerd met een ouder. De tijd tot 15 september wordt nu gebruikt om de ras en kleurslagbenamingen te checken en de inschrijving en betaling te regelen met Leipzig en vooral de B-bogen (inschrijfbrieven van Leipzig) te controleren. Op zich een nog hele klus.

Keurmeester Richard Blokker overleden
Op 11 juli jl. is hoenderkeurmeester Richard Blokker door een tragisch verkeersongeluk op 46 jarige leeftijd om het leven gekomen. Richard werkte bij de Marine en toen hij voor vast aan de wal gestationeerd werd, kon hij zijn kleindierenliefhebberij uitbreiden met het keurmeesterschap. In die functie was hij al enige jaren veelbelovend. Richard werd op 18 juli met militaire eer gecremeerd waarbij o.a. alle Noord-Hollandse keurmeesters aanwezig waren. Hij laat een vrouw met drie jonge dochters achter.

Nieuw in 2012 voor uw vraagprogramma (2)
Voor uw vraagprogramma voor het komende showseizoen veranderd veel. Zie de voorgaande bondsberichten. Een ander belangrijk aspect is dat er nu een nieuwe diergroep is, de Serama’s. U moet dus niet vergeten om ook de diergroep Serama’s te vragen in uw vraagprogramma. De meeste shows vragen bij de “veren” hoenders, dwerghoenders, sier en watervogels. Daar komt nu dus een diergroep bij, de Serama’s. Op de ALV in juni is deze nieuwe diergroep aangenomen. De Serama’s is dus geen nieuw krielras binnen de diergroep dwerghoenders, maar een heuse aparte diergroep. Van de verenigingen wordt daarom verwacht dat zij met name ook Serama’s vragen. Op 14 juli zijn 40 keurmeesters geslaagd voor het uitbreidingsexamen Serama’s en als u dit leest zijn op 18 augustus weer zo’n 14 keurmeesters op cursus en examen geweest. De voor Serama’s bevoegde keurmeesters kunt u vinden in de nieuwe keurmeesterslijst op www.kleindierplaza.nl .
Samenvattend: U wordt verzocht in uw vraagprogramma ook de diergroep Serama’s te vragen en voor die diergroep een hoofdereprijs beschikbaar te stellen vanaf het gebruikelijke minimum aantal. Ook de KLN-prijs 500 is voor deze diergroep van toepassing en u moet controleren of één of meer van de gecontracteerde keurmeesters bevoegd is om Serama’s te keuren en een keurmeester toe te wijzen aan de Serama’s. Als bij de gecontracteerde keurmeesters geen keurmeester met Serama-bevoegdheid is en u kunt Serama’s verwachte, neem dan alsnog maatregelen. Stem ook met de Seramakeurmeester af wie voor de weegschaal zorgt; weegbereik 0 - 0,65 kg of iets meer. Alle geslaagde keurmeesters hebben de noodzakelijke keursokkel gekregen.

Waar moeten de vraagprogramma’s en catalogussen naar toe?
Ondanks het feit dat de FK op 16 juni jl. is opgeheven, behandelt de FK nog alle tentoonstellingszaken die behoren bij het TT-seizoen 2012- 2013.
-    Vraagprogramma’s en catalogussen moeten daarom dit TT-seizoen nog, zoals gebruikelijk, naar de FK gestuurd worden, t.a.v. A. Bleijenberg, De Kweek 33, 6741 EV Lunteren.
-    Tevens stuurt u uw vraagprogramma en catalogus naar uw Provinciale Afdeling.

Indien op uw tentoonstelling ook sierduiven gevraagd worden, dan ook een vraagprogramma, aanvraagformulier voor NBS prijzen (zie website NBS onder Downloads NBS) en een catalogus sturen naar:
-    Penningmeester NBS, t.a.v. J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG  Middelburg.
-    Van shows waarop NBS erecertificaten ter beschikking worden gesteld, moet ook een vraagprogramma's en catalogus naar de secretaris van de NBS gestuurd worden: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten

Verder stuurt u een vraagprogramma en catalogus direct naar de KLN keurmeestersadministratie (dus a.u.b. NIET naar de KLN secretaris!): P. Boskma, Schwartzenberghlaan 57,  9201 JZ  Drachten

Tenslotte stuurt u direct na de show één pakketje met vraagprogramma, catalogus en prijzenformulieren naar Mevr. L. de Gooijer – Pranger, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer.
De PP-formulieren zijn met het vervallen van de toeslagen op de merken vervallen. Daarom is er nu één nieuw formulier KLN-prijzen 2012 voor alle diergroepen (zie website KLN onder Downloads).

Nieuwe standaards en aanvullingen
Op de algemene ledenvergadering zijn de geheel vernieuwde standaards van de cavia’s en kleine knaagdieren en die van de gedomesticeerde watervogels gepresenteerd. Daarnaast is ook de aanvulling 2012 van de standaard voor de konijnen beschikbaar gekomen. U kunt deze bestellen bij  KLN-materiaalbeheer Pieter Boskma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Meer informatie zoals prijzen, bijkomende verzendkosten en informatie over andere standaards en de eerder dit jaar uitgegeven aanvullingen voor andere standaards, kunt u vinden op de website van KLN onder PR en Shop.

Hoe lang koesteren we nog de vergadercultuur? (2)
Kennelijk spreekt deze vraag aan. Naar aanleiding van het eerder geplaatste KLN-berichtje met deze titel ontvingen we onderstaande reactie van secretaris Hans Heemskerk van Pluim en Pels te Hardenberg. Hij beschrijft enthousiast hoe het ook kan.
Wij hebben 26 juni jl, een openlucht-ledenvergadering gehouden, waarop onze website gelanceerd werd en waaraan we tevens een hokbezoek bij een drietal leden van onze club hadden gekoppeld.
De opening van de vergadering was om 20.00 uur met koffie en gebak. Van 20.15 tot 21.00 uur hokbezoek. De aanwezige leden werden in drie groepen verdeeld en rouleerden wandelend van gastheer Joop Roosma, naar konijnenfokker Niels van den Dool en dwerghoenderfokker Wim Berg. Om goed 21.00 uur gingen we over op fris, pilsje e.d. en werd de website ten doop gehouden d.m.v. een beamer presentatie. Vervolgens werd de agenda van de ledenvergadering in een vlot tempo afgehandeld en was er nog tijd over voor ontmoeting en uitwisseling. Voor Pels en Pluim een geslaagde avond.
Wat je ook doet, belangrijk is, als je dat laatste maar kunt vaststellen!

KLN prijs 521 (foutje)
In de FK Almanak is een kopieerfoutje geslopen bij de tekst van KLN prijs 521 (Championshow). Die prijs is niet bedoeld voor het fraaiste dier van het andere geslacht maar voor het fraaiste dier op één na. De tekst moet conform het KLN jaarboek over 2011 derhalve als volgt zijn:
521.    Speciale eigenslag medaille of € 8,00 voor het fraaiste dier op één na van elk ras of soort, wanneer meer dan 50 nummers zijn ingeschreven .

KLN-logo op reclame van Arie Blok

Arie Blok, de producent van o.a. Kasper Faunafood, organiseert ook het komende jaar weer een aantal workshops voor liefhebbers van (dwerg)hoenders en konijnen. De workshops worden gegeven door Hans L Schippers, de auteur van vele boeken over kleindieren. Ook KLN en de NKP dragen daar een aan bij en hopen zo meer liefhebbers aan onze hobby te binden.
Vandaar dat u in de toekomst het KLN logo zult aantreffen op diverse reclameacties van Arie Blok. Een van de prijzen in de reclameactie van Arie Blok zijn een aantal vrijkaarten voor de KLN bondsshows.
Deze actie is wat ons betreft direct gericht op het meer naamsbekendheid geven van KLN. Maar weet u het nog: ook uw vereniging kan daar aan bijdragen door het KLN logo op uw vraagprogramma, catalogus, briefpapier en website te plaatsen. De logo’s kunt u opvragen bij de secretaris van KLN. Velen gingen u al voor.

Excursieadressen voor zeldzame rassen gezocht
Regelmatig zijn scholen en bedrijven op zoek naar een excursieadres waar zeldzame rassen te zien zijn.
Sinds kort is er een nieuwe website Groengelinkt ; een nieuw onderdeel van de website Groen Kennisnet (GKN). Daarop kunnen docenten o.a. lesmateriaal en locaties die interessant zijn voor natuuronderwijs, vinden.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen en KLN wil daar graag bij helpen door adressen te verzamelen van bedrijven of fokkers met zeldzame rassen die tevens excursiemogelijkheden voor scholen hebben.
Als u hier interesse voor heeft, dan kan KLN u een vragenformulier en nadere gegevens mailen, waaruit moet blijken of uw bedrijf of fokkerij voldoet aan de gestelde criteria. Nadat u die heeft ingevuld, zullen wij die doorsturen naar de SZH die dan voor verdere verwerking zorgt naar GroenGelinkt. De gegevens worden dan tevens op de website van de SZH en KLN geplaatst.

Geri Glastra