KLN Bondsberichten juli 2012

KLN berichten

Sluiting inschrijving Europashow Leipzig 1 september.
In tegenstelling tot eerdere berichten, ook in Kleindier Magazine, sluit de inschrijving op een vroeger tijdstip. De sluiting van de buitenlandse inzendingen sluit namelijk 14 dagen eerder dan de Duitse, waardoor wij genoodzaakt zijn de inschrijvingsdatum te vervroegen naar 1 september.
Bent u geïnteresseerd, neem dan ruim voor die datum, bij voorkeur per e-mail, contact op met de secretaris van KLN. Geef tevens op in welke diergroep u wilt inzenden. Wij kunnen u dan nog tijdig de informatiebrief en inschrijfdocumenten toezenden. Interesse tonen verplicht u overigens nog tot niets.


Sluiting inschrijving busreis Europashow ook op 1 september
Ook de inschrijving voor de luxe busreis sluit 1 september. Tot dan loopt onze optie en moeten we definitief boeken. Ook hiervoor geldt, geef u tijdig op bij de secretaris van KLN, als u geïnteresseerd bent en eventueel uw voorkeur met wie u op één kamer wilt slapen. Nog even de gegevens van de busreis in het kort:
7 december: Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats station Ede-Wageningen per touringcar naar Leipzig. Aankomst ca. 17.00 uur in het mooie Galleriehotel Leipziger Hof. Gezamenlijk, diner om 19.00 uur.  
8 december: Vertrek naar de Europashow om 8.00 uur, terugreis om 18.30 uur naar hotel. Daarna kunt u zich verpozen in de binnenstad van Leipzig.
9 december: Vertrek naar de Europashow om 8.00 uur, terugreis naar Ede om 14.30 uur, aankomst ca. 23.00 uur in Ede.
Kosten: € 228 p.p. o.b.v. tweepersoonskamer en 42 deelnemers.

Zomertijd, parasietentijd
Tijdens de zomermaanden steken de parasieten weer de kop op. Regelmatig treft u in Kleindier Magazine artikelen aan hoe u de verschillende parasieten kunt bestrijden. Naast diverse luizen, is in deze tijd zijn de rode bloedmijt berucht. Die is moeilijk te bestrijden en is zeer schadelijk voor uw dieren, vooral uw jonge dieren. Detecteer ze met een lokbuisje onder de zitstok, en pak ze meteen aan! Hoe eerder je dat doet, hoe effectiever de bestrijding werkt.
Ook coccidiose kan zich bij warm weer, zeker in combinatie met vocht, zeer snel verspreiden. Ben op uw hoede.

Wijzigingsset hoender en dwerghoenderstandaard
De wijzigingssetjes van de hoenderstandaard 2012 zijn aan de hoenderkeurmeesters uitgereikt op het keurmeesterscongres in mei jl. De keurmeesters die daar niet aanwezig waren en andere geïnteresseerden kunnen een wijzigingssetjes bestellen bij KLN materiaalbeheer, P. Boskma, Schwartzenberghlaan 57, 9201 JZ Drachten
Bank: 13.99.43.277 t.n.v. KLN Materiaalbeheer te Maarn
Tel. 0512-518847 of 06-22688916
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het wijzigingssetje 2012 is geschikt voor de beide standaarden, die nog in omloop zijn (NHDB 2006 en de KLN 2010). Het wijzigingssetje 2012 kost € 5,00. Voor hen die de “oude” NHDB standaard 2006 nog niet up to date hebben gemaakt aan de versie “nieuwe” KLN standaard 2010 kunnen het wijzigingssetje 2010 bestellen voor  € 10,00. De verzendkosten zijn voor beide setjes € 2,95.

KLN logo
Vele verenigingen hebben gereageerd op ons verzoek om het KLN logo te gebruiken in bijvoorbeeld hun vraagprogramma, catalogus en briefpapier. Zij vroegen reeds de logo’s bij ons aan. Ook het logo gebruiken op uw website stellen wij zeer op prijs. Een mooi voorbeeld daarvan kunt u vinden op de website www.leghorn.nl, waar het logo is geplaatst onder het kopje “Een rasvereniging van”.

Geri Glastra

Korte toelichting bij de nieuwe tentoonstellingsreglementen
In deze toelichting worden enkele van de doorgevoerde wijzigingen onder uw aandacht gebracht. Een belangrijke wijziging is dat, op een enkele afkorting na, nu alles voor de leesbaarheid voluit is geschreven. De teksten worden daardoor beter leesbaar voor hen die niet zo vaak in deze reglementen kijken.
Verder is het van belang om te weten dat het Facilitair Bureau KLN-NBS (afgekort FB) geen zelfstandig orgaan is (zoals voorheen de FK) maar een gezamenlijke commissie van beide bonden. Het tentoonstellingsreglement is nu het tentoonstellingsreglement van de bonden, alle betrokkenen hebben nu met de bonden te maken.
Het besluit keurmeesters is vervallen. Daarvoor in de plaats hebben beide bonden nu een eigen “Reglement Keurmeesters” met bondsspecifieke regels.

Het voorbeeld vraagprogramma is uit de tekst gehaald en als aparte bijlage toegevoegd. Op deze manier is het makkelijker terug te vinden en kan er geen verwarring optreden met de gewone paragrafen uit het reglement.

Toekomstige wijzigingen moeten in het vervolg door de algemene ledenvergaderingen van beide bonden worden goedgekeurd tenzij het iets specifieks van één diergroep betreft. Voorbeelden:
-    Afscheiding tussen de kooien bij sierduiven  alleen NBS
-    Soort kooi bij siervogels  alleen KLN
-    Wijziging van de regels voor het aanvragen van de tentoonstelling  KLN en NBS

Welzijn
In artikel 2.9 is nu het volgende opgenomen:
“Voor het welzijn van de dieren vergen het transport, het tentoonstellen en de verzorging uiterste zorg.
Bij het transport van de dieren moet worden zorggedragen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Dit geldt in het bijzonder bij het vervoer van de dieren tijdens warme dagen. Laat de auto en/of aanhanger niet in de (brandende) zon staan met de dieren. Ook verzendkisten, -manden, altijd in de schaduw plaatsen.
Het verzendmateriaal moet voorzien zijn van voldoende ventilatieopeningen waarbij gezorgd moet worden dat deze tijdens het transport niet worden geblokkeerd. Een goede manier om blokkering te voorkomen is het aanbrengen van enkele latjes boven, c.q. onder de ventilatieopeningen.
Tijdens de tentoonstelling moeten de dieren gehuisvest worden in goede tentoonstellingskooien waarbij de dieren zichzelf niet aan uitstekende (scherpe) delen kunnen verwonden en ook de dieren onderling elkaar niet kunnen beschadigen.
Voor hoenders/dwerghoenders moeten bij voorkeur kooien gebruikt worden met horizontale spijlen in de tussenschotten, bij konijnen moeten de spijlen verticaal geplaatst zijn.
Voor verdere huisvestingseisen zie dit Reglement onder paragraaf 9.
Tijdens de tentoonstelling moeten de dieren worden voorzien van geschikt voer en water. Zie hiervoor paragraaf 10.”

De afstanden in Nederland zijn relatief klein, bij transport over langere afstanden moet u ook zorgdragen voor tussentijds water en voer geven etc.
De stand van de tussenspijlen is belangrijk voor de betreffende groep voor optimale rust tussen naast elkaar zittende dieren. Let bij de aanschaf etc. van kooien op de juiste stand voor de verschillende diergroepen.
Zie verder ook paragraaf 10 waarin uitgebreid op de verzorging (al op de inkooidag!) wordt ingegaan en ook paragraaf 9 voor de juiste bodembedekking en andere huisvestingsaspecten die per diergroep verschillen. Dit zijn allemaal regels waarvan niet mag worden afgeweken vanwege het welzijn van de betreffende dieren!

Bij sierduiven moeten de rassen in kooien van de voorgeschreven maat worden geplaatst, enerzijds voor rustig gedrag tijdens de show en anderzijds om vertekening van de grootte (in een grotere kooi lijken ze kleiner en andersom) tijdens het keuren te voorkomen.
Nu moeten bij sierduiven niet alleen de achterzijde van de kooien maar ook de zijkanten op de hoeken moeten worden geblindeerd. Bij sier-,  watervogels en oorspronkelijke duiven was beide al verplcht.

Administratieve zaken
Om reden van eenvoud is er nu één datum waarvoor alle soorten tentoonstellingen moeten zijn aangevraagd en dat is 1 november van het jaar voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden.

Er moet altijd een concept-vraagprogramma worden opgestuurd naar:
-    of de gedelegeerde;
-    of wanneer er geen gedelegeerde is aangewezen naar het Facilitair Bureau KLN-NBS.

Op welke wijze de inzender ook zijn inschrijving instuurt (papier, e-mail of een wegapplicatie), alleen al door het inzenden onderwerpt hij zich aan de voor de tentoonstelling geldende voorwaarden. Met die voorwaarden wordt ook het op die tentoonstelling van toepassing zijnde tentoonstellingsreglement van KLN/NBS bedoelt en alle overige van toepassing zijnde regels.

Paragraag 17 Geschillen etc. is aangepast aan de nieuwe situatie.

Evert van de Waerdt

Examens Pelsdieren 2012/2013
Het tweede theorie examen voor diegene, die hier voor zijn toegelaten, is op dinsdagavond 4 september 2012 in Amersfoort, aanvang 19.00 uur. Het adres wordt nog nader bekend gemaakt.
Op vrijdag 4 januari 2013 worden op de Noordshow te Zuidlaren praktijkexamens voor de groep konijnen afgenomen, aanvang 8.30 uur.
Op vrijdag 18 januari 2013 worden praktijkexamens afgenomen voor de groepen konijnen en cavia’s op de Championshow te Nieuwegein, ook aanvang 8.30 uur.
Het praktijkexamen voor de groep kleine knaagdieren is op zaterdag 19 januari 2013 op de Championshow te Nieuwegein, aanvang weer om 8.30 uur.
De volgende theorie-examens in het nieuwe seizoen worden op 6 april 2013 afgenomen.
Met ingang van 2012 zijn m.b.t. de theoretische examens extra mogelijkheden van kracht.
Voor de praktijk examens in januari 2013 moeten de kandidaten zelf voor een deugdelijke weegschaal zorgen.

Secretaris examencommissie A.G.Oomen