• Home

Noordshow van vier naar drie dagen

De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging
in hun vergadering van 19 mei 2016 hebben besloten de duur van de Noordshow
met een dag in te korten.
Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag de donderdag
en dat de show geopend is voor het publiek ( een deel ) van de donderdag,
de vrijdag en de zaterdag.
Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers,
contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op
het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en
alles wat daarmee te maken heeft.
Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris
van de Noordshow, de heer Jaap Solle.

Salmonella Pullorum bij hobbypluimvee

Bij hobbypluimvee in de provincie Gelderland is Salmonella Pullorum vastgesteld. Er was al enige tijd sprake van verhoogde uitval van kuikens in de eerste 14 levensdagen. Voor nader onderzoek zijn dode kuikens opgestuurd naar GD. In deze dieren werden haardjes in de longen gevonden. Bij bacteriologisch onderzoek werd hierin Salmonella Pullorum aangetroffen. De contacten vanuit de betreffende hobbyhouder zijn in kaart gebracht, waarbij op een tweede locatie de ziekte ook is aangetroffen. De houders hebben besloten de aanwezige kuikens en de ouderdieren te euthanaseren, en de ruimten waarin de dieren toegang toe hadden intensief te desinfecteren. De aanwezigheid van de bacterie binnen andere geledingen van de pluimvee hobbysector mag echter niet worden uitgesloten.

Lees meer

Risico voor besmetting met RHD en RHD2

De kans op besmetting door het nieuwe RHD/VHD virus is net zo groot als voorheen door het “oude” RHD virus. Deze virussen hebben overigens niets te maken met myxomatose of dikke buikenziekte. Vaccinatie tegen RHD geeft dus ook geen bescherming tegen voornoemde ziekten, zoals sommige media willen doen geloven.Het nieuwe calicivirus RHD2 is al sinds 2010 in Nederland. Door te vaccineren tegen het oude en het nieuwe virus kunnen de konijnen beschermd worden tegen de infectie.

Lees meer

Veel acute sterfte door RHD/VHD onder konijnen

Uit diverse delen van het land (regio’s Nijmegen, Groningen en Utrecht) zijn bij de Universiteit van Utrecht acute sterfte onder wilde en tamme konijnen gemeld als gevolg van RHD/VHD.
Symptomen
Een met RHD/VHD geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven na soms benauwdheid en bloedingen. Vaak zijn echter geen voorafgaande verschijnselen te zien of allen  acute benauwdheid.
Er bestaan nog geen geneesmiddelen, alleen preventief vaccineren mogeijk. Kijk verder via de volgende link, ook voor RHD2:
http://www.uu.nl/nieuws/landelijke-sterfte-onder-konijnen-als-gevolg-van-vhd-viral-hemorrhagic-disease?utm_source=hootsuite

 

Inschrijven Noordshow 2015 verlengd!

De heersende vogelgriep en de risico's op besmetting zorgen voor regelgeving die ook voor onze hobby consequenties heeft. Er zijn al diverse shows afgezegd.
De Noordshoworganisatie wil deze bondsshow door laten gaan, zeker nu ze de nieuwe locatie in de TT Hall in Assen betrekken. Zij zijn wel afhankelijk van de dan geldende regelgeving.
Op  14 december is de stand van zaken bekend en kunnen zij besluiten of de Noordshow echt kan doorgaan.
Om u als inzender tegemoet te komen, verlengt de Noordshow de inschrijfdatum tot 14 december a.s. Voor het slagen van de show zijn zij immers afhankelijk van u allen,
Als de show onverhoopt niet door zou kunnen  gaan, dan krijgt u als inzender uw inschrijfgeld terug, behalve de administratiekosten van 3 euro.
De Welsumerclub houdt haar clubshow nu ook bij de Noordshow. Samen met u kunnen we er een mooie show van maken. Wij hopen dat we u mogen begroeten in Assen.