• Home

Kamperveen de volgende vogelgriepbesmetting (17-12-2016)

Helaas komt in tegenstelling tot in 2014 de vogelgriep in december maar niet tot rust. Daardoor wordt het opheffen van het tentoonstellingsverbod steeds verder opgeschort met alle gevolgen van dien.
Nu is in Kamperveen (gemeente Kampen) wederom bij een bedrijf met circa 14.000 vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld.

Lees meer

Vierde vogelgriepbesmetting, nu bij pluimveebedrijf in Friesland (13-12-2016)

We hadden goede hoop dat er zich geen nieuwe gevallen van hoog pathogene vogelgriep meer zouden voordoen, maar vandaag is in Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân) bij een bedrijf met ongeveer 63.000 leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. De klinische verschijnselen binnen dit koppel waren minder duidelijk dan bij de drie eerdere gevallen. Nadere typering moet uitwijzen om welke variant het hier gaat.

Lees meer

Opnieuw vogelgriep bij twee pluimveebedrijven Biddinghuizen (01-12-2016)

(Aangepast bericht naar derde besmetting)

Vandaag is in Biddinghuizen bij twee vleeseendenbedrijven met elk 8500 dieren opnieuw vogelgriep (H5) vastgesteld en worden geruimd.
De bedrijven liggen in het 3 km beschermingsgebied van het afgelopen zaterdag besmet verklaarde eendenbedrijf, zodat het 10 km BT gebied ongewijzigd blijft. De 30 dagen van het vervoersverbod in dit gebied gaan wel weer opnieuw in.

Voor eenden en kalkoenbedrijven geldt landelijk dat de dieren aleen na klinische inspectie vervoerd mogen worden. Wij verzoeken de eenden en kalkoenenfokkers met klem deze regel ook op te volgen.
Daarnaast moeten houders van hobbyvogels/pluimvee ervoor zorgen dat hun vogels niet in contact komen met wilde watervogels. Ook mogen bezoekers niet in contact komen met gehouden vogels.

HPAI bijeenkomst Ministerie EZ-TUO (29-11-2016)

Als gevolg van de besmetting in Biddinghuizen is binnen de 3 km zone nog een eendenbedrijf geruimd, maar daar is niets aangetoond. Ook vier pluimveebedrijven binnen de 3 km zone waren niet besmet en de 31 bedrijven binnen de 10 km zone ook niet.

Lees meer

Landelijk tentoonstellingsverbod (14-11-2016)

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels.
Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd.
Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend.
Het ministerie Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen op de reeds afgekondigde maatregelen, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.
Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht.
Tentoonstellingen voor konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, alsmede sierduiven en oorspronkelijke duiven kunnen wel doorgaan. Let op: kwartels, patrijzen en fazanten zijn ook hoenderachtigen, waarvoor het tentoonstellingsverbod geldt.

Het afzeggen van keurmeesters graag via DigiKeur.