• Home

Gecorriceerde geloofsbrief jaarboek 2016

Helaas kwamen wij na verzending van het Jaarboek 2016 er achter dat er een fout staat in de geloofsbrief.

Naar alle adressen die een jaarboekje hebben ontvangen wordt een gecorrigeerd exemplaar verzonden. Ook is de gecorrigeerde versie via de KLN-website te downloaden.

Ik verzoek u dit herziene exemplaar te gebruiken.

Mijn excuses voor de eventuele verwarring!

Ronald Tiemes,

secretaris a.i.

Verruiming van registratiemogelijkheden voor ‘kleine hoeveelheden’ pluimvee

Persbericht/ samenvatting
Vanaf heden (april 2017) geldt er een verruiming van de registratiemogelijkheden voor houders van kleine hoeveelheden pluimvee (Avined). Voor de toekomst van de traditionele biodiversiteit in de kleindierhouderij (pluimvee, ander gevogelte, konijnen, hazen en knaagdieren) is hiermee een nieuwe stap gezet, die de mogelijkheden voor de lokale levering van vlees van houders van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren dichterbij brengt. Hoewel er nog vele vragen openblijven, luidt deze stap een nieuwe fase in voor het perspectief van kleine poeliers en de menukaart van de restaurants die zich richten op traditionele, lokale producten, zoals de Slow Food chefs Alliantie.

>LEES MEER: Verruiming van registratiemogelijkheden voor ‘kleine hoeveelheden’ pluimvee

Themabijeenkomst HPAI en RHD2 op de Noordshow

De Noordshow organiseert samen met het bestuur van KLN een themabijeenkomst voor fokkers. Dat heeft zij onlangs aangekondigd in een brief aan de leden.
Doel van deze themabijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ons allen raken; de recente uitbraken van dierziekten zoals de hoogpathogene vogelgriep en het RHD-2 virus bij konijnen.
Een aantal bekenden en deskundigen vanuit de kleindierhobby zullen deze themabijeenkomst leiden.
O.a. mevrouw Ruth Bouwstra, sectormanager “pluimvee” van de Gezondheidsdienst voor Dieren zal aanwezig zijn en uitleg geven over de vogelgriep, de preventie en maatregelen.
Ook zullen we die middag opnieuw aandacht besteden aan het konijnenvirus RHD-2.

Het is een interactieve bijeenkomst en er zal alle gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen over de problemen die wij ondervinden.  
Voor de beroepssector wachten er zware en onzekere tijden. Daar zullen wij als hobbyfokkers ook dit jaar de gevolgen van voelen.
Zonder twijfel zullen deze onderwerpen velen van u interesseren. Het raakt ons uiteindelijk allemaal. De toekomst van de shows maar vooral waar onze hobby omdraait: het showen en laten keuren van onze dieren. Welke oplossingen zien wij en onder welke voorwaarden?

Wij zien u daarom graag op zaterdag 7 januari rond 13.45 in de ontvangsthal van de TT Hall te Assen.
We treffen elkaar daar, om samen met de organisatie van de Noordshow, elkaar sportwaardig te ondersteunen.

U zult begrijpen dat deze thema- bijeenkomst onderdeel is van de Noordshow. Om die reden zal de gebruikelijke entreevergoeding gevraagd worden. Wij rekenen op uw begrip.

Samenvatting regels voor tentoonstellingen van pelsdieren en duiven (22-12-2016)

Door de aanhoudende HPAI uitbraken blijft het tentoonstellingsverbod voor kippen, sier en watervogels onverminderd van kracht.
Pelsdieren, sierduiven en oorspronkelijke duiven mogen wel geshowd worden.
-    Binnen een 10 km BT gebied mag geen enkele vogelsoort verplaatst worden, dus ook geen duiven naar een tentoonstelling elders.
-    Voor de BT gebieden in Nederland Zie kaartje. U kunt het kaartje vergroten om de grenzen duidelijk te kunnen vaststellen, ook op postcode. De gebieden veranderen ook door het aflopen van de BT beperkingen.
-    Voor geheel Nederland geldt dat pelsdieren alleen naar een tentoonstelling vervoerd mogen worden als ze niet afkomstig zijn van een (professioneel) bedrijf waar pluimvee, sier en watervogels gehouden worden.
-    Uit een BT gebied mogen alleen pelsdieren naar een show vervoerd worden als op datzelfde adres geen pluimvee houden wordt, ook al is dat maar één kip.

Om te borgen dat pelsdieren niet van bedrijven met genoemde vogels komen, dient de inzender voor het inkooien een verklaring met volledige naam en adresgegevens te tekenen. Voorbeeld: Hierbij verklaart ondergetekende dat zijn konijnen, cavia’s en of kleine knaagdieren niet afkomstig zijn van een inrichting waar vogels zoals kippen, duiven, sier en watervogels gehouden worden.
De tentoonstellingsorganisatie moet deze verklaringen archiveren.