• Home

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk, Groningen

26 februari 2018  

Helaas heeft het Ministerie van LNV een AI besmetting vastgesteld op een pluimveebedrijf in Oldekerk.

Het betreft een bedrijf, in de provincie Groningen, met ca. 36.000 vleeskuikenouderdieren. Op het bedrijf is het H5 virus vastgesteld, nog niet bekend is of het hier een laag- of hoogpathogene variant betreft. Echter gezien de klinische verschijnselen wordt alom verwacht dat het een hoogpathogene variant zal zijn.

Rondom het bedrijf is een BT-gebied (beschermings- en toezichtsgebied) van 10 km ingesteld met vervoersbeperking.

In het 3 km. gebied bevinden zich twee andere pluimveebedrijven die zo spoedig mogelijk zullen worden gescreend op AI.

De officiële bekendmaking vindt u via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/25/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-oldekerk

Mede gezien het bedrijfstype dat nu getroffen is maakt deze besmetting pijnlijk duidelijk dat het risico op vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het virus kan gemakkelijk de stal binnen worden gesleept, ook al zijn er maatregelen genomen. Desalniettemin is het zorgvuldig toepassen van hygiënemaatregelen de enige methode om besmetting daadwerkelijk te voorkomen.

Wij roepen daarom al onze leden met risicogevogelte op om waakzaam te blijven op verschijnselen en alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Zoals bekend zijn de protocollen voor de bezoekersregeling, ophokplicht en het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht.

Ronald Tiemes,
secretaris

Vogelgriep_januari 2018 (vervolg) Blijvende vogelgriep dreiging

Op 22 januari is bij een hobbypluimveehouder met diverse soorten gevogelte in het Zuid-Hollandse Rhoon, vlak onder Rotterdam, het hoog pathogene H5N6 vogelgriep vastgesteld.

Omdat nog steeds regelmatig berichten verschijnen dat dode wilde vogels worden gevonden welke besmet zijn met het hoogpathogene H5N6 vogelgriepvirus, is er helaas nog steeds sprake van een voortdurende vogelgriep dreiging vanuit met name wilde (water)vogels. 
AVINED melde op dinsdag 23 januari 2018 dat in de Zuid-Engelse graafschap Dorset op 9 december 2017 een knobbelzwaan met HPAI H5N6 is gevonden en op 4 januari 2018 hetzelfde type bij een dode wilde eend in de Duitse deelstaat Beieren, nabij Dachau werd vastgesteld.

Dierhouders met vogels die gevoelig zijn voor vogelgriep dienen dus waakzaam te blijven en wij adviseren daarom alle hygiëneregels goed in acht te nemen om op die wijze het virus buiten de deur te houden. Versleping vanaf het erf via schoeisel, regenwater dat vanaf het dak op het erf loopt en/of ongedierte dat het virus uit de omgeving kan verslepen naar het stalgedeelten kunnen doormiddel van de juiste hygiëneregels beperkt worden.

 

Ronald Tiemes,
Secretaris.

110e Avicultura en 44e provinciale BTT van KLN Zuid-Holland deze week van start

PERSBERICHT

De voorbereiding en opbouw van de 110e Avicultura is in volle gang, en de aankomende show belooft een mooie show te worden. Mede door de goede samenwerking tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland is het in een zeer korte tijd gelukt deze show te organiseren. Wij zijn blij dat de inzenders dit van harte ondersteunen, en zeker gezien de korte voorbereidingstijd, zijn wij heel erg tevreden met het aantal ingeschreven dieren. Zonder onze sponsoren en trouwe vrijwilligers was ons dat nimmer gelukt.

Het belooft een mooie NBS Bondshow te worden
Het is ons gezamenlijk gelukt dit jaar toch een NBS bondshow te verzorgen, en dat dat wordt gewaardeerd door de sierduivenliefhebbers blijkt wel uit het aantal ingeschreven sierduiven. Dit aantal hadden wij na alle eerdere turbulentie en wijzigingen echt niet verwacht. Wij zijn dan ook zeer tevreden en zullen onze uiterste best doen er een mooie NBS bondsshow van te maken. Iets wat u van oudsher van Avicultura gewend bent.

Lees meer

Vogelgriep_januari 2018 (vervolg)

Per vandaag (09 januari 2018) is het 10 kilometergebied rond Biddinghuizen vrijgegeven. Tevens zijn enkele landelijke maatregelen aangaande HPAI aangepast.

Helaas blijven de meeste landelijke maatregelen, waaronder de ophok-en afschermplicht (ook bij hobbymatig gehouden dieren), het tentoonstellingsverbod en het het bezoekverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen (bij bedrijven) tot nader order van kracht. Reden hiervan is dat de dreiging van vogelgriep tot nu toe onverminderd hoog lijkt.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/08/vervoersverbod-biddinghuizen-ingetrokken

 

Ronald Tiemes,
Secretaris KLN.

EEN BEZOEK AAN ONZE KLN-BONDSSHOW IS ZEKER DE MOEITE WAARD!

Van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018 wordt de 39e NOORDSHOW gehouden in de TT hall te Assen.
Bij deze show is ondergebracht de KLN-bondsshow haren.

Genoeg te zien
Bijna 3600 pelsdieren, 165 oorspronkelijke duiven en 695 sierduiven zijn aanwezig en worden voorzien van een beoordeling op exterieur door gespecialiseerde keurmeesters.
Tevens is bij de Noordshow ondergebracht de 14e JEUGDSHOW. Naast dat er veel dieren zijn te zien heeft u ook de mogelijkheid om dieren aan te schaffen.

Jammer genoeg geen pluimvee
Helaas is er op 8 december 2017 in Nederland weer vogelgriep geconstateerd. Hierdoor mogen kippen, (risicogevoelige) siervogels en watervogels niet worden tentoongesteld.

Openingstijden
De Noordshow 2018 is voor het publiek geopend op donderdag 4 januari 2018 van 12.00 tot 18.00 uur, vrijdag 5 januari 2018 van 9.00 tot 22.00 uur en zaterdag 6 januari 2018 van 9.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openingstijden op donderdag 4 januari 2018 is er GEEN catalogus verkrijgbaar en is het verkoopbureau NIET geopend.

Nederlandse Kampioenschappen
Op donderdagmiddag kunt u een deel van de keuring van de dieren meemaken. Deze wordt vervolgd door de eindjurering van de konijnen. Tijdens deze eindjurering worden de Nederlandse kampioenen bepaald. Dit is één van de boeiendste onderdelen van de dag!

Entree
De entreeprijs voor een eenmalig bezoek voor een individuele bezoeker bedraagt € 8,00 per persoon.
Voor gezinnen met kinderen is er gezinstarief van € 15,00, waarbij kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar gratis met hun ouders de show kunnen bezoeken.
Een doorlopende entreekaart kost € 15,00 per persoon. Tot 14.30 uur op de zaterdag is entree verplicht. Voor groepen bezoekers van 20 personen of meer is de entree¬prijs € 7,00 per persoon.
Via de websites: www.noordshow.nl of www.vanplan.nl is het mogelijk vooraf digitaal toegangskaarten te bestellen.

Adres
Het adres van de tentoonstellingshal is:  TT-HALL, De Haar 11, 9405 TE Assen. 
De TT-HALL is gemakkelijk via de A28 te bereiken. U verlaat de snelweg bij de afslag Assen-Zuid, AFSLAGNUMMER 31 A, waarna u de borden TT-HALL volgt.