• Home

Bestuursvergadering van 6 november 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 6 november 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Standaard Siervogels (deel 3 Duiven)
De Standaard voor de Siervogels (deel 3 duiven) zal binnenkort verschijnen.

Presentatie Meerjarenplan tijdens de RvA op 22 oktober 2018
We zullen doorgaan met het meerjarenplan na de prettige vergadering van de RvA.

Gedragscode financiële vergoedingen KLN-vrijwilligers
We zullen een gedragscode gaan opstellen, evenals hoe om te gaan met declaraties binnen onze Bond.

Wijziging secretariaat
Helaas heeft Ronald Tiemes onze secretaris het besluit genomen om per direct te stoppen als secretaris. Door zijn drukke werkzaamheden kan hij niet genoeg tijd besteden aan KLN en daar voelt hij zich niet prettig onder. We zullen op zoek gaan naar een nieuwe secretaris en bedanken Ronald voor de werkzaamheden die hij heeft gedaan als secretaris voor KLN.

Tot nadere orde kan correspondentie naar ondergetekende.
Mijn gegevens vindt u op de website.

Erna Sanders
2e secretaris.

Wijziging algemeen secretariaat

Geachte leden en betrokkenen van KLN,

In een wat roerige tijd ben ik begin 2017 secretaris geworden van KLN. Een interessante en leuke periode brak voor mij aan.
Nu eind 2018 maak ik de balans op en stel ik vast dat er binnen KLN veel is veranderd, maar ook nog veel zal gaan veranderen.  
Veranderingen waar ik voor de volle 100% achtersta. Die ik zelfs noodzakelijk vind om onze hobby bestaansrecht te geven en om die reden mede door de voortvarendheid van het huidige bestuur met heel veel vertrouwen tegemoet zie.

Ook in mijn werkbare leven zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen geweest. Zo ben ik per 1 mei 2018 van functie veranderd bij mijn werkgever. Een functie welke door diverse onvoorziene omstandigheden op dit moment veel tijd kost en nu resulteert in het feit dat ik , naar mijn mening, niet voldoende tijd kan besteden om mijn vrijwilligerswerk bij KLN goed te kunnen uitvoeren. Om die reden heb ik daarom besloten mijn functie als secretaris neer te leggen.

Mijn takenpakket wordt vanaf heden, tot er een nieuwe secretaris is gevonden, waargenomen door het gehele bestuur. De overdracht van het secretariaat zal op gepaste wijze verlopen en zal ik diverse zaken, namens KLN, nog afhandelen en/of van de zijlijn bijstaan tot er een nieuwe secretaris is.

Alle correspondentie kunt u vanaf heden sturen aan Erna Sanders (2e secretaris):

Mevrouw B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Tel: 074-2664735
Het e-mailadres van het secretariaat blijft gelijk.

Hopende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Ik hoop u weer “tussen de kooien" te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes

Catalogi en vraagprogramma's opsturen en DiGiKeur

U hoeft geen catalogi en vraagprogramma's meer op te sturen naar keurcontracten. Het overlijden van Pieter Boskma is aanleiding geweest voor het bestuur om dit nog eens onder de loep te nemen en de conclusie was dat dit weinig toevoegd aan de vele informatie die al in DiGiKeur aanwezig is.

Waarheen nog wel op te sturen? Naar:

  • het merkenbureau tezamen met het formulier "Uitbetaling KLN-prijzen" naar Merkenbureau, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer;
  • penningmeester FB, Richellestraat 6, 2381 CE Zoeterwoude;
  • uw provinciale afdeling en uw gedelegeerde;
  • en als op uw tentoonstelling ook sierduiven worden gevraagd, dan ook een vraagprogramma, aanvraagformulier voor NBS prijzen en een catalogus sturen naar: Penningmeester NBS, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. Van shows waarop NBS erecertificaten ter beschikking worden gesteld, moet ook een vraagprogramma, catalogus en opgave erecertificaten naar de secretaris van de NBS gestuurd worden: secretaris NBS, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht.

Lees meer

Overlijden Pieter Boskma

Vrijdag 19 oktober ontving ik bericht van de zoon dat Pieter was overleden. Voor degenen die het niet weten; Pieter deed niet alleen bij KLN vanaf de start het materiaalbeheer, maar hij deed dat daarvoor ook bij de NKB waar hij tevens hoofdbestuurslid was. In 2008 is Pieter benoemd tot erelid van de N.K.B.
Hij was zeer betrokken bij de kleindierliefhebberij en toen ik kort geleden bij hem op bezoek was, hoopte hij nog jaren betrokken te kunnen blijven. Helaas is hem dit niet gegund. KLN wenst zijn familie veel sterkte toe en wij zullen hem zeker gaan missen.

Pieter zijn zoon vroeg mij gelijk wat praktische zaken te regelen. Mijn dringende verzoek is ook om niet meer naar de familie te bellen voor vragen over (afhandeling van) bestellingen, maar dit uitsluitend te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dat wordt tijdelijk door mij beheerd. Ik verzoek u ook om even te wachten met bestellingen wanneer dat niet spoedeisend is. Dan kan KLN intussen omzien naar een tijdelijke dan wel permante oplossing.

Evert van de Waerdt, penningmeester

KLN-bestuur op orde en richting bepaald

De afgelopen maanden hebben voor het KLN-bestuur, zoals aangegeven tijdens de ALV van 16 juni 2018, in het teken gestaan van richting bepalen/ visie op de toekomst, portefeuille verdeling en elkaar beter leren kennen.

Richting bepalen/ visie op de toekomst:
Om tot vervolgstappen te komen is het noodzakelijk dat het rapport ´KLN op weg naar 2019´ wordt voorzien van een duidelijke richting/ visie op de toekomst. Hiermee bedoelen wij een document waarin wij als bestuur duidelijk aangeven ´Waarom is er een KLN, Hoe realiseren wij het waarom en Wat doen wij dan als KLN´? Wij hebben onze visie op de toekomst als werktitel meegegeven; ¨Van droom naar werkelijkheid¨.


In oktober 2018 hebben wij de concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed.
De concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan zal ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Tevens organiseren wij als bestuur zogenaamde ronde tafel bijeenkomsten met telkens wisselende gezelschappen. In het voorjaar van 2019 willen wij de definitieve visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed hebben. In juni 2019 zal deze ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.    

Samenstelling bestuur/ portefeuille verdeling:
De samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling is aangepast:

Voorzitter: Jan Dirk Nijkamp
Secretaris: Ronald Tiemes
Penningmeester: Evert van de Waerdt
2e secretaris: Erna Sanders
Bedrijfsvoering: Esther Witteveen (ad interim)
PR en Jeugdzaken & Kwaliteitszorg en ondersteuning shows: Johnny Leeflang
Verenigingsondersteuning: Kor Flokstra
Dierhouderij-aangelegenheden: Harry Arts
Keurmeestersaangelegenheden & Standdaardaangelegenheden: Bart van der Vlis

Raad van Advies
De Raad van Advies is een advies- en overlegorgaan tussen het bestuur en de provinciale afdelingen. De afgelopen jaren is de Raad van Advies uitgegroeid tot een overlegorgaan waar velen, buiten de provinciale afdelingen om, aan deelnamen. 

Vanaf heden gaan we weer naar de oorspronkelijke opzet en het doel waarvoor de Raad van Advies bedoeld was.

De eerste Raad van Advies zal plaatsvinden op maandagavond 22 oktober 2018. Alle Provinciale Afdelingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur haar concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan ter bespreking voorleggen aan de Raad van Advies.

Vogelgriep
De vogelgriep is voor ons als bestuur een onderwerp met een hoge prioriteit.

Het bestuur heeft als vervolgstap en voor het eerst volgende overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een PowerPointpresentatie gemaakt. In deze presentatie doen wij een voorstel om tentoonstellingen voor al onze dierengroepen tijdens uitbraken van vogelgriep, als pilot voor een periode van twee jaar, vrij te geven buiten de zogenaamde BT-gebieden. Tevens geven wij onder andere aan op welke wijze KLN de vaste voetringen administratie heeft ingericht, de rol van het facilitair Bureau en de controle en handhaving van de tentoonstellingsvoorwaarden.  

Doel is om voor oktober 2018 duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden die het ministerie ons geeft.