• Home

KLN berichten april 2013

Algemene Ledenvergadering 15 juni in Putten
KLN houdt op die datum haar Algemene Ledenvergadering (ALV), voor de eerste keer in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Aanvang 10.00 uur. Uitgenodigd worden de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters en de keurmeestersvereniging KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en de dagelijkse besturen van de NBS, Aviornis en SZH.
Tot 30 april kunnen agendapunten of voorstellen ingediend worden bij het secretariaat van KLN. De geëigende weg daarvoor is via de provinciale besturen.

Lees meer

KLN berichten maart 2013

KLN berichten

Tentoonstellingszaken naar de sites van de Bonden en diverse andere wijzigingen
In de tijd van de FK stonden de FK-zaken, die voor een belangrijk deel uit tentoonstellingszaken bestonden, op de neutrale website KleindierPlaza.
Nu de FK is opgeheven, worden de tentoonstellingszaken door de bonden geregeld via een gezamenlijke commissie van KLN en NBS, het Facilitair Bureau (FB). Daarom zijn alle zaken aangaande de tentoonstellingen nu verhuisd naar de websites van de bonden. Bij KLN vindt u die in het menu Tentoonstellingen. De komende maanden blijft de tentoonstellingsinformatie ook nog even op KleindierPlaza staan, maar dat is alleen om aan de migratie te wennen.
Verder hebben we gekeken hoe we de website Kleindierliefhebbers.nl gebruikersvriendelijker konden maken en we vinden dat we daar goed in geslaagd zijn. Daarvoor zijn de menu’s her en der flink veranderd en is het geheel naar onze mening veel duidelijker en makkelijker te vinden. U moet er natuurlijk wel weer even aan wennen.
Ook vindt u nu onder Organisatie alle provinciale afdelingen, nu alleen nog maar met de adresgegevens van de secretaris, maar straks vast meer als de beheerders van de provincies medio maart instructie hebben gehad.

Lees meer

KLN berichten februari 2013

Inzenders Bondsshows bedankt
Ondanks het feit dat beide shows beduidend minder dieren hadden, willen wij de inzenders toch bijzonder hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze twee prachtige shows. Zonder uw dieren geen show en zonder showorganisatie ook geen show. Daarom ook onze hartelijke dank aan de beide organisaties. We hopen dat u er allemaal van genoten heeft en het u de voldoening heeft gebracht, die u er van verwachtte.

Het is inmiddels bekend dat de meeste shows, met name de grote, duidelijk minder dieren hadden en dat werkt ook door in onze twee bondsshows. De andere zaken die daar mogelijk een rol in hebben gespeeld, worden nog door de beiden showorganisaties geanalyseerd en op de vergadering van de Diertechnische Raad geëvalueerd.

Lees meer

KLN berichten Januari 2013

De beste wensen voor ONS ALLEN
Het KLN bestuur wenst u en de uwen alles wat wenselijk is voor het komende jaar. Gebruikelijk is dat je altijd een ander het beste wenst. Ook aan jezelf denken is op zo’n moment niet op zijn plaats. Toch willen we op deze plek met die regel breken, want we zijn een vereniging van ons allen voor ons allen. Het ons-gevoel, of zo u wilt het wij-gevoel, moet hoog in ons vaandel staan. Dat valt niet mee in een bond waar winnen met je dieren één van de doelen is. Bedenk daarbij dat we elkaar hard nodig hebben, ook in de sport. Zonder mindere dieren geen toppers want alles is relatief.
Ook daaruit blijkt dat we elkaar nodig hebben, hard nodig, zo blijkt steeds duidelijker. Daarom is het goed om mee te denken met noodzakelijke veranderingen, daaraan mee te werken en zeker niet tegen te werken om puur persoonlijke redenen. Steun noodzakelijke veranderingen in onze bond en blijf kritisch op zaken die fout dreigen te gaan en doe dat steeds vanuit het algemene belang. Vanuit die optiek wenst het KLN berstuur ONS ALLEN het beste voor 2013!

Lees meer

KLN berichten December 2012

Championshow 2013

De Championshow wordt een week eerder gehouden dan gebruikelijk en kruipt daardoor wat dichter naar de Noordshow. Dat wordt door sommige fokkers gezien als een nadeel, omdat nogal wat dieren, die op de Noordshow geshowd worden, ook weer naar de Championshow gaan. Door de één wordt de tussentijd te kort geacht voor de dieren, anderen zijn van mening dat de dieren in een één week kortere tussenpose hun ideale uitstraling beter kunnen vasthouden.Zoveel zinnen, zoveel meningen.

Lees meer